Fått brev om rapportering fra Miljødirektoratet?

(English text below) Som produsent eller importør av emballasje, er din virksomhet forpliktet til årlig å utarbeide en rapport over din egen innsats for, samt resultatene av, emballasjeoptimering og avfallsforbygging som beskrevet i avfallsforskriften paragraf 7-7. Miljødirektoratet har nå sendt ut et varsel om rapportering til alle som har et produsentansvar for emballasje. Norsirk tilbyr […]

En kundehistorie om EE-retur

/
Både vi og kundene våre har interesse av å sørge for å sikre burene med EE-avfall.

Jo da, dere betaler miljøgebyr

/
Tolletaten har over flere år hatt avtaler med private produsentansvarsordninger, og har gjennom sitt TVINN-system krevd inn miljøgebyrer på vegne av disse.

Myndighetene har fasiten

/
Sjekk om leverandøren din tar sitt lovpålagte produsentansvar på alvor.