Meningsfylt samarbeid

I Bodø sentrum ligger Røde Kors sin ombruksbutikk. Der selges det nå brukte hvitevarer. Bakgrunnen for utvidelsen av varesortimentet handler ene og alene om samarbeid mellom partnere som ønsket å gjøre en forskjell. Samarbeidet består av Røde Kors i Bodø, Iris, det interkommunale renovasjonsselskapet i Salten og Norsirk.

For Norsirk sin del handler det om å få på plass mer gjenbruk. Om å løfte produkter et hakk opp i avfallspyramiden. I tillegg har selskapet satt seg fore å jobbe med FNs bærekraftsmål nr 8, som handler mye om å legge til rette for anstendig arbeid for alle. For å komme i mål er samarbeid en premiss, og det å få på plass Omatt Gjenbruksverksted i Bodø, har vært et samarbeid hvor gevinstene er flere enn gjenbruk.

Les også om Sirkular Gjenbruk i Oslo

Å være en del av samfunnet

Røde Kors hjelper folk, på mange plan. Å bidra til at asylsøkere på flyktningmottaket på Tverlandet kan ha en meningsfylt hverdag, er en av årsakene til at Røde Kors er med.  Asylsøker Sebastian Gomez hadde tidligere lange og tidvis meningsløse dager på mottaket, mens nå reparerer han vaskemaskiner og oppvaskmaskiner og har besøk av elever fra Bodin VGS og Bodø VGS, slik at elevene på yrkesfag kan få praktisk erfaring i sin skolehverdag.

 

Det er en enorm stor tilfredstillelse å jobbe her. Vi lærer og er lærere.
Vi er plutselig blitt del av et samfunn. Det betyr alt. Om vi får bli i Norge,
eller må reise tilbake til våre hjemland, så er vi uansett rikere mennesker takket være dette prosjektet.

Asylsøker Sebastian Gomez.

 

Åpningsfest

Det gode samarbeidet, som har ført med seg så mange og gode løsninger, ble markert med en offisiell åpning tidligere i høst. Øystein Nystad, styreleder i Bodø Røde Kors, ordfører Ida Pinnerød i Bodø, kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby fra Norsirk, administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris og mange andre frammøtte var tydelig imponerte over hva det er mulig å få til. Samarbeidet mellom selskapene tar bærekraft fra ord til praktisk handling.

Omatt Gjenbruksverksted

Prosjektet det er snakk om er at Røde Kors, i samarbeid med Iris og returselskapet Norsirk sørger for at brukbare elektriske produkter leveres til Omatt Gjenbruksverksted i Bodø for reparasjon, rengjøring og testing – og så selges disse produktene i butikken til Røde Kors. Istedenfor at Iris eller den lokale Power-forhandleren sender fra seg brukbare kasserte produkter, blir de fraktet til gjenbruksverkstedet der de blir gitt nytt liv. I løpet av den første måneden solgte Røde Kors over 100 elektriske artikler fra gjenbruksverkstedet. De fleste var vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kjøleskap.

 

Gjenbruksgjengen på Omatt. Genady Kozinov (f.v.) Russland,
Alfred Melkonian, Russland, Sebatian Gomez, Sør-Amerika
og Olga Belovsova fra Russland.  

 

Unik kompetanse

Ordfører Ida Pinnerød, som sto for åpningen av Omatt Gjenbruksverksted, trakk fram Røde Kors sin helt unike kompetanse til å skape en god by gjennom å lage gode lokalsamfunn der vi tar vare på hverandre. – Det Røde Kors gjør nå handler om bærekraft, det handler om å ta vare på kloden vår framover, og det gjør dere med utgangspunkt i de verdiene vi ser i hverandre. Å skape samfunn på denne måten er utrolig viktig og nødvendig, sa ordføreren.

