Gjenvinning av EE-avfall sparer CO2

God avfallshåndtering reduserer klimautslipp. Gjennom å gjenvinne EE-avfall samlet inn gjennom produsentansvarsordningene i Norge – spares betydelige mengder med CO2.

I 2015 ble det satt en ikke ubetydelig gjenvinningsrekord i Norge. Hele 97,5 prosent av det elektriske avfallet i Norge blir gjenvunnet. Aldri tidligere har bransjen levert et så høyt gjenvinningstall.

– Dette er en verdensrekord i gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter. Gjenvinningsbransjen og Norges befolkning kan være stolte av å oppnå en så høy gjenvinningsgrad av EE-avfall, sier Guro K. Husby i Elretur, et returselskap for EE-avfall. – Vi skal også være stolte av hvor viktig vår bransje er for besparelsen av CO2-utslipp, fortsetter Kjørsvik Husby, for produsentansvarsordningene vi er en del av – gir svært store klimagevinster.

Utregninger fra Østfoldforskning viser at gjenvinning av råvarer fra elektrisk og elektronisk avfall er svært positivt for klimaet. I 2015 sparte returordningene i Norge atmosfæren for over 437 000 tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenlikning var den samlede reduksjonen i norske CO2-utslipp på 400 000 tonn fra 2013 til 2014.

– I en verden der vi blir flere og flere mennesker, må vi bruke ressursene våre bedre. Vår oppgave er å bidra til at EE-avfallet blir til nye råvarer som kan føres tilbake til produksjon av nye produkter. I stedet for å hente ut sjeldne metaller fra regnskogen er det mye bedre å bruke gjenvunnet materiale fra EE-avfall. I tillegg er det et klimatiltak som har stor effekt, sier Husby.

Det som tidligere ble sett på som en skrapmetall-bransje er nå blitt en viktig brikke for å utnytte ressursene i elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Ifølge Kjørsvik Husby hadde den positive utviklingen ikke vært mulig uten høy innsamling fra bedrifter og innbyggere.

– Gjennom det gode samarbeidet med norske produsenter og importører sørger vi for at råvarene i avfallet kan bli brukt i nye produkter. Norske bedrifters produsentansvar er sirkulærøkonomi i praksis, sier Kjørsvik Husby.

Tall fra EE-registeret viser at nordmenn i gjennomsnitt leverte inn 28 kg EE-avfall i 2015. Hele 97,5 prosent ble gjenvunnet. Av denne mengden har 84,7 prosent gått til enten gjenbruk eller materialgjenvinning. Elretur samler inn EE-avfall fra innsamlingssteder over hele landet på vegne av sine kunder. Ifølge Husby er gjenvinningstallene et resultat av langsiktig fokus på forskning og utvikling.