Emballasjemerking

Ønsker du å benytte deg av emballasjemerket Grønt Punkt? Samtidig som du får ditt produsentansvar for emballasje ivaretatt av Norsirk? Det er intet problem! Alle som ønsker å bruke emballasjemerket Grønt Punkt på sin emballasje, kan fortsette med det – selv om de betaler emballasjevederlaget sitt til Norsirk. Det fordrer kun en inngåelse om en sublisens.

Kun en hovedlisens per land
Det er det tyske selskapet PRO Europe som eier det kjente emballasjemerket. Merket forteller at det er betalt et vederlag som skal dekke innsamlings- og gjenvinningskostnader ved avfallshåndteringen av denne emballasjen. PRO Europe lar ett selskap i hvert enkelt land inneha hovedlisensen til emballasjemerket, men det skal ikke stoppe konkurranse på markedet, derfor kan man tegne en avtale om en sublisens. Rent praktisk betyr det at man tegner en egen sublisensavtale med innehaveren av merket, samtidig som man kan få sitt produsentansvar ivaretatt av et annet selskap enn lisenseieren.

Norsirk er myndighetsgodkjent
I Norge er det myndighetsgodkjennelsen av Norsirk som produsentansvarsordning for emballasje som gjør at Norsirks kunder kun behøver å betale for en sublisens hos Grønt Punkt i Norge, for fortsatt å kunne benytte emballasjemerket på sin egen emballasje. Siden Norsirk er myndighetsgodkjent som produsentansvarsselskap for emballasje, oppfyller vi merkereglementet.

Vanlig løsning i Europa
Ordningen med at ett selskap innehar hovedlisens og flere returselskaper kan tilby sine kunder å benytte emballasjemerket såfremt man betaler for sublisensen, er vel kjent i resten av Europa. Både PRO Europe i Tyskland og Grønt Punkt Norge har informasjon om dette på sine nettsider.

Fra PRO Europe sine nettsider:

Fra Grønt Punkt Norge sine nettsider:

Misforståelser
En del misforståelser har vært ute og gått, og vi avkrefter gjerne:

  • Nei, man behøver ikke å rapportere emballasjemengder til to produsentansvarselskaper / returselskaper.
  • Nei, man behøver ikke å betale doble miljøgebyrer for å benytte seg av emballasjemerkingen green dot.
  • Nei, man behøver ikke å være medlem i Grønt Punkt Norge for å benytte emballasjemerket, men man må tegne en avtale om en sublisens med Grønt Punkt Norge for å få benytte merket.
    Den avtalen sender vi gjerne over.

Forsterkninger på plass i Norsirk

Fra 1. januar i år ble Norsirk-laget forsterket med hele tre nyansettelser. Idar Andre Haslerud er ny fagsjef for EE. Roger Eibakk forsterker teamet som jobber med emballasje, som partneransvarlig. På salg forsterkes laget med key acount manager Abbas Bagherzadeh.

Naturlig å øke bemanningen på emballasjeområdet
– Da vi fikk godkjennelsen som produsentansvarsselskap på emballasje i september i 2019, var det naturlig å forsterke teamet som jobber med emballasjefraksjonene, forklarer Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. -To av de nyansatte, Abbas Bagherzadeh og Roger Eibakk, skal begge jobbe med emballasje. Abbas skal forsterke salgsteamet vårt mens Roger skal ha kontakten med samarbeidspartnere i verdikjedene våre for emballasje.

Roger Eibakk skal være ansvarlig for kontakten med samarbeidspartnere i Norsirks emballasjeverdikjeder. Samarbeidspartnerne er kommuner, innsamlere, nedstrømsaktører og transportører. Kontakten går særlig på kvalitetskontroller, opplæring, veiledning og kontraktsoppfølging.

Roger Eibakk har tung erfaring med seg inn i Norsirk, både fra avfalls- og gjenvinningsbedriften AS Follo Truckutleie og fra produsentansvarsselskapet Grønt Punkt Norge.

Abbas Bagherzadeh skal i hovedsak jobbe for å øke Norsirks markedsandel innen emballasjemarkedet, men vil og være med på batteri- og EE-siden. Han har flere års erfaring med salg fra utstyrsleverandøren Enviropac. -Det blir spennende å jobbe med et for meg helt nytt område, nemlig produsentansvar, smiler Abbas. Han tror på å involvere Norsirks kunder i nedstrømsmarkedet for at de skal se bærekraften i den jobben som gjøres, og gleder seg til spennende kundemøter i månedene som kommer.

