Oppføringer av Guro Husby

Nordisk samarbeid gjennom mange år

El-kretsen er Sveriges største produsentansvarsordning for EE-produkter. Selskapet sørget for innsamling og gjenvinning av 146 000 tonn med elektrisk og elektronisk avfall i 2018 – og er en god samarbeidspartner for Norsirk. Norsirk er Norges største produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter i Norge. De to bransjeeide og non-profitt drevne selskapene samarbeider på tvers over […]

Avslag for Norsirk

Avgjørelsen er til hindrer for målet om en sirkulær økonomi og EUs gjenvinningsmål Norsirk har fått avslag på sin klage til Miljødepartementet om å bli godkjent returselskap for emballasje. -Vi er selvsagt svært skuffet over avgjørelsen. Det første vi gjør nå er å fristille alle emballasjekundene våre fra avtalene sine om produsentansvar på emballasje, sier […]

Økende bruktmarked?

Med estimater som viser at verdens befolkning kommer til å kassere mer enn 50 millioner tonn med elektrisk og elektronisk avfall i 2019, hvorav kun 20% blir behandlet og rapportert gjennom produsentansvarskanaler, er det viktig å kartlegge alle strømmer av brukte EE-produkter. Dette er nå gjort i Storbritannia, hvor returselskapet Repic har foretatt en større […]