Oppføringer av Guro Husby

Tilsyn med mottak av EE-avfall

Miljødirektoratet er ute på tilsyn igjen – og nå er det for å sjekke om alle som mottar kassert elektronikk gjør det de skal – og at de har på plass tillatelser til å miljøsanere og gjenvinne EE-avfall. Norsirk er godt fornøyd med at Miljødirektoratet (Norwegian Environment Agency) er ute og kontrollerer. Stig Ervik i […]

57,4 millioner tonn kassert elektronikk forventes i 2021

På den internasjonale ee-avfallsdagen for 2021, den 14. oktober,  oppfordrer eksperter og produsentansvarsorganisasjoner alle husholdninger, bedrifter og myndigheter til å levere inn elektrisk avfall for reparasjon eller gjenvinning. Årets tonnasje av kasserte elektronisk og elektrisk utstyr (EE-avfall) i hele verden anslås å nå svimlende 57,4 millioner tonn –  det er mer enn vekten av den […]

Dere er vel med??

Snart er det igjen tid for The Recyclable Advert – den internasjonale e-avfallsdagen – den 14. oktober. Det er lett å delta, og spredningen av budskapet blir selvfølgelig bedre jo flere som deltar! For årets Recyclable Advert har vi nok en gang valgt å jobbe med symbolikken rundt resirkulert kampanjemateriale. Budskapet i sin enkelhet er: […]

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) går Miljødirektoratet gjennom produsentansvaret for å se hvordan ordningene i Norge i dag kan bli mer effektive og robuste, og hvordan de kan bidra til sirkulær økonomi. Norsirk er selvfølgelig sterkt engasjert i dette temaet, siden vi er godkjente innen hele tre produsentansvarsordninger; EE, batterier og emballasje. Mer om […]

Aktuell høring for elektronikkbransjen og forhandlere

Miljødirektoratet har ute på høring (frist 1.10.21) et forslag som vil få betydning for alle som importerer elektriske og elektroniske produkter: «Forslag til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr – forurensningsloven og produktkontrolloven». Deler av høringsteksten handler om gebyrstørrelse på avvik som ikke rettes når EE-avfall stjeles fra forhandlere. Denne lenken fører deg rett til siden hvor også […]

Internasjonalt søkelys på kassert elektronikk

Den 14. oktober er «the international e-waste day». Dagen vi skal minne oss selv og alle andre på at gamle mobiler, ledninger, lyspærer og lyslenker skal leveres til en forhandler eller en kommunal gjenvinningsstasjon, slik at vi i Norsirk (eller de andre returselskapene på markedet) kan gjenvinne råvarene fra disse produktene. I år som i […]

SIRKULÆRKONFERANSEN 2021

I vår la miljøvernminister Sveinung Rotevatn fram regjeringens plan for en nasjonal, grønn sirkulærøkonomi, og 2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer innen IKT- og elektronikkbransjen. Hva betyr det for deg og din arbeidsplass? I valgåret 2021 får Norge sin første nasjonale strategi for sirkulær økonomi, det er også året hvor […]

Sirkulærteknologikonferansen 2021

2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer i IKT- og elektronikkbransjen, og etter en hektisk Arendalsuke er det ingen tvil om at bærekraftsmål og klimamål, og dermed regelverksendringer og også produsentansvar, er noe av det som står høyest på den politiske agendaen nå.  Denne konferansen tar for seg alle de store […]

Sommerstudentene beveger seg videre

Sommeren er over, og den gode nyheten er at alle Norsirk ansatte er tilbake på kontoret. Den dårlige nyheten er at det er slutten for våre sommerstudenter. I løpet av sommeren har tre flinke studenter fra NHH, UiB og UiO fått bidratt til arbeidet vi gjør med et ungt blikk. De deler sine tanker om […]