 

Noen dager er man med på ting som er større enn en selv. Dette er en slik dag.
Vi er heldig som får lov til å være en bidragsyter til dette prosjektet.
For det gir mening. Mening for klima og miljø og mening for folk.
Administrerende direktør i Iris, Leif Magne Hjelseng

 

Gode erfaringer fra ombruk i Oslo

-Norsirk har bidratt med grundig opplæring om hvordan man best kan få til ombruk på hvitevarer, hvilket verktøy man trenger, hva er enkle reparasjoner det lønner seg å gjennomføre, hvilke produkter egner seg best for ombruk osv, forteller kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby. Hun forteller at returselskapet også har sendt deres egen ekspert på hvitevareombruk til Bodø for å bidra med opplæring.
– I tillegg har vi også fått med Power i Bodø med på laget fortsetter hun. – En av utfordringene med ombruk er jo at produktene som skal fraktes til Omatt Gjenbruksverksted må være behandlet slik at de egner seg for nettopp ombruk. Power har erfaring med ombruk gjennom hvitevaresatsingen vår i Oslo – og ville gjerne være med i Bodø også, smiler kommunikasjonsdirektøren og understreker at nettopp bærekraftsmålet om samarbeid er nødvendig for å komme i mål.


Markedet er der

-Alt går ut. Den dyreste hvitevaren ble solgt for 1500 kroner, forteller prosjektlederen for samarbeidet, Odd Svein Hjartø. Han jobber som frivillig i Omatt Gjenbruksverksted. Takket være støtte fra Nordland Fylkeskommune på 250.000 kroner kan han fortsette også i 2020, for å videreutvikle konseptet som
handler om folk, meningsfulle hverdager, bærekraft, miljø og inntekter til Røde Kors slik at organisasjonen kan fortsette med sin omfattende virksomhet i Bodø.

 

 

Merking av batterier

Har du lagt merke til at alle batterier er merket med et piktogram (sjekk bildet i saken), en søppelbøtte med et kryss over? Både elektriske produkter og batterier er merket med slike merker (de er nesten identiske). Bakgrunnen for merkingen er selvfølgelig å hjelpe forbruker med å huske på at kasserte batterier ikke skal kastes i restavfallet – men gjenvinnes.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren din

Den første desember er dagen da alle må huske å bytte batteri i røykvarsleren sin, så du er sikker på at den virker gjennom adventstida og jula som står foran oss. Alle batterier skal leveres inn til gjenvinning – de skal ikke i restavfallet. Husk det også – når du bytter batteri.

Høy gjenvinning av batterier

Batteriene i røykvarslerne skal også leveres inn for gjenvinning, og de leveres kostnadsfritt til enhver forhandler som selger batterier. Kommunale gjenvinningsstasjoner har og mottak for kasserte batterier, som en del av sitt mottak for farlig avfall.

Les alt om batterier

Litiumbatterier som brenner

Det er viktig at alle batterier som leveres inn, leveres separat – ikke sammen med annen type avfall. Det har vært svært mange branner de siste årene som følge av at litiumbatterier selvantenner, sørg derfor for en oppbevaring og behandling av batteriene hvor brannsikring er et moment du har vurdert.

Søppelbøtte med kryss

Batterier har merking med søppelbøtte med kryss over.

 

Les også om EE-produktenes merking her

Dagens marked krever revisjon av regelverket

Forrige ukes dokumentar på Brennpunkt på NRK satte søkelys på et problem vi i bransjen har visst om lenge; det foregår en utstrakt ulovlig eksport av elektrisk og elektronisk avfall. Hva skal man gjøre for å få bukt med problemet? Norsirk mener det er på tide å tilpasse regelverket til dagens marked.

Det er forhandlere med fysiske butikker som fremstår som den største kilden for EE-avfallet som stjeles (ref. Brennpunkts dokumentar Søppelsmuglerne). Utfordringene for disse forhandlerne er flere, både stjelingen, rotingen med avfallet og også hensetiing av andre typer avfall enn mottaksplikten beskriver. Dette blir følgelig også kostnader for forhandlerne.