Ny fagsjef på området EE-avfall
Idar Andre Haslerud er Norsirks nye fagsjef for fagområdet EE-avfall. Det spenner vidt; fra å overvåke alle prosesser for innsamling, gjenvinning og sluttdisponering av EE-avfall, til å sikre gjennomføring av alle myndighetskrav i forskriften. I tillegg er det mye kontakt med kommuner og IKS’er og det private næringsliv, samt at Idar også skal ha ansvaret for gjenbrukssatsingen Norsirk er i gang med.

Haslerud kommer også inn i Norsirk med mye relevant erfaring. Han er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet med produksjon av elektriske komponenter, og hos Tomra og deretter Enviropac har Idar jobbet blant annet med utstyrslevering og anbud.

– jeg ser frem mot å komme godt i gang i Norsirk, smiler den nye fagsjefen. Han liker særlig satsingen Norsirk har gjort innen ombruk, og satser på godt samarbeid med kommuner og IKS’er for å starte opp flere arbeidsplasser, gjerne sammen med arbeidsmarkedstiltaksbedrifter, som jobber med både komponentombruk og ombruk av hele produkter.

Fra venstre; Roger Eibakk, Idar A. Haslerud og Abbas Bagherzadeh.

Spennende forskningsprosjekt om urban mining

Norsirk er med på et forskningsprosjekt om gjenbruk av mineraler, et urban-mining prosjekt, sammen med Miljødirektoratet, SINTEF, Norsirk, Bodø og Namsos kommune, Lofoten- og Midtre Namdal avfallsselskap, Nordlandsforskning og Iris. 

Professor og prosjektleder Berit Skorstad ved Nord universitet er primus motor bak prosjektet og har fått «Urban-Mining»-prosjektet godkjent av Norges forskningsråd. Kostnadsrammen er på 14 millioner kroner, og prosjektet er ment å vare ut 2023.

-I Norsirk mener vi mer må gjenbrukes av elektriske og elektroniske produkter, og ønsker derfor alle tiltak velkommen for å få til mer enn det vi allerede gjør, sier kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby. Hun ser frem mot oppstart i løpet av februar, og gleder seg til samarbeidet med de andre partnerne i prosjektet.

-Det skal bli spennende å bli med på dette forskningsprosjektet om mineraler og urban mining, smiler Guro K. Husby i Norsirk.

Store forventninger fra prosjektlederen

– Kanskje ender det hele med ei bok. I alle fall skal vi skrive en del artikler. Vi planlegger også konferanser, resirkulerings-labyrint og mye annet spennende. Og, det blir helt sikkert en doktorgradsavhandling ut av dette, sier professor og prosjektleder Berit Skorstad om forskningsprosjektet.

Les også mer om prosjektet på Universitetet i Nord sine nettsider.

Norsirk og EPS Recycle

Spennende løsning for gjenvinning av EPS på plass

Eva T. Maritdatter, fagsjef for emballasje hos Norsirk, ser nå for seg en ny fremtid for alle som har vært frustrerte over manglende og gode løsninger for gjenvinning av EPS. Norsirk har signert avtale med EPS Recycling i Danmark, og har allerede to maskiner bestilt fra det danske selskapet på vestkysten av Danmark.

-Vi skal tilby disse pressene til både kommuner og andre som har behov for løsninger for gjenvinning av EPS, og vi er sikre på at dette vil revolusjonere dagens marked for gjenvinning, forteller fagsjefen i Norsirk.

Patentert løsning

EPS Recycling har tatt patent på sin egen løsning, og løsningen deres kommer nå på det norske markedet gjennom samarbeidet med Norsirk.
-Vi har tro på Norsirk og deres tanker rundt det å gjenvinne emballasje og EPS, og derfor har vi valgt å samarbeide med dem om det norske markedet nå, sier Lars Steffensen, som er daglig leder i EPS Recycling. Han har allerede flere maskiner i bruk rundt om i Danmark, og videreutvikler stadig konseptet. -Det vi er godt fornøyde med, er at vi tilbyr kommunene denne løsningen for å materialgjenvinne EPS, uten at de behøver å ansette flere til å gjøre jobben, smiler Steffensen. Han forklarer at det er forbruker eller brukeren selv som plasserer EPS i maskinen

Høy materialgjenvinning

-Dersom EPS’en ikke inneholder mye urenheter, så garanterer vi for en materialgjenvinning av EPS på 90%, smiler oppfinneren av maskinen og daglig leder, Lars Steffensen.

