Oppføringer av Paal Nygard

Nordmenns avfallsinnsats ga stor avkastning i 2017

Ifølge EE-registeret samlet returselskapene inn 143 000 tonn elektrisk og elektronisk (EE) avfall i 2017. EE-avfallet inneholder enorme mengder verdifulle metaller og råvarer som er både ressurskrevende og miljøskadelig å hente ut fra gruver. I 2017 ble 83 prosent av avfallet omgjort til verdifulle råvarer. — Norske privatpersoner og bedrifter gjør en kjempeinnsats hvert år. Innsatsen […]

Slik får bedriftene betalt for verdien i avfallet

Skrapalderen er over, konstaterer Guro Husby i Norsirk. – Før snakket vi om at miljøgebyrer skulle dekke gjenvinningskostnadene. Nå diskuterer vi hvordan produsentene kan ta del i verdien som er i avfallet. Kommunikasjonsdirektøren forteller entusiastisk om det hun kaller «avfallets oppstandelse». Alle EE-produkter som selges på det norske markedet har nemlig en innebygd miljøavgift for […]

Kommuneløft for ombruk

For å nå målet om ti prosent ombruk innen 2020, setter Norsirk nå opp kiloprisen for EE-avfall som ombrukes istedenfor å gjenvinnes. Slik håper Norsirk at enda flere kommuner ser verdien i avfallet sitt. IVAR på Jæren er allerede godt i gang. – Bare i lille Norge kaster vi 150 000 tonn EE-avfall i året. Men […]

Gir blybatterier evig liv

Med Norsirks hjelp gir den populære kjeden Biltema nytt liv til blybatteriene de selger, gjennom en såkalt closed loop. Ikke bare lønner det seg for miljøet, det lønner seg også for Biltema. — Gamle blybatterier lekker mye syre, og det etser! Så jeg ble glad da vi fikk nye konteinere fra Norsirk i fjor, smiler […]

Ingen tid å miste

I en årrekke har han jobbet for å bryte ned monopoler som forsinker overgangen til sirkulærøkonomien. I fremtiden drømmer Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, om at avfallsbransjen klarer å stå sammen og øke bevisstheten om at avfall har en verdi. – Det som bekymrer meg mest er at miljøutfordringene kommer raskere enn vi klarer […]

Hva er mest miljøvennlig – ombruk eller gjenvinning?

Det anerkjente forskningsinstituttet Østfoldforskning vant Norsirks miljøpris 2017. På oppdrag fra Norsirk skal forskere ved instituttet finne ut hvor miljøvennlig ombruk er. – Vi er veldig glad for å ha vunnet prisen, og for å fortsette samarbeidet med Norsirk, sier John Baxter, seniorforsker i Østfoldforskning. Husk Norsirk-frokosten 24. mai: Meld deg på her! Baxter sitter […]

Konkurranse om avfallsressursene

I 2016 tilpasset vi forretningsmodellen for å gjøre det enklere for kundene å ta produsentansvar innen flere tjenesteområder. 1. januar i år samlet vi tjenesteområdene Elretur, Batteri og Emballasje under det nye selskapsnavnet Norsirk. Norsirk jobber for å øke konkurranse og nytenking i markeder for avfallsressurser og gjenbruk – til det beste for miljø og […]

Hvilket parti er best på sirkulærøkonomi?

Politikerne bør legge til rette for innovasjon og utvikling av avfallshåndtering for å øke graden av gjenbruk. Les hvordan ditt parti satser på sirkulærøkonomi og avfallshåndtering. Miljøpartiet De Grønne Utdrag fra partiprogrammet: • Få på plass trygge løsninger for lagring av alle typer farlig avfall, inkludert det norske atomavfallet og sørge for forsvarlig drift og […]

Bærekraft for alle penga?

Hvor stor plass skal bærekraft ha i selskapers profittjag? Vi har snakket med en investor, en økonom, en produsent og en politiker om vi kan få i både pose og sekk. Politikeren Som Stortingsrepresentant gjennom 12 år, og andre nestleder i næringskomiteen, jobber Gunnar Gundersen (H) i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Hva mener du […]

Cutter mellomleddet

Sirkulærøkonomi og delingsøkonomi er to trender vi blir stadig mer kjent med her til lands. Samarbeidet mellom Norsirk og transport- og logistikktjenesten Carrycut kombinerer de to økonomiene, og gjør det mulig for privatpersoner å tjene penger på å frakte avfall. – Frem til nå har det vært vanskelig for noen å få levert avfallet sitt […]