Oppføringer av Guro Husby

Hva er WEEE?

WEEE står for «Waste Electrical and Electronic Equipment». På norsk kaller vi det EE-avfall.  Før det blir avfall kaller vi det EE-produkter – i alle fall vi som jobber i bransjen. Forskriften som tar for seg elektrisk og elektronisk utstyr ble  introduserte for snart 20 år siden. Allikevel er det ikke slik at alle vet hva […]

Samarbeid til beste for miljøet

Norsirk og ERP Norway er kommet i havn med en ny clearingavtale om EE-avfall. -Clearing er en god løsning for returselskaper, og vi er fornøyd med å få på plass avtalen med ERP Norway, sier Stig Ervik, direktør i Norsirk AS. Behov for avfallsmengder endrer seg Bakgrunnen for avtalen inngått med ERP er at NORSIRK […]

Forurenser skal betale

Innen miljølovgivning og produsentansvarsordninger er forurenser-skal-betale et grunnleggende prinsipp. Den som er ansvarlig for produktet, skal belastes med kostnadene forbundet med eventuell miljøforurensing. I NORSIRK er prisstrukturen basert på at produsentansvarskundene belastes med en kostnad pr kilo (produsentansvarsprodukt) satt på markedet. Kiloprisen avhenger av sammensetning på produktet. Det betyr at kiloprisen på kjøleskap, småelektronikk, lysstoffrør, […]

NORSIRK støtter gode prosjekter med inntil 500 000 kroner

Bekjempelse av miljøgifter, forsøpling eller mer gjenbruk? Gode ideer kan medføre 500 000 kroner ekstra! Norsirks miljøpris på 500 000 går til personer eller bedrifter som har tanker og ideer som kan gavne NORSIRKs forretningsområde. Folk eller bedrifter som har ideer om hvordan bransjen kan bli enda bedre. Prosjektet (ene) skal normalt gjennomføres på ett […]

I dag slukker FM-nettet på Østlandet

Fra klokken 11.11.11 onsdag er det digitalradio som gjelder i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold. -Vi er klare til å ta imot de radioene som nå kasseres, når mange nå kommer til å kjøpe seg ny radio, sier kommunikasjonsdirektør i NORSIRK, Guro Kjørsvik Husby. Flere har kontaktet returselskapet for å få vite om det er […]

Klargjør for store kunder

NORSIRK tar emballasjeansvaret sitt på alvor og er godt foran skjema til forskriften trer 100% i kraft den 1.1.2018 Produsentansvaret på emballasje er nå på plass – hvilket betyr at NORSIRK er i full gang med innsamling som svarer til kravene i det nye kapittelet i Avfallsforskriften. -Vi prioriterer å samle inn en del ekstra […]

Vindmøller – hvor mye er et EE-produkt?

Vindmøller er per definisjon et elektrisk produkt, og er derfor omfattet av Avfallsforskriftens kapittel om produsentansvar og EE-produkter. Det betyr at kunder av NORSIRK som importerer vindmøller, skal belastes med et miljøgebyr som skal dekke avfallshåndteringen av vindmøllene, når de en dag skal kasseres. Utfordringen i saken er at når en vindmølle importeres, importeres sokkel […]

Grønt punktum?

I Finansavisen i går har direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen skrevet en kronikk om merkemonopolister og den store merkejungelen. «Med lovpålagt produsentansvar får alle det bedre, men unntak av merkemonopolistene og bedriftene som i dag ikke betaler miljøgebyrer» skriver Jan A. Røsholm. Han mener at når forskrift på produsentansvar for emballasje er innført, etter 1. september […]

Vi trenger flere folk

Vi er i sterk vekst, produsentansvar er i vinden som aldri før – og vi trenger flere folk. Vi har ledig tre fagsjef-stillinger; innen kategorienen EE, batterier og emballasje. I tillegg trenger vi en management assistant. Kanskje blir du vår nye kollega – eller kjenner du noen som er midt i blinken?

Hjelp til innhent av avfall?

NORSIRK tilbyr kunder og andre som har ekstraordninære behov for å kvitte seg med kassert EE-avfall. Vi har produsert nye bigbags, og leverer til hele landet. Det er typisk på byggeplasser, i næringsbygg eller ved sanering av størrre kontorfellesskap at det kan være mye EE-avfall somskal kasseres, og da er vår bigbag en aktuell løsning. […]