Det å ha gratis mottak av EE avfall gjelder alle som omsetter EE-varer (mottaksplikten). Også netthandelen. Selv om omsettingen de siste årene har økt veldig innen netthandel av EE-produkter, så kjenner ingen av disse aktørene til utfordringene som lasting inn i containere, bur som er tømt utover eller trusler fra søppeltjuver. Dagens regelverk er ikke tilpasset dagens marked og de forskjellige økonomiene i de nye omsetningsleddene.

Er det derfor ikke på tide å revidere det 20 år gamle regelverket og se på nytt på mottaksplikten? Alle forhandlere av et hvilket som helst EE-produkt bør ikke ha et system for innsamling og retur. De største kan gjerne ha det basert på frivillighet – men da med tydelig krav til sikkerhet og bemannede mottak.

Vi mener det er på tide å tenke helt nytt og la returselskapene sette opp oppsamlingsområder på vegne av forhandlere i enkelte områder. Se på området i Oslo, Alnabru, med alle sine elbutikker, sportsbutikker, dagligvarebutikker, lampebutikker, møbelbutikker og byggevarehus – hvorfor skal hver enkelt butikk ha et mottak? Er det nødvendig? Kunne det vært ett returpunkt for EE-avfall på Alnabru istedenfor, med fokus på sikkerhet og bemanning? Hvor EE-returselskapene ble gjort ansvarlige for sikkerheten og bemanningen – hvilket vil si kostandene knyttet til mottaket. Det ville ført til en nedgang i tilgjengelig EE-avfall. Og man ville også redusert konkurransevridningen mellom netthandel og fysiske butikker som skjer i dag.

I tillegg er det absolutt nødvendig at myndighetene kommer på banen og presiserer om de virkelig mener at EE-produkter kun trenger en visuell kontroll for å fastslå om de kan eksporteres. Funksjonstesting er det Norsirk i 20 år har forhold seg til ved eksport av EE-produkter som skal gjenbrukes, og ikke det Miljødiretkoratet snakker om – visuell kontroll.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, mener det også nå er på tide å få kartlagt hvem som eier avfallet – en gang for alle. Produsentene, gjennom produsentansvarsselskapene, har plikt til å samle inn og gjenvinne. Men ingen mulighet til å påberope seg et eierskap til avfallet, det kan hvem som helst plukke med seg. Det er det på tide å rydde opp i – slik at søppelsmuglerne også kan straffeforfølges for stjeling.

Sikkerhetsfokus og avfallshåndtering

Oktober er sikkerhetsmåneden i Norge, og da passer det godt å minne om at både forhandlere og gjenvinningsstasjoner skal ha et tilbud om en sikker løsning for innlevering av kasserte produkter med minne.

Alt for mange slurver med sikkerhet på produkter som inneholder et minne, en harddisk, når de skal kasseres. Verken mobiler eller PC’er bør leveres i åpne beholdere slik at «hvem som helst» kan ta med seg produktene. For det gjøres. Stjeling av kassert elektrisk avfall er et stort og velkjent problem.

Sikker og gratis levering

Både på kommunale gjenvinningsstasjoner og hos forhandlere kan man levere sin gamle mobil eller laptop når den skal kasseres, og de skal, ifølge norsk lovverk, ha et sikkert tilbud til alle som kommer og leverer. Etterspør dette sikre tilbudet hos din lokale forhandler eller på gjenvinningsstasjonen neste gang du er der, for det er ikke alle som har dette tilbudet på plass.

Les alt om sikker boks, s-boksen her

Sikker boks

Norsirk tilbyr alle forhandlere som er tilknyttet oss en sikker-boks, og det samme gjelder kommuner/IKS’er. Kun personell godkjent av Norsirk har tilgang til å låse opp denne boksen, og transporten av boksene følger ikke den vanlige avfallslogistikken vi benytter til kjøleskap og småelektronikk.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål; adm@norsirk.no

EE-avfallsuka 2019

Lag egen film til EE-avfallsuka (14.-20. oktober)

WEEE Forum arrangerer «International E-Waste Day» for andre gang, for å gjøre det enklere å delta bruker vi i Norge heller hele uka. Dette er en glimrende mulighet til å øke oppmerksomheten rundt retur av EE-avfall hos forhandlere og på gjenvinningsstasjoner.

