Endring i lovverket som vil påvirke mange

Fra 1. januar 2023 trer nye utsorteringskrav i kraft. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner som produserer husholdningslignende avfall blir berørt.

Det nye kapittelet i avfallsforskriften, kapittel 10A, er vedtatt for å sikre at avfallsressursene blir utnyttet, materialgjenvunnet og brukt som råvare i nye produkter som del av en sirkulær økonomi, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Et av de nye kravene er at virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall, må sortere ut matavfall og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning.

Dette betyr at man på arbeidsplasser ikke lengre kan kaste avfallet i én beholder som restavfall. Plastavfall og matavfall skal kastes i egne beholdere, som så skal leveres til gjenvinning.

Avfall Norge har laget en video om den nye forskriften – den kan du se her. 

Foto av en plastflaske som har blitt skylt opp på en strand.

Ledig stilling på emballasjeteamet

Er du selvstendig og analytisk, med hjerte for bærekraft ? Og vil du være med og videreutvikle emballasjeavdelingen vår?

 

Er du fleksibel og kunnskapssøkende nok til å jobbe i et fremoverlent selskap i sterk vekst? I en bransje som stadig endrer seg, og som trenger flere dyktige folk med på laget?Norsirk søker etter deg som er selvstendig og analytisk med hjerte for bærekraft til å utvikle emballasjeavdelingen videre.  Som medarbeider på emballasjetemaet til NORSIRK vil du være en sentral del av et selskap som jobber direkte med overgangen til en sirkulær økonomi og en bærekraftig utvikling. Stillingen krever av deg at du er fleksibel og nysgjerrig.  Du vil ha en sentral rolle i å utvikle digitale verktøy som skal automatisere og kvalitetssikre data som er nødvendige for analyser og rapporteringer. Hos Norsirk får du mulighet til å bidra til å utvikle morgendagens løsninger for produsentansvar, råvareutfordringer og ikke minst plast-floken vi alle står oppe i.

Hovedoppgaver:    

 • Analysere data og lage prognoser
 • Utvikle business intelligence verktøy
 • Bygge nettverk ved å delta i kundemøter og bransjefora
 • Veilede kunder i forhold til regelverk og rapporteringer
 • Andre oppgaver som relatert til emballasje som f.eks. veiing av emballasje

Arbeidsoppgavene, prosjektene og endringer i EU-regelverk og norsk regelverk medfører et bredt spekter av muligheter til en spennende jobb. Den operative driften, innsamling og gjenvinning av emballasje, startet 1.1.20 – og teamet har fortsatt mange veivalg som skal tas i årene som kommer. Vi trenger derfor en ivrig og positiv medarbeider til å være med på reisen, og arbeidsoppgavene vil kunne spenne bredt og variere over tid. Det er derfor viktig at du er allsidig – og har lyst og evne til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på master/siv.ing nivå. Annen relevant erfaring vurderes
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kompetanse innen analysearbeid
 • Forståelse for industrielle prosesser
 • Regelverksforståelse
 • Kjennskap til ISO-oppbygning og tankesett
 • Engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Kunnskapssøkende med sterk faglig interesse og engasjement
 • Selvstendig og beslutningsdyktig med stor gjennomføringsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Må ha god forretnings- og praktisk forståelse
 • En god lagspiller

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Høy grad av frihet og fleksibilitet

I tillegg til å laste opp CV når du søker, ber vi om at du også legger ved ditt søknadsbrev. I dette skriver du hva ditt viktigste bidrag til den videre utviklingen av Norsirk vil være. Vi etterspør dokumentasjon på gjennomført relevant utdanning og erfaring fra kandidater som går videre i prosessen.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Om arbeidsgiveren

Norsirk har nærmere 3000 kunder som i dag kjøper tjenesten produsentansvar på elektriske og elektroniske produkter, på batterier og emballasje av oss. Returselskapet har vokst mye de siste årene, særlig gjennom satsingen på å håndtere innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi er i dag 16 ansatte som holder til på Helsfyr i Oslo. Norsirk er et non profit selskap, som har vært bransjeledende i godt over 20 år.

Lenke til finn.no 

Kriminelle bander stikker av med verdifullt avfall – de må stoppes

Når organiserte kriminelle stikker av gårde med det gamle kjøleskapet ditt, er det ikke bare tyveri. Det finansierer kriminalitet, velter Norges gjenvinningsmål og setter enda større press på sjeldne metaller og menneskene som utvinner dem.

 

I to og et halvt år spanet privatetterforsker Johnny Brenna på hvor det blir av el-avfallet vi kaster. Han avdekket at store deler blir stjålet og fraktet til utlandet. Lignende søppelsmugling er avdekket flere ganger og mens returpunktene for elektrisk avfall tømmes, fylles lommeboka til de organiserte kriminelles. I sin siste trusselvurdering fremhevet Økokrim det samme problemet. Sikringen av avfallet er en utfordring, men hva gjør egentlig el-avfall på avveie med samfunnet?

 

Både Norge og EU har strenge regler for håndtering og gjenvinning av el-avfall. Mye av avfallet kan få nytt liv etter at det er kastet. Metallene i kjøleskap, TV-er, datamaskiner og mobiltelefoner kan brukes i nye produkter. Hvert år kastes 10.000 tonn kretskort som inneholder til sammen 200 kg gull. Bare 1 kg gull gjenvunnet ville dekket hele behovet for gull til over 55.000 iPhone-mobiler. Mye av avfallet vi kaster er derfor ikke søppel, men ressurser.

