Sterkt år for Emballasjegjenvinning

2021 bydde på mange utfordringer for Emballasjegjenvinning AS, men for kundene våre og kommunene vi samarbeider med ble fjoråret et sterkt gjenvinningsår.   Pandemien preget hele det norske næringslivet i 2021, men for Norsirks emballasjeselskap Emballasjegjenvinning AS ble det et svært godt år med tanke på kundevekst. Med en vekst på hele 37 prosent i […]

@norsirk

Fått brev om rapportering fra Miljødirektoratet?

(English text below) Som produsent eller importør av emballasje,…
Jon Jerre

Hvorfor skal returselskaper være sertifisert?

Norsirk gitt innspill til Miljødirektoratet om at returselskaper som tar på seg å samle inn og gjenvinne emballasje på vegne av produsenter skal være sertifiserte etter en ISO-standard eller lignende.

Alle vinner på clearing

Det er en mangel i dagens regelverk at clearing er ikke er nevnt i dagens emballasjeforskrift. Det er behov for samarbeid i bransjen.
@Norsirk

Endring av målepunkt gir andre tall for materialgjenvinning

Hvorfor snakket man om 70 % materialgjenvinning av emballasje før? Hvorfor tror enkelte at vi kan sammenligne gjenvinningstall fra 3 år siden med dagens tall? Og hvorfor er tallene så vanskelig å forstå? Fagsjef Eva Maritdatter gir deg svaret.