Oppføringer av Guro Husby

Global aksjon mot ulovlig eksport av farlig avfall

INTERPOL gjennomførte i juni i år verdens største aksjon mot ulovlig eksport og dumping av farlig avfall. Over 1,5 millioner tonn ulovlig avfall ble oppdaget over hele verden. I 30 dager var politi, toll, grense- og miljøbyråer fra 43 land med i aksjonen. Tidligere har fokuset vært mer på ulovlig eksport av elektronisk avfall, mens […]

Myndighetsgodkjenning

Ikke alle vet at man trenger en godkjenning fra norske myndigheter for å drive et produsentansvarsselskap for EE-produkter og batterier. NORSIRK er godkjent – for begge ordningene. Produsentansvar for emballasje baserer seg på en bransjeavtale mellom en del materialselskaper og myndighetene. Der foreligger det (enda) ikke en forskrift, og dermed er det heller ingen myndighetsgodkjente […]

Kondomeriet er min favorittbutikk

De gir nemlig miljørabatt! De tar sitt produsentansvar på alvor. De bidrar til å sette søkelys på en av utfordringene vi ikke enda har løst til fulle i bransjen – nemlig å få småelektrisk bort fra restavfallet. Hver og en av oss kaster nemlig 1,3 kilo EE-avfall i restavfallet hvert år (sortere.no). I dag er […]

Produsentansvarsselskaper og omdømme

Norsirk er et myndighetsgodkjent returselskap Miljødirektoratet i Norge godkjenner aktørene som får lov å operere som produsentansvarsselskaper for EE-produkter. I skrivende stund er det tre selskaper som oppfyller direktoratets strenge krav i Norge. Norsirk er ett av dem. Et av de andre godkjente selskapene, Renas, skrev i et nyhetsbrev fra 27. juni 2017 at Norsirk […]

Samlet inn 25% for mye emballasje

Hele 23 621 tonn med emballasje ble samlet inn og gjenvunnet på vegne av NORSIRKs kunder i 2016. Forpliktelsen på vegne av kundemassen, var vesentlig lavere. Men, det holder allikevel ikke for hovedlisensinnehaver av emballasjemerket Grønt Punkt®, selskapet som heter Grønt Punkt Norge (GPN).   Fornuft eller følelser NORSIRK ble klar over utfordringene med å […]

Forhandlers ansvar og plikter

En større norsk forhandler trues med å bli politianmeldt av Norges Miljøvernforbund fordi de ikke sørger for å håndtere EE-avfallet på en god måte. Det påpekes i Romerikes Blad, som skriver om saken, at avfallet ikke ikke godt nok sikret mot tyver og det ryddes ikke nok på området, så avfallet blir også et forsøplingsproblem. […]

Best på brannsikring i Norge?

Revac er en av NORSIRKs samarbeidspartnere for innsamling og behandling av EE-avfall. Selskapet fikk stor plass i nyhetsbildet da anlegget deres brant for noen år siden. Nå har eierne bygget et nytt anlegg, som ganske sikkert er Norges beste på brannberedskap. Tok grep om brannsikkerhet I juli 2014 oppstod det en omfattende brann i en […]

SANNSYNLIG MED PLASTPOSEAVGIFT

Sjansen for at det snart kommer en miljøavgift på hver solgte plastpose øker. Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond. Støtten kommer fram i stortingsmeldingen om sirkulær økonomi, lagt frem av miljøminister Vidar Helgesen tidligere denne uken. Bakgrunnen for avgiften er […]

Kjipt å betale for konkurrentens søppel?

Jobb sammen med partnere som ivaretar dine interesser som produsent – og ikke lar deg betale for konkurrentene. Importerer du kvalitetsvarer, skal du ikke være med å betale for avfallshåndteringen til billig-produktene du konkurrer mot i markedet. Produsentansvar er ikke et valg, men hvilken prismodell du velger, er opp til deg. Hvorfor er pris per […]

Varmepumper – de nye miljøverstingene?

SSB presenterte for kort siden tall som forteller at nå øker utslippene av klimagasser. Etter at utfasing av KFK og HKFK i kjøleskap og kuldemøbler, er nå tunge klimagasser (HFK) kommet i bruk igjen i varmepumpene som står i flere og flere norske hjem og hytter. Forbruket av produkter med kjølemedier har økt, og SSB […]