Oppføringer av Guro Husby

Tom for strøm? Dette skal du gjøre med tomme batterier

Alle batterier skal leveres til gjenvinning, uavhengig av størrelse eller hva slags tungmetall de inneholder. Husene våre er stappfulle av ting og tang som går på batterier. Mobiltelefoner, fjernkontroller, klokker, brannvarslere. Dagens batteridrevne ting krever stadig mer strøm, så det kan fort bli nødvendig å bytte batterier ofte. Men vet du hva du skal gjøre […]

Ny fagsjef på plass!

Maria Persson starter hos Norsirk AS som fagsjef for EE-produkter den første mars. Persson er i all hovedsak kjemiker, hun har hovedfag i polymerkjemi, og har vært innom både NOAH i Brevik, Aibel, DNV og Cowi. Maria Persson ser frem mot å sette seg inn i regelverk og behandlingstrender i EE-avfallsbransjen. -Jeg har jobbet mye […]

Få betalt for verdier

Det er et paradoks at næringslivet må betale miljøgebyr når de egentlig burde fått betalt for verdien av ressursene, mener Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.  I Finansavisen den 17.02.2018 er Stig Ervik i Norsirk klar på at når produsentene ikke får ta del i verdien i avfallet, svekkes incentivene for gjenvinning og ombruk betraktelig. […]

Hva gjør Norsirk med strømmålerne?

Det skrives mye om nye strømmålere som nå installeres i Norges land – men vet du hva som skjer med de som kasseres? Det er i Vestfold på Revetal de aller fleste strømmålerne som kasseres havner, for miljøsanering og gjenvinning. Norsirks leverandør Revac AS sørger for dette. Når strømmålerne kommer inn i våre systemer blir de […]

Anbud, kompetanse og miljødokumentasjon   

Forrige uke tok en relativt stor produsent kontakt for å få vite gjenvinningsgraden på produktene de satte på markedet. Etter litt snakk frem og tilbake, ble det opplyst at årsaken for at produsenten trengte dette, var at i et anbud ville en kommune ha informasjon om gjenvinningsgrader på det aktuelle EE-produktet som skulle leases. Norsirks […]

Norsirk ønsker emballasjeavfall fra kommuner

Emballasjegjenvinning AS (en del av Norsirk AS) tilbyr en løpende og landsdekkende innsamling av emballasje om ender opp som husholdningsavfall hos kommuner. Tilbudet gjelder alle landets kommuner, og er stående ut 2018. Det vises til Avfallsforskriftens kapittel 7 om emballasjeavfall. I henhold til § 7-8 kan emballasjeavfall samles inn uten avtale med et godkjent returselskap, […]

Foreløpig vedtak på Emballasjegjenvinnings søknad

Miljødirektoratet ga 1. februar et foreløpig avslag på Emballasjegjenvinnings søknad om godkjenning som returselskap for emballasje. Norsirk har en god dialog med Miljødirektoratet, og vil gjøre en grundig gjennomgang av vedtaket innen fristen på tre uker. Vedtaket er foreløpig og har således ingen innvirkning på Norsirk sin drift eller kunder i dag. – Vi er […]

Norsirks Miljøsertifikater

Stadig flere av våre kunder etterspør Norsirk-sertifikatene for å legge ved i anbudsprosesser, for å benytte når de skal sertifiseres enten innen ISO-sertifiseringene eller ved Miljøfyrtårnsertifisering, eller for simpelthen å vise at man er sitt miljøansvar bevisst. Årets Miljøsertifikater fra Norsirk er nå klare for nedlasting. Disse kan lett hentes ut i pdf-format fra Norsirks […]

Systemsvikt i dagens regelverk

Norsirk jobber aktivt for å påvirke avfallsmeldingen til beste for produsentene, og derfor var styreleder Bjørn Stordrange og administrerende direktør Stig Ervik på høring på Stortinget den 15.1, hvor tema var ny avfallsmelding. En systemsvikt i dagens regelverk og et sterkt behov for et utvidet produsentansvarsregister var temaene Norsirk satte på dagsorden under høringen. Foreldet […]

God jul fra alle oss i Norsirk

Nok et år er gått, det første med nytt navn for Norsirk. Navnebyttet lever vi godt med, og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra kunder etter navnebyttet. Bakgrunnen for byttet var at vi har utvidet satsningen på å ivareta lovpålagte produsentansvar for kundene våre. Når vi nå ivaretar både EE-produkter, batterier og emballasje i […]