Foto av innkjøper i Anda-Olsen, Jan-Olav Roaldsand.