Studietur til Danmark

Eva T. Maritdatter gleder seg til å tilby denne løsningen, og inviterer alle som trenger en demo før de beslutter om de ønsker en slik løsning eller ikke, til studietur til Danmark den 4. – 5 februar 2020.
-Vi kommer tilbake med mer informasjon om selve turen, men vi har plass til å ta med 30 personer til å se i praksis hvordan denne løsningen benyttes i Danmark i dag, og vi vil ha med oss EPS Recycling på turen, slik at alle spørsmål vil bli besvart underveis.

2019 nærmer seg slutten, og det har vært et spennende år for Norsirk

  • Vi har feiret 20-års jubileum. Jubileumskonferansen ble en stor suksess, vi hadde knapt plass til alle som tok turen  
  • Under Arendalsuka stilte vi med to arrangementer, både konferanse og stand på brygga hvor vi flyttet ned arbeidet vi gjør med komponentgjenbruk for å vise frem dette
  • Vi har gått fra å ivareta produsentansvar på elektriske produkter og batterier, til også å ha på plass godkjennelsen på emballasje

Det siste betyr at vi nå kan bistå alle våre kunder i å ta produsentansvar på emballasjen rundt EE-produktet eller batteriet. Det å kunne tilby alle løsningene in house, tror vi vil være et konkurransefortrinn for Norsirk i årene som kommer. Vi har sågar videreutviklet denne tanken og programmert opp en egen web-portal som ivaretar disse 3 produsentansvarsordningen i ett og samme grensesnitt – alt for at det skal bli enklere for våre kunder å ha oversikt over og kontroll på tjenesten vi leverer.

I tillegg til at Norsirkportalen ivaretar all info om produsentansvaret, kan man også kobles mot et annet grensesnitt for å få tilgang til innsamlingsstatistikk fra egen lokasjon og etter hvert også co2-rapporter på gjenvinningen. Dermed har bedrifter tilknyttet oss oversikt over svært mange parametere nødvendig i egen bærekraftsrapportering – i ett og samme grensesnitt.

I forbindelse med satsingen på emballasje-segmentet har også Norsirk tatt noen valg om transparens og gratispassasjerproblematikk.

I dagens forskrift behøver man ikke ta produsentansvar for emballasje, dersom man setter færre enn 1000 kilo av hver emballasjefraksjon på markedet. Det er vi uenige i, og jobber for å fjerne denne grensen, samt at vi oppfordrer alle våre kunder til å være med på å ta dette ansvaret – og ikke skyve det over på andre. I dag, med dagens bærekraftsfokus, kan ingen være bekjent av ikke å være med på å betale for løsninger for gjenvinning av emballasje.

Når det gjelder transparens i nedstrømsmarkedet for gjenvinning av emballasje, har det vært diskusjoner rundt gjenvinningsstatistikken i landet. For å slippe slike diskusjoner, krever Norsirk i sine nedstrømskontrakter at kortene skal vises, slik at vi har kontroll på hva som er reell materialgjenvinning og hva som må energigjenvinnes.

Vi har også på plass 3 nyansettelser som begynner i januar 2020, helt nødvendige ansettelser for å komme i mål med alle oppgavene som skal løses for kunder, sammen med samarbeidspartnere.

Det er altså mye som skjer. Følg derfor med på oss i 2020 – vi er også med på spennende FOU prosjekter både innen batterigjenvinning og urban mining av EE-avfall. Mer om dette kommer på nyåret.

 

Gledelig jul og godt nytt år.

 

Stig Ervik
Administrerende Direktør i Norsirk

Swerec er Norsirks plastpartner

Swerec skal sørge for gjenvinning av plasten som samles inn gjennom retursystemet til Norsirk. Administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik, og fagsjef på emballasje, Eva T. Maritdatter, er godt fornøyde med å ha Swerec med som operatør på plast-nedstrømmen.

-Vi har vært på revisjon hos Swerec, og er sikre på at dette selskapet vil være en solid samarbeidspartner å ha med på laget når vi nå, fra 1.1.2020, starter den operative driften av Norsirks emballasjesatsing, sier fagsjef Eva T. Maritdatter i Norsirk.

Kvalitetssikring av anlegg

Norsirk fikk godkjenning fra Miljødirektoratet til å drifte et produsentansvarsselskap for emballasje den 6. september 2019. Fra september og til nå har Ervik og Maritdatter vært travle med å besøke forskjellige nedstrømsanlegg for forskjellige typer emballasje.

-Norsirks kunder benytter hele spekteret av emballasje, og vi skal samle inn og gjenvinne både plastemballasje, inklusive EPS (mer kjent som isopor), glass- og metallemballasje, kartong og brunt papir (https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/).
-Gjenvinningen av de forskjellige emballasjetypene krever forskjellige løsninger, og derfor har det vært en travel høst med å besøke forskjellige aktører rundt om i Europa, forteller fagsjef Eva T. Maritdatter i Norsirk.

Svenskene utfordret til nytenkning

Swerec er et plastgjenvinningsselskap med 25 års erfaring. Det ligger i Bredaryd i Sverige, og er ISO sertifisert etter standardene 9001 og 14001. Sorteringsteknologien selskapet benytter er NIR teknologi som automatisk skiller på forskjellige plasttyper, ikke ukjent for de fleste som driver med plastgjenvinning i Europa. På anlegget skal plastemballasje fra Norsirk vaskes, sorteres og kvernes, så den er klar for videre salg til plastprodusenter. De siste årene har Swerec produsert ca 50 000 tonn pr år i sitt anlegg.

Administrerende direktør i Swerec, Leif Karlsson, er godt fornøyd med at Norsirk har valgt Swerec som leverandør på gjenvinningen av emballasjeplast.
– Norsirk har en tilnærming til gjenvinning av plastemballasje som vi ikke har opplevd tidligere, og for Swerec er det klart utfordrende når vi har kunder som så nøye reviderer oss før vi er i gang, og ikke minst utfordre oss til nytenkning, forteller Karlsson.

Begge selskapene er enige om at det er viktig å med transparens i dette markedet, på grunn av de forskjellige gjenvinningstallene og målepunktene som det har vært operert med. – Vi gleder oss til vi har fått jobbet med plasten fra Norsirk og kan presentere tall for det norske markedet, smiler Swerec-sjefen.

Leif Karlsson er VD i Swerec

VD Karlsson i Swerec ser frem imot å behandle emballasjeplast fra Norsirk og det norske markedet.

DIFIs ekspertgruppe

Nytt kravsett for IT-anskaffelser

En ekspertgruppe har hjulpet DIFI med å utarbeide et kravsett for offentlige anskaffelser av IT-utstyr. Hovedbudskapet er: Kjøp kvalitet som varer lenge. Slik økes også muligheten for gjenbruk.

Norsirk har gjennom en rekke møter i arbeidsgruppa bidratt til å utforme veiledende retningslinjer til bruk i offentlige virksomheter.

– Sammensetningen har vært bred, med aktører fra alle sider av bordet. Inkludert kunder av oss som Atea og Dell, og jeg synes det er positivt at vi kan jobbe sammen om prosjekter som dette, forteller Guro K. Husby i Norsirk om arbeidet som har pågått i et drøyt år.

Miljø og samfunnsansvar

Prosjektledelsen ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som er fagorgan for offentlige anskaffelser.
– Difi ønsker å gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å stille krav til miljø og samfunnsansvar i disse anskaffelsene, sier seniorrådgiver Sarah Fossen Sinnathamby i Difi. Omlag 50 000 PCer og 30 000 skjermer kjøpes årlig inn i statlig sektor alene, i tillegg til et betydelig antall i kommunal og fylkeskommunal sektor. Det kjøpes også mange nettbrett spesielt til undervisning. Kravsettet er frivillig å bruke, men Difi er opptatt av at flest mulig skal ta det i bruk og stille krav til bærekraft i sine IT-anskaffelser.

Se kravsettet her

Gjenbruk

Det handler ikke kun om å begrense belastningen fra utstyr som skal avhendes, men redusere behovet for å produsere og ta i bruk nye produkter. Derfor er det lagt vekt på blant annet enkel utskifting av deler, god garanti og utstyr som tåler oppdateringer.

– Vårt bidrag her er å bidra med vår innsikt og kunnskap om sirkularitet og verdien på utstyr ved enden av første livssyklus. Vi i Norsirk har jo en målsetning om å nå en gjenbruksandel på 10 prosent, og da må vi snu alle steiner for å komme dit, sier hun.