Hos RiR (IKS for Romsdalshalvøya) har Arne Buseth planen klar:
– EE-avfallsuka er noe nytt for oss, men vi har god erfaring med slike kampanjer fra før. Vi støtter gjerne opp om initiativ som kan bidra til at vi får mindre EE-avfall i restavfallet, og kommer nok til å benytte oss av de filmene vi kan få generert med egen logo, sier Arne Buseth, informasjonsrådgiver i RIR., sier Arne Buseth informasjonsrådgiver i RiR.

Din automagiske gratisfilm om EE og batteri

I forbindelse med EE-avfallsuka er Norsirk sammen med andre involvert i gjenbruksfilmer. Gjenbruk i form av at alle kundene våre gratis kan bruke filmene i sine kanaler, med seg selv som avsender.

Lag filmen på therecyclableadvert.com

Alt du gjør er å laste opp egen logo, velge ønsket budskap, og distribuere filmene der du måtte ønske, enten det er Facebook, LinkedIn, Instagram eller Youtube.

 

NFFA konferanse

Norsirks egen fagsjef på Farlig Avfallskonferanse

Morten Onsrud var en av foredragsholderne på Norsk Forening for Farlig Avfall sin årlige konferanse.
Brann i avfallsanlegg er overordnet tema, og hvorfor det er så vanskelig å slukke branner som oppstår når et litium batteri brenner er fagsjefen i Norsirk sitt tema.

I tillegg til Morten Onsrud er Anders Aas, daglig leder i Revac AS på scenen, sammen med kommunikasjonsansvarlig i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Arnt Espen Folvik.

Særlig forklaringen av «branntrekanten» som forklarer hvorfor litiumbatterier brenner så godt, når de først tar fyr, fikk stor oppmerksomhet under foredraget til Morten Onsrud. Ta kontakt med Norsirk dersom dere også ønsker mer informasjon om branntrekanten. Norsirk nås enklest på adm@norsirk.no

 

 

 

Vær oppmerksom på brannfare

Vi i Norsirk oppfordrer alle til å tape polene på batterier når de skal kasseres. Det minsker faren for brann.
Mer informasjon om batterier, produsentansvar på batterier og brannfaren i batterier kan fås fra fagsjef
Morten Onsrud i Norsirk.  Han nås på Morten@Norsirk.no

 

Stilling ledig i Norsirk

Har du lyst til å være hands-on med å lukke sirkelen innenfor sirkulær økonomien? Norsirk trenger en person som skal være tett på det faktiske som skjer i verdikjedene for emballasjeavfall.

Som partneransvarlig for emballasje i NORSIRK vil du være en sentral del av et non-profit selskap som jobber direkte med overgangen til en sirkulær økonomi og et mer bærekraftig samfunn. Stillingen er utadrettet og innebærer dialog med nedstrømsanlegg for emballasjeavfall og kommuner. Stillingen er viktig for å lukke sirkelen innenfor sirkulær økonomi, da en god koordinering av dialog mellom alle aktørene i verdikjeden fra vugge til grav er et viktig grunnlag for å lukke kretsløpet.

Hovedoppgaver:    

 • ha tett kontakt og sikre god informasjonsflyt med Norsirks avtalepartnere i verdikjeden for emballasje, herunder avfallsanlegg i Norge og utlandet, kommuner og transportører
 • opptre som veileder for våre avtalepartnere i forhold til regelverk og sertifiseringer
 • sikre kvalitet i verdikjeden for emballasje og være ansvarlig for fysisk utførelse av tilsyn og revisjon med våre avtalepartnere
 • være med i kontraktsforhandlinger
 • være med i planlegging av og dokumentering ved revisjoner
 • bygge nettverk og delta i bransjefora i Norge og Europa
 • andre forefallende oppgaver relatert til emballasje

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdannelse på master/siv.ing nivå. Andre godt egnede kandidater kan vurderes
 • forståelse for industrielle prosesser og materialkunnskap
 • regelverksforståelse
 • kjennskap til ISO-oppbygning og tankesett
 • dokumentert kjennskap til avfallsbransjen
 • engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • utadvendt
 • faglig interessert og engasjert
 • selvstendig og beslutningsdyktig
 • fleksibel og løsningsorientert
 • må kunne jobbe i team

Stillingen medfører en del reisevirksomhet i Norge og utlandet.

