Avslag for Norsirk

Avgjørelsen er til hindrer for målet om en sirkulær økonomi og EUs gjenvinningsmål
Norsirk har fått avslag på sin klage til Miljødepartementet om å bli godkjent returselskap for emballasje.
-Vi er selvsagt svært skuffet over avgjørelsen. Det første vi gjør nå er å fristille alle emballasjekundene våre fra avtalene sine om produsentansvar på emballasje, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik. Det har tatt 10 måneder å få svar på klagen fra departementet.

Ny søknad allerede inne
Norsirk har allerede en ny søknad om godkjennelse hos Miljødirektoratet. -Basert på tilbakemeldingene fra departementet, er det ikke mange hindrene som skal forseres for å få en godkjennelse, så det som blir avgjørende for oppstart er saksbehandlingstiden på den nye søknaden hos Miljødiretkoratet, sier Ervik.
Avslaget på Norsirks klage begrunnes med at selskapet ikke har en intensjonsavtale om å hente inn emballasjeavfall fra husholdninger nord for Nordland fylke. Dette arbeidet har Norsirk allerede fullført.

Sirkulær økonomi
-Vi må tross avslaget fortsette å tro at regjeringen mener alvor når de har satt seg som mål å gjøre Norge til et foregangsland for sirkulær økonomi, sier Ervik, og viser til regjeringserklæringen. -En forutsetning for å få til en fungerende sirkulær økonomi er konkurranse og bærekraftig økonomi i verdikjedene. Da må regjeringen legge til rette for det. Dette avslaget er etter vår mening en altfor streng tolking av dagens regelverk, sier han.

Manglende konkurranse
En rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene påpekte i 2016 påpekte at det er for liten konkurranse i det nordiske avfallsmarkedet. Rapporten viste til at årsaken til den manglende konkurransen er for høye etableringshindre. Departementet skriver i sitt avslag til Norsirk at en bedrift som vil starte opp i dette markedet skal være landsdekkende og ha iverksatt en innsamlingsløsning og behandlingsløsning før oppstart.
– Å få på plass et slikt apparat er enormt kapitalkrevende, og gjør det nesten umulig å starte opp i dette markedet, sier Ervik. -Vi mener forventningen fra myndighetene ikke er realistiske, når et slikt system skal bygges opp uten at en eneste signert kundekontrakt og med null kilo i innsamlingsforpliktelse. Om det ikke strider med norsk konkurranselovgivning er det ingen tvil om at det er et etableringshinder som er svært høyt, mener direktøren i Norsirk.

Ønsket løsning i samarbeid med konkurrent
Norsirk har vært i dialog med Grønt Punkt, som har monopol på denne tjenesten i Norge i dag. Målet var å få på plass en løsning hvor Norsirk på vegne av alle egne kunder kjøpte tjenesten fra Grønt Punkt i søknadsprosessen. Dialogen har dessverre ikke ført frem. I E-post fra styreformann i Grønt Punkt heter det : Norsirks medlemmer er selvsagt velkomne til å inngå avtale med Grønt Punkt Norge frem til Norsirk har en eventuell godkjenning for emballasje på plass.

Plasten hoper seg opp
I mellomtiden fortsetter plastbergene å hope seg opp og det er usikkerhet rundt hvordan Norge skal nå de fremtidige gjenvinningsmålene EU har satt med kun en aktør på banen. -Det er innlysende at man trenger flere aktører på banen som kan løse disse utfordringene, sier Ervik