Konfliktmaterialer og menneskerettigheter

Bærekraftige IT-innkjøp er viktig av flere årsaker: Konfliktmineraler benyttes i stort omfang, og i tillegg er karbonfotavtrykket for nytt datautstyr stort. For Difi er det viktig at innkjøpere skal tenke bærekraft i sine anskaffelser, og direktoratet fokuserer på å lage veiledning om bærekraft for innkjøpskategorier der det offentlige kjøper mye og hvor det er sentrale utfordringer til miljø og sosialt ansvar. IT-utstyr ligger på DIFIs Høyrisikoliste for innkjøpskategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, og det er i tillegg stort potensial for sirkulære løsninger i anskaffelsene. Derfor er det en viktig innkjøpskategori å sette søkelys på.  Kravsettet ivaretar også andre viktige miljøhensyn, blant annet knyttet til kjemikalier, avhending og distribusjon.

 

Les mer om arbeidet med kravsettet her

Årets julegave går til WWF

NORSIRK har i flere år valgt å støtte organisasjoner istedenfor å gi julegaver til kunder eller forretningsforbindelser. Slik er det også i år. Vi har valgt å gi et beløp til WWF, Verdens Naturfond, og deres arbeid for å stanse plastforsøplingen i havet.

WWF skriver på side nettsider: Alle dyr og leveområder blir påvirket av den enorme mengden plast som havner i havet. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet, og mengdene bare øker. Dette påvirker alt fra de minste mikroskopiske plankton til havets største skapninger, hvalene våre. Plast er en direkte dødsårsak som rammer stadig flere dyr.

Meningsfylt samarbeid

I Bodø sentrum ligger Røde Kors sin ombruksbutikk. Der selges det nå brukte hvitevarer. Bakgrunnen for utvidelsen av varesortimentet handler ene og alene om samarbeid mellom partnere som ønsket å gjøre en forskjell. Samarbeidet består av Røde Kors i Bodø, Iris, det interkommunale renovasjonsselskapet i Salten og Norsirk.

For Norsirk sin del handler det om å få på plass mer gjenbruk. Om å løfte produkter et hakk opp i avfallspyramiden. I tillegg har selskapet satt seg fore å jobbe med FNs bærekraftsmål nr 8, som handler mye om å legge til rette for anstendig arbeid for alle. For å komme i mål er samarbeid en premiss, og det å få på plass Omatt Gjenbruksverksted i Bodø, har vært et samarbeid hvor gevinstene er flere enn gjenbruk.

Les også om Sirkular Gjenbruk i Oslo

Å være en del av samfunnet

Røde Kors hjelper folk, på mange plan. Å bidra til at asylsøkere på flyktningmottaket på Tverlandet kan ha en meningsfylt hverdag, er en av årsakene til at Røde Kors er med.  Asylsøker Sebastian Gomez hadde tidligere lange og tidvis meningsløse dager på mottaket, mens nå reparerer han vaskemaskiner og oppvaskmaskiner og har besøk av elever fra Bodin VGS og Bodø VGS, slik at elevene på yrkesfag kan få praktisk erfaring i sin skolehverdag.

 

Det er en enorm stor tilfredstillelse å jobbe her. Vi lærer og er lærere.
Vi er plutselig blitt del av et samfunn. Det betyr alt. Om vi får bli i Norge,
eller må reise tilbake til våre hjemland, så er vi uansett rikere mennesker takket være dette prosjektet.

Asylsøker Sebastian Gomez.

 

Åpningsfest

Det gode samarbeidet, som har ført med seg så mange og gode løsninger, ble markert med en offisiell åpning tidligere i høst. Øystein Nystad, styreleder i Bodø Røde Kors, ordfører Ida Pinnerød i Bodø, kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby fra Norsirk, administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris og mange andre frammøtte var tydelig imponerte over hva det er mulig å få til. Samarbeidet mellom selskapene tar bærekraft fra ord til praktisk handling.

Omatt Gjenbruksverksted

Prosjektet det er snakk om er at Røde Kors, i samarbeid med Iris og returselskapet Norsirk sørger for at brukbare elektriske produkter leveres til Omatt Gjenbruksverksted i Bodø for reparasjon, rengjøring og testing – og så selges disse produktene i butikken til Røde Kors. Istedenfor at Iris eller den lokale Power-forhandleren sender fra seg brukbare kasserte produkter, blir de fraktet til gjenbruksverkstedet der de blir gitt nytt liv. I løpet av den første måneden solgte Røde Kors over 100 elektriske artikler fra gjenbruksverkstedet. De fleste var vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kjøleskap.

