Foto av mann fra Stena Recycling som holder frem batterier på deres sorteringsanlegg for batterier.

Hemmelighetsfull batterisortering bedrer materialgjenvinningen

Tusenvis av småbatterier slukes daglig av batterisorteringsmaskinen på Stena Recyclings anlegg på Ausenfjellet. Vi får se hvordan det fungerer under heldekkende paneler, men fotografen får ikke lov til å ta bilder.

Et spørsmål om lønnsomhet og ansvar for miljøet

Med import av flere titalls tonn batterier i måneden jakter…
@norsirk

Internasjonalt søkelys på kassert elektronikk

Den 14. oktober er «the international e-waste day». Dagen vi…
Globus EE-avfall

SIRKULÆRKONFERANSEN 2021

I vår la miljøvernminister Sveinung Rotevatn fram regjeringens…

Sirkulærteknologikonferansen 2021

2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi…