Livssyklusanalyser til besvær

– Livssyklusanalyser misbrukes hele tiden, både med hensikt og av uvitenhet. Etterrettelig bruk av resultatene fungerer bare innenfor samme studie.

Emballasjeforskrift på vei

Det har i lengre tid vært varslet at EUs minimumsdirektiv om…

Elretur vokser på lys

Elretur satser på gjenvinning av gamle glødelamper og lysstoffrør.…

I 2015 var Elretur størst i Norge med hele 2000 tonn it-utstyr til ombruk

Sirkulær økonomi i praksis - 2000 tonn med ombruksvarer istedenfor…

Gjør det lettere å ta produsentansvar i Europe

Weee Europe er et pan-europeisk samarbeid om produsentansvar.…