Oppføringer av Guro Husby

Leverer på hele 10 produsentansvarsordninger

Norsirk har nå godkjennelser på hele 10 produsentansvarsordninger fra Miljødirektoratet. Med godkjennelsen på tre-emballasje og drikkevareemballasje som de to siste – lever produsentansvarselskapet opp til sitt eget mål om en one-stop-shop. –Vårt mål er at produsentene skal kunne gå til Norsirk og få alle sine behov innen produsentansvar ivaretatt og samtidig være trygg på at […]