Oppføringer av Guro Husby

Slank restavfallet ditt

I snitt kaster hver og en av oss 1,3 kilo elektronisk avfall i restavfallet. Det tilsvarer 6700 tonn med elektrisk avfall rett i søpla –  bokstavelig talt. i NORSIRK gjenvinner vi i snitt 97,5 % av alt vi samler inn. Vi kunne altså gjenvunnet 6532 tonn til. Det er det samme som 18 000 bur […]

Informasjonsplikt

Informasjonsplikt Alle NORSIRKS kunder er underlagt bestemmelser i Avfallsforskriftens kapittel 1. En av pliktene som er beskrevet der, er informasjonsplikten både produsentansvarsselskapet har (NORSIRK), produsenten (i Norge også = importøren) og forhandleren. Ikke alle har løst denne informasjonsplikten på en tilfredsstillende måte – eller i det hele tatt. En av NORISRKS oppgaver er å bidra […]

Kuldemøbler er ikke som de engang var

Visste du at du kan søke om bindende klassifisering på produkter som skal tolles inn? Mange store kjølemøbler kobles i dag rett på bygget, og inneholder ikke gasser /væsker som skal spesialbehandles ved kassering. Sjekk dine egne varer, søk om bindende klassifisering fra Tolletaten, og betal riktig miljøgebyr. NORSIRK har allerede rådgitt flere kunder om […]

Svensk elektronikk-skatt

Direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen kommenterer om deres syn på innføring av skatt på elektronikk i Sverige. Vi i NORSIRK har ikke fått noen signaler fra norske myndigheter om at noen lignedne er på trappene her i landet. Det kan allikevel være greit å vite hva som skjer i Sverige – og hva Elektronikkbransjen mener om […]

Sertifikater på plass for 2017

Alle som ivaretar sitt produsentansvar gjennom NORSIRK har anledning til å laste ned sertifikater som forteller at deres produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje ivaretas på lovmessig rett måte, gjennom NORSIRK. Sertifikatene er tilpasset hver type produktgruppe; emballasje, batterier, EE-produkter – og de kan lastes ned på norsk og/eller engelsk.   Svært mange kunder legger […]

Er du med på StafettBirken 2017?

NORSIRK viderefører tradisjonen og inviterer kunder, leverandører og andre interesserte til å gå StafettBirken på Lillehammer sammen med oss. Fredag 17. mars braker det løs – med ny løype også! Tidligere år har StafettBirken gått fra Rena til Lillehammer – i år er det en runde som skal gås av alle – så mulighetene for […]

Forbud mot flere stoffer

Miljødirektoratet har utvidet listen sin over forbudte stoffer fra nyttår. Et av stoffene kan finnes i elektronikk, og dermed kan det være produsenter i NORSIRKs kundekrets som blir berørt av forbudet. Miljødirektoratet skriver selv på egne nettsider: Flere miljøgifter fikk fra nyttår innpass i et av Norges dårligste selskap. Det er strålende nyheter for natur […]

Hvem hjelper deg å ta de riktige valgene?

Hva trenger din bedrift for å ivareta livsløpet til de elektriske produktene du benytter? I NORSIRK påstår vi at du trenger noen med kompetanse innen svært mange områder! Ved kassering av elektriske produkter skal norsk lovverk følges – hvilket innebærer en problemstilling de færreste har kompetanse til å mene noe om: skal man benytte seg […]