Innsiktskonferansen

Innsiktskonferansen arrangeres i samarbeid med IKT-Norge og Elektronikkbransjen.