Forbered rapporteringen

Alle som får sitt produsentansvar for emballasje ivaretatt gjennom Norsirk, er hvert år pliktet å rapportere om sitt arbeid for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. Miljødirektoratet ønsker at Norsirk skal sammenstille tall og fakta i en felles rapport som vi sender til direktoratet. Fjorårets rapportering og rapporten som ble skrevet og sendt inn i 2022 (for 2021-tallene) […]

Hva betyr EUs nye bærekraftskrav?  

EUs “Circular Economy Action Plan” har som hensikt å bidra til å fremme bærekraftig vekst i EU. Den tar for seg hele livssyklusen til produkter, fra design til gjenvinning av nye råvarer.

Følg EU!

Norsirks klare oppfordring til Miljødirektoratet er å følge…
@norsirk

Ny fagsjef

Anastasiia Moldavska er Norsirks fagsjef for emballasje fra 1.…

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes…