Batterier – helse- og miljøeffektene av innsamling