 

Det finnes ikke ubegrenset med edle metaller. Kostnaden med å utvinne nye metaller er i tillegg store for både mennesker og miljø. Hvert år får vi rapporter om arbeidsforholdene i gruver som utvinner metaller til vår elektronikk. Hvert år risikerer barn ned i syvårsalderen livet for å hente ut flere metaller. I tillegg kommer naturinngrepene ved å utvinne metallene og kvitte seg med løsmassene. Vi skylder arbeiderne og naturen at vi begrenser behovet for nye, jomfruelige metaller så langt det går.

 

Krigen i Europa har forsterket behovet for gjenbruk av ressurser og vi ser vår egen sårbarhet når selv små mengder metaller forsvinner. Norge og EU har derfor satt mål om hvor mye som skal gjenvinnes. Kravene til gjenvinning vil også bli strengere med krav om at 65 prosent av avfallet skal gjenvinnes. Norge er milevis unna og har ikke engang nådd dagens målsetting om gjenvinning om 50 prosent.

 

Samtidig som utenlandske bander stikker av med el-avfallet til utlandet, er det et stort nok problem å håndtere avfallet i Norge. Mange av aktørene som samler inn el-avfall i Norge selger det videre til høystbydende. Ofte blir ikke avfallet gjenvunnet med høy nok kvalitet noe som resulterer i at viktige metaller som kunne vært gjenvunnet, går tapt. Mange produkter inneholder dessuten miljøgifter som kan gi store skader og medføre forurensing om avfallet håndteres feil. Dette må vi få en slutt på.

 

For å få bukt med de kriminelle nettverkene og øke gjenvinningsandelen er det på tide å oppdatere lovverket. Forurensingsloven holder ikke tritt med samfunnsutviklingen. Det må stilles strengere og tydeligere krav. Vi trenger bedre regler for sortering og gjenvinning av avfall som vektlegger høy grad av gjenvinning. Selskapene som er godkjente av Miljødirektoratet må få eneansvar for å motta el-avfallet og vi trenger bedre sikring av avfallsplassene. De organiserte kriminelle må stoppes. Her må regjeringen komme på banen.

 

Det er på tide at vi begynner å se på el-avfallet som en verdifull ressurs og ikke som verdiløst søppel. Da står vi litt bedre rustet i møte med kriminelle som livnærer seg av ressurs-tyveri.

 

 

Bjørn Stordrange

Styreleder i Norsirk AS

Advokat dr. juris

Hvitevarer i Viteboksen

Hvorfor bør produsentene og returselskapene ha fullt ansvar for produsentansvarsavfall?

EU er på ballen og innfører produsentansvar på flere og flere fraksjoner som det er utfordringer knyttet til; enten det er kostnader, mangel på bærekraft rundt dagens ordninger eller forsøpling som er årsaken.

Norsirk ivaretar produsentansvar på vegne av bedrifter med produsentansvar innen områdene batterier, elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Norsirk er eneste norske returselskap med godkjennelse på 3 produsentansvar, og vi søker aktivt å påvirke myndigheter og politikere til å ta hensiktsmessige valg nå når mulighetene er der. Det grønne skifte og situasjonen verden står oppi akkurat nå, er en anledning til å ta grep og styre riktig vei i årene som kommer.

Arenaer vi har vært eller skal være tilstede for å fremme synspunkter om hvordan produsentansvaret bør benyttes for å få mer og bedre gjenvinning er blant annet:

 • Miljødepartementets innspillsrunde før konferansen i Kairo senere denne måneden som skal diskutere en global plastavtale
 • Høring om representantforslag om en mer sirkulær økonomi i energi- og miljøkomiteen neste uke
 • Avfall Norges ledermøte

 

Områdene vi er mest opptatt av er  nr 1. prinsippet om at dersom vi som returselskap som skal ivareta produsentansvar på vegne av kundemassen vår innen EE-avfall, kasserte batterier og kassert emballasje – så må vi også eie dette avfallet. Styreformann i Norsirk, Bjørn Stordrange, har skrevet grundig om dette og dokumentet kan leses her (lenke).

I korthet innebærer standpunktet Norsirk har, at det ikke skal være slik at et returselskap skal konkurrere om å få fatt i et avfall som er en del av et produsentansvar, slik det gjøres i dag. Kommuner og IKS’er i Norges ganske land, sammen med avfallsentreprenører, selger EE-avfall til høystbydende – istedenfor at det går gjennom returselskapene. Myndighetene ser selv at Norge ikke leverer på innsamlingsmålene satt fra EU på % innsamlet avfall sett opp mot solgte varer her i landet – og kunne lett endret dette ved å endre forskriftene.

Et annet område vi er på som viktig å få på plass, er at samtlige produsentansvarsordninger blir en del av forskrifter og offentlige reguleringer. NHO er ikke av den oppfatning og ønsker seg bransjeavtaler – istedenfor lovverk som regulerende instans. I Norsirk mener vi det er viktigere å lovfeste og følge opp lovverk enn å lage bransjeavtaler, særlig sett opp mot alvoret i dagens situasjon med geopolitikk og det grønne skifte som vi faktisk må (!) lykkes med.

Ta gjerne kontakt med Norsirks administrerende direktør Stig Ervik eller kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby dersom du ønsker mer informasjon om problemstillingene.