Oppføringer av Guro Husby

Påmelding til NORSIRKFROKOSTEN

Interessert i temaet bærekraft? Og ikke minst i å høre hva følgende folk har å si: Johan H. Andresen, styreleder i Ferd, Else May Botten som er stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, Heidi A. Austlid leder IKT Norge, Håkon Haugli som er direktør i Abelia, Jan Røsholm som har ansvar for Elektronikkbransjen samt Aslak Bonde fra Morgenbladet. […]

Skal du kassere batterier?

Litium-batterier brukes i større og større grad i Europa og resten av verden. El-biler, verktøy, ferger på Vestlandet, alle mulige elektriske og elektroniske duppeditter – alt går på batteri – og det er litium-batteriene som er dagens foretrukne. Dette innebærer at mengdene kasserte litium-batterier øker kraftig. På grunn av restenergien som ofte er i disse […]

Elektriske håndtørrere VS papir

Alle produkter vi tar i bruk har et livsløp. Hvert steg i dette livsløpet krever energi og ressurser, det skaper utslipp og miljøpåvirkninger. Uansett om det er et biobasert eller oljebasert produkt, så har det et fotavtrykk som påvirker naturen. Studenter fra NMBU fikk etter påske tilsendt elektriske håndtørrere fra Norsirks avfallsstrøm, for å se […]

119,000 tonnes of old electronics transformed into valuable raw materials

In 2017, Norwegian take-back companies collected a total of 143,000 tonnes of waste electrical and electronic equipment (WEEE). 83% of the waste was transformed into valuable raw materials. WEEE contains enormous quantities of valuable metals that are both resource-intensive and environmentally harmful to extract from mines. «Norwegians do a great job of handing in WEEE […]

Ditt avfall – ditt ansvar

Søppelkaos på Grünerløkka gjennom påsken – fordi noen ikke gadd å rydde opp etter seg.  Rett før påske ble vi i Norsirk gjort oppmerksomme på at det stod to Norsirk-merkede bigbags fulle av treverk og gipsplater på Grünerløkka, til sjenanse for naboer og andre. Mange i nærområdet mente mye om at vi ikke hentet disse, […]

Fylkesmannen følger opp forhandlere

I Rogaland er Fylkesmannen nå ute og sjekker at forhandlere av EE-produkter er sitt ansvar bevisst. I Haugesund har de allerede vært innom en av de store kjedene, for å sikre at Avfallsforskriften følges. Pliktene forhandlere av EE-produkter har kan oppsummeres i to hovedbolker: mottaksplikt (inkluderer også oppbevaringspliktene) og informasjonsplikten. Det ikke alle er klar […]

Er du klar til å fortelle om din bedrifts bærekraftsatsing?

Økt etterspørsel etter åpenhet og rapportering av bedrifters samfunnsansvar er tema når Norsirk inviterer til årets frokostseminar den 24. mai. Både investorer, myndigheter og kunder vil ha mer informasjon om den negative og positive påvirkningen bedriften din har på omverdenen. Er du forberedt på å gripe mulighetene?   Problemstillinger som skal belyses er: – Greenwashing […]

119 000 tonn gammel elektronikk ble til verdifulle råvarer

I 2017 samlet returselskapene inn 143 000 tonn elektrisk og elektronisk (EE) avfall. 83 prosent av avfallet ble omgjort til verdifulle råvarer. EE-avfallet inneholder nemlig enorme mengder verdifulle metaller som både er ressurskrevende og miljøskadelig å hente ut fra gruver. — Nordmenn gjør en kjempeinnsats med å levere EE-avfall hvert år. Innsatsen hindrer forurensing av […]

Produsentansvar for emballasje og avfallsforebygging   

Forskriften for produsentansvar på emballasje er på plass. Alle som importerer over en viss mengde emballasje, skal ta et produsentansvar for emballasjen. Det innebærer i praksis i dagens marked å kjøpe denne tjenesten av et produsentansvarsselskap. Men, dette er ikke nok. Det hviler et ansvar (plikt) på deg som importerer emballasje – som ikke løses […]