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • høy grad av frihet og fleksibilitet

Søknader behandles fortløpende.
Mer informasjon finnes på www.finn.no 

Nå blir det konkurranse om emballasjen!

Norsirk må rekruttere flere ansatte etter at selskapet har fått grønt lys fra Miljødirektoratet til å håndtere emballasje.

Det var god stemning i lokalene hos Norsirk, etter at en lengre søknadsprosess endte med at selskapet nå har fått tillatelse til å drive med retur av emballasje på hele det norske markedet. Fredag 6. september offentliggjorde Miljødirektoratet at selskapet Emballasjegjenvinning AS er godkjent som produsentansvarsselskap for emballasje. Norsirk er morselskapet til Emballasjegjenvinning AS.

Tidligere har det vært et monopol på dette området. Direktør i Norsirk, Stig Ervik, er svært glad for meldingen som kom fra Miljødirektoratet.
– Dette betyr at vi nå har tillit fra offentlige miljømyndigheter til å påta oss produsentansvar på emballasje. Nå skal vi ut i markedet og skaffe oss kunder og starte opp, sier Ervik.

Han lover at selskapet skal stå på prinsippene fra de andre områdene der de driver med produsentansvar.
– Vi skal være transparente, sertifisert av tredjeparts aktører og vi kommer til å følge modellen med at den som forurenser skal betale, forklarer Ervik. Han sier prosessen for å bli godkjent har vært svært lærerik, og er godt fornøyd med at den er blitt kronet med en godkjenning.
– Vi har gjennom søknaden også klart å forsikre myndighetene om at vi kan gjøre dette på en bra måte, og nå skal vi vise akkurat det, smiler direktøren.

Med godkjenningen på plass, er det og nødvendig med mer kompetanse.
– Nå må vi bli flere, og skal i gang med rekruttering. Ta gjerne kontakt dersom du har kompetanse på emballasje og vil jobbe med sirkulære verdikjeder, oppfordrer Ervik.

Fra før har Norsirk en intensjonsavtale om samarbeid med 45 kommuner – men Ervik legger ikke skjul på at ambisjonen er langt flere samarbeidspartnere enn dette.

– Vårt pre er nok at vi kan å drive produsentansvarsordninger, og har bygget systemer og verktøy som med enkle grep kan overføres fra EE og batterier til emballasje. Vår webportal, Norsirkportalen, har grensesnitt både mot produsentene og importørene og inneholder mye informasjon, blant annet importstatistikk, vekter og fakturahistorikk. Kommunene har et annet grensesnitt med tilhørende informasjon og transportørene og gjenvinnerne har et tredje. Vi er altså godt rustet til å ta dette produsentansvaret, understreker Stig Ervik, direktør i Norsirk.

Norsirk er en landsdekkende og bransjeeid produsentansvarsordning som samler inn, gjenvinner og miljøsanerer EE-avfall, emballasje og batterier. Norsirk ble opprettet i 1998 og er et non-profit selskap. Norsirk er eid av IKT Norge (30%), Hvitevareretur (30%), Stiftelsen Elektronikkbransjen (30%) og Abelia (10%).

 

Godkjenningen er på plass

Administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik, og fagsjef på emballasje, Eva T. Maritdatter, er svært godt fornøyde med meldingen som kom fra Miljødirektoratet i dag.
Godkjenningen til å drive som produsentansvarsselskap for emballasje er nå på plass.

Norsirk kommer tilbake mer med informasjon de neste ukene, men både fagsjefen og direktøren understreker at Norsirk skal bli et godt alternativ til det som til i dag har vært et monopol,
og at modellen med forurenser-skal-betale, blir en av de viktigste områdene å utvikle innen emballasje i tiden fremover.