Kapitlene fra Avfallsforskriften som er relevante for Produsentansvar på EE-produkter, batteri og emballasje.