Informasjon om produsentansvar på emballasje

Fra September 2017, er produsentansvaret for emballasje en del av Avfallsforskriften. Det betyr at alle som importerer emballasje, skal være med i et produsentansvarsselskap.

I forskriftsteksten står det at selskapene som kan ivareta dette produsentansvaret, skal være godkjente av myndighetene. NORSIRK er allerede i dialog med Miljødirektoratet om saken.

EE-produkter og batterier har en ordning med myndighetsgodkjenning i dag, og vi i Norsirk er godkjent for begge. Vi er allerede i gang med forberedelsene for å få emballasje-godkjennelsen.

Avfallsforskriften Kapittel 7 Emballasjeavfall

Bli emballasje-kunde

Fyll ut skjemaet og signér digitalt for avtale om produsentansvar på emballasje.