Landbruksplast

Norsirk samarbeider tett med Felleskjøpet og innsamlerne
om å utvikle nye rutiner og ordninger som gjør det enklere
for den norske bonden å samle inn og levere
ulike fraksjoner tilknyttet landbruksplast.