Hva mener Solhjell og WWF om produsentansvar?

Bård Vegard Solhjell er statsviter, tidligere kunnskapsminister, tidligere miljøminister og i dag generalsekretær for World Wildlife Foundation.

Med den bakgrunnen og innsikten Solhjell har, setter vi ekstra stor pris på at han har satt av tid til å komme på Norsirks jubileumskonferanse på Stratos den 12. september 2019. Hans agenda denne dagen er produsentansvar.

For elektriske og elektroniske produkter har de første 20 årene med produsentansvar for EE-produkter blitt en suksesshistorie. Men, hva med emballasjen og all plasten som det i dag diskuteres om i hele verden? Hva må gjøres der? Og hva bør produsentenes rolle være?

Under jubileumskonferansen tar Solhjell for seg dette temaet – og har du ikke meldt deg på konferansen enda, er det fortsatt noen få plasser igjen. Meld deg på her.