Livssyklusanalyser til besvær

– Livssyklusanalyser misbrukes hele tiden, både med hensikt og av uvitenhet. Etterrettelig bruk av resultatene fungerer bare innenfor samme studie.

@norsirk

Atea leverer på bærekraft

Og på Norsirks innsiktskurs om emballasjeoptimering skal du…
@norsirk

Prinsipper og plastmilliarder

Samfunnsbedriftene har klaget inn Norge for brudd på EØS-reglene…

Nye krefter på plass i Norsirk

Fra mai styrket Norsirk laget med to nye ansatte. Trond Espen…

Emballasjekurset 2022 – oppsummering og opptak

I mai 2022 arrangerte vi et emballasjekurs for å oppdatere kunder og samarbeidspartnere på utviklingen og kravene innenfor emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og miljøgifter.