Leverer på hele 10 produsentansvarsordninger

Norsirk har nå godkjennelser på hele 10 produsentansvarsordninger fra Miljødirektoratet. Med godkjennelsen på tre-emballasje og drikkevareemballasje som de to siste – lever produsentansvarselskapet opp til sitt eget mål om en one-stop-shop.

Vårt mål er at produsentene skal kunne gå til Norsirk og få alle sine behov innen produsentansvar ivaretatt og samtidig være trygg på at minimumskravene i lovverket er dekket, påpeker Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. -Gjennom godkjenningen fra Miljødirektoratet på treemballasje og drikkevare-emballasje dekker vi nå alle emballasjefraksjonene der det er produsentansvar, samt på alle EE-produkter og alle batterier, sier direktøren.

Emballasjefraksjonene

Siden oppstart i 2020 kan Norsirk tilby produsentansvar på plastemballasje, emballasjekartong, EPS-emballasje, emballasje av brunt papir, metallemballasje, glassemballasje, drikkevareemballasje og nå også treemballasje. Returselskapet har vært compliant siden oppstart, hvilket innebærer at Norsirk har oppnådd gjenvinningsgradene beskrevet i avfallsforskriftens kapittel 7 siden første driftsår.

Hva er treemballasje?

Ikke alle er klar over at kabeltromler og paller er treemballasje, som det er produsentansvar på. I tillegg kommer trekasser, pallekarmer, avstivere av tre inne i annen emballasje, treesker osv. Ta kontakt med Norsirk på adm@norsirk.no dersom du har spørsmål rundt treemballasje.

Transparente og tydelige

-Vi er svært åpne og transparente på det vi oppnår, både på innsamlings- og gjenvinningssiden – og søker å formidle klare fakta til kundene våre, slik at de vet hva forskriften krever av dem, påpeker Ervik. -Grønnvasking er et problem som er klart adressert i dag ( les mer her), og vi er opptatt av å lære opp kundene våre til hva som gjelder av regelverk. Det holder for eksempel ikke å love å arbeide med emballasjeoptimering – det er et eksplisitt krav i forskriften at produsentene skal arbeide på dette området, sier Ervik. Han oppfordrer alle Norsirk-kunder å sette av 9. april når det blir heldagskurs om akkurat dette temaet.