Om NORSIRK

NORSIRK sørger for sikker og miljøriktig innsamling, transport, behandling og gjenvinning av avfall på vegne av våre kunder.