Treverk

Tre-emballasje er kan både være engangs og ombruk som går i egne systemer.

Emballasje laget for engangsbruk kan også gjerne brukes om igjen hvis den er uskadet, f.eks paller og labanker. Emballasje som er i ombrukssystemer har egne merkeordninger med pant. Engangs tre-emballasje som brukes på nytt er definert som ombruk og sparer miljøet for produksjon av ny emballasje.

Tre-emballasje kan leveres på gjenbruksstasjoner, i tillegg har alle avfallsoperatører systemer for innsamling og gjenvinning.
Tre-emballasje som skal gjenvinnes hogges opp til flis og benyttes til produksjon av energi eller sponplater

Bli emballasje-kunde

Fyll ut skjemaet og signér digitalt for avtale om produsentansvar på emballasje.

Typiske eksempler

  • Paller
  • Kasser
  • Labanker
  • Transportrammer
  • Transportmellomlegg