Innsamling med Dell og GK

Denne uka var Norsirk invitert til å stå sammen med Dell og samle inn elektrisk avfall hos deres kunde GK. Responsen var stor – ansatte ryddet både hjemme og på kontorene, og leverte til gjenvinning.

Dersom andre ønsker å arrangere slike innsamlings-stunt, stiller Norsirk gjerne opp med innsamlingsbur og «sikkerboks» til produkter som har et minne, hvor det er viktig å sikre at de kasserte produktene håndteres på en sikker måte.  Det er og mulig å invitere oss innom på forhånd – så kan vi holde et lite foredrag og fortelle om hvorfor (!) det er så viktig å levere inn EE-avfall, både for å kunne gjenbruke – men også for å føre kritiske råvarer tilbake i kretsløpet.

Dell og GK hadde både kaffe og boller til de som hadde ryddet opp – og det var mange smil å se på Ryen denne morgenen.