 

Gjenbruksgjengen på Omatt. Genady Kozinov (f.v.) Russland,
Alfred Melkonian, Russland, Sebatian Gomez, Sør-Amerika
og Olga Belovsova fra Russland.  

 

Unik kompetanse

Ordfører Ida Pinnerød, som sto for åpningen av Omatt Gjenbruksverksted, trakk fram Røde Kors sin helt unike kompetanse til å skape en god by gjennom å lage gode lokalsamfunn der vi tar vare på hverandre. – Det Røde Kors gjør nå handler om bærekraft, det handler om å ta vare på kloden vår framover, og det gjør dere med utgangspunkt i de verdiene vi ser i hverandre. Å skape samfunn på denne måten er utrolig viktig og nødvendig, sa ordføreren.

 

Noen dager er man med på ting som er større enn en selv. Dette er en slik dag.
Vi er heldig som får lov til å være en bidragsyter til dette prosjektet.
For det gir mening. Mening for klima og miljø og mening for folk.
Administrerende direktør i Iris, Leif Magne Hjelseng

 

Gode erfaringer fra ombruk i Oslo

-Norsirk har bidratt med grundig opplæring om hvordan man best kan få til ombruk på hvitevarer, hvilket verktøy man trenger, hva er enkle reparasjoner det lønner seg å gjennomføre, hvilke produkter egner seg best for ombruk osv, forteller kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby. Hun forteller at returselskapet også har sendt deres egen ekspert på hvitevareombruk til Bodø for å bidra med opplæring.
– I tillegg har vi også fått med Power i Bodø med på laget fortsetter hun. – En av utfordringene med ombruk er jo at produktene som skal fraktes til Omatt Gjenbruksverksted må være behandlet slik at de egner seg for nettopp ombruk. Power har erfaring med ombruk gjennom hvitevaresatsingen vår i Oslo – og ville gjerne være med i Bodø også, smiler kommunikasjonsdirektøren og understreker at nettopp bærekraftsmålet om samarbeid er nødvendig for å komme i mål.


Markedet er der

-Alt går ut. Den dyreste hvitevaren ble solgt for 1500 kroner, forteller prosjektlederen for samarbeidet, Odd Svein Hjartø. Han jobber som frivillig i Omatt Gjenbruksverksted. Takket være støtte fra Nordland Fylkeskommune på 250.000 kroner kan han fortsette også i 2020, for å videreutvikle konseptet som
handler om folk, meningsfulle hverdager, bærekraft, miljø og inntekter til Røde Kors slik at organisasjonen kan fortsette med sin omfattende virksomhet i Bodø.

 

 

Merking av batterier

Har du lagt merke til at alle batterier er merket med et piktogram (sjekk bildet i saken), en søppelbøtte med et kryss over? Både elektriske produkter og batterier er merket med slike merker (de er nesten identiske). Bakgrunnen for merkingen er selvfølgelig å hjelpe forbruker med å huske på at kasserte batterier ikke skal kastes i restavfallet – men gjenvinnes.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren din

Den første desember er dagen da alle må huske å bytte batteri i røykvarsleren sin, så du er sikker på at den virker gjennom adventstida og jula som står foran oss. Alle batterier skal leveres inn til gjenvinning – de skal ikke i restavfallet. Husk det også – når du bytter batteri.

Høy gjenvinning av batterier

Batteriene i røykvarslerne skal også leveres inn for gjenvinning, og de leveres kostnadsfritt til enhver forhandler som selger batterier. Kommunale gjenvinningsstasjoner har og mottak for kasserte batterier, som en del av sitt mottak for farlig avfall.

Les alt om batterier

Litiumbatterier som brenner

Det er viktig at alle batterier som leveres inn, leveres separat – ikke sammen med annen type avfall. Det har vært svært mange branner de siste årene som følge av at litiumbatterier selvantenner, sørg derfor for en oppbevaring og behandling av batteriene hvor brannsikring er et moment du har vurdert.

Søppelbøtte med kryss

Batterier har merking med søppelbøtte med kryss over.

 

Les også om EE-produktenes merking her