Spennende ny kunde for Norsirk

Plantasjen har valgt å knytte seg til Norsirk for å ivareta produsentansvar på emballasje, batterier og elektriske og elektroniske produkter, og samarbeidet er i gang allerede før oppstartsdato den 1. juli 2022.


Oppstart umiddelbart

Denne uka var nemlig Norsirks egen bærekrafsansvarlige på hovedlageret til Plantasjen i Sverige for å bidra i arbeidet de er i gang med om emballasjeoptimering og avfallsreduksjon.

-Jeg synes det er kjekt med nye kunder som er så ivrige og ser at det er viktig å redusere emballasjemengdene sine – og benytte riktig emballasje – at de er i gang med dette arbeidet nesten før kontrakten er understreket, smiler Anastasiia Moldavska, som er prosjektleder for bærekraft og analysearbeid hos Norsirk.

Plantasjen vil bli bedre

Anette Forsberg i Plantasjen er opptatt av å kvalitetssikre dagens emballasjemengder, slik at grunnlagsdataene er på plass før videre optimeringsarbeide. -Vi er også med på å utbedre sjablongen Norsirk benytter på produktene vi har i vårt sortiment, og det gagner igjen hele bransjen, påpeker Forsberg, som er svært opptatt av at tallene i utgangspunktet skal være riktig slike at forbedringene virkelig er reelle.

Høy materialgjenvinning er viktig for kundene

Stig Ervik, administrerende direktør, er godt fornøyd med at Plantasjen velger å ivareta alt sitt produsentansvar gjennom Norsirk. -Særlig på emballasjesiden er vi jo fortsatt i en oppstartsfase, og derfor er det viktig å få med store aktører på laget, påpeker Ervik, og tilføyer at det faktum at Norsirk har svært gode resultater på materialgjenvinning siden oppstart også er viktig.  Les mer om materialgjenvinningen til Norsirk her.

Anette Forsberg, Abbas Bagherzadhe og Anastasiia Moldavska sammen på lageret til Plantasjen i Sverige.

På tide å rapportere

Dette gjelder kun produsentansvarskunder som har egen produksjon av EE-produkter, batterier og /eller emballasje – eller som importerer EE-produkter og batterier som faller inn under forskriftens unntak.

Vi forventer at tolldata vil være opplastet i Norsirkportalen den 7. juli og portalen vil være åpen for produksjons- og unntaksregistrering frem til og med tirsdag  12. juli, for de av våre kunder det er aktuelt for.

Produksjonsrapportering
Bedrifter som produserer elektronisk produkter i Norge – må selv rapportere dette til sitt produsentansvarsselskap. Produksjon er all fremstilling fra råvarer og/eller halvfabrikata. Ompakking av ferdige produkter i salgsemballasje regnes ikke som produksjon. Fristen for å rapportere in Norsirkportalen er 12. juli – så innen den datoen må rapporteringen ha funnet sted.

 

Rapport

Les rapporten EE-avfall på avveie

På oppdrag fra returselskapene i Norge har en privatetterforsker dokumentert tyveri av EE-avfall og fulgt produktene til både ulovlig håndtering i Norge og gjenbruk i utlandet.

– Selv om vi er store tilhengere av gjenbruk, handler dette om at produktene hører til verdikjeden som returselskapene er en del av, og ikke som valuta for kriminelle i Øst-Europa og Afrika. EE-avfall kan i mange tilfeller gjenbrukes, og hvis ikke skal de material- og energigjenvinnes på forsvarlig vis. Det skjer ikke med produktene som fraktes ut av landet eller selges til norske skraphandlere, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Sammen med de andre returselskapene i Norge, har Norsirk engasjert privatetterforsker Johnny Brenna for å dokumentere problemet med EE-avfall som stjeles fra returpunktene, først og fremst hos forhandlerne.

Brenna på DagsrevyenSe innslaget på NRK Dagsrevyen her

Organisert kriminalitet

Gjennom spaning fra 2019-2022 har Brenna avdekket at stjeling av EE-avfall er velorganisert aktivitet med liten konsekvens for de som profiterer på det. Videre er det åpenbart at sikring av returpunktene er den beste måten å hindre at EE-produkter som skulle gått til ombruk eller gjenvinning blir avfall på avveie.

Her kan du laste ned og lese rapporten «EE-avfall på avveie»

Knallresultater andre året på rad

For andre år på rad viser Norsirk at det var riktig å satse på produsentansvar for emballasje i eget hus. Hele 48 % materialgjenvinningsgrad på plastemballasje etter en prosentvis vekst på 47 % i kundemassen på ett år viser hvorfor, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik.

Utfordrende å komme inn på markedet

Det er ingen hemmelighet at konkurransen på produsentansvar for emballasje har vært utfordrende for Norsirk. Ervik kan fortelle at selv 2 år etter at Norsirk ble operative på emballasjemarkedet, er det sterke meninger om at det ikke er plass til Norsirk i dette markedet.

-Dagligvarebransjen har vært de som har snakket høyest om at det er bedre å gå tilbake til kun èn produsentansvarsordning, som er «utprøvd og effektiv», sier Ervik. Han viser til at det både på bransjesamlinger og på politiske arenaer hvor hans ansatte har vært tilstede presenteres og argumenteres for at det kun bør være ett returselskap i markedet – og da er det ikke Norsirk det snakkes om, konstaterer Ervik.

Lite gjennomtenkt

-Argumentasjonen som treffer oss går på at é​n ordning vil løse gratispassasjerproblematikken i bransjen, samt bidra til nødvendig finansiering av fremtidig måloppnåelse, forteller Ervik. Han mener Norsirk soleklart har vist allerede etter to år med drift at det er mulig å oppnå EU-målene som er satt. Han påpeker at gratispassasjerproblematikken ikke var løst de årene det kun var ett selskap på markedet, og påpeker at argumentasjonen er lite seriøs.

Ønsker en av de virkelig store på banen

-Vi er fortsatt et relativt lite returselskap innen emballasjesegmentet, men vi ser jo frem til at noen fra matvarebransjen eller dagligvarebransjen snart skjønner at gjennom Norsirk kan de få den måloppnåelsen andre mener ikke er mulig å få på plass uten at vi forsvinner. Kravene om materialgjenvinning av emballasjeplast er 50% innen 2025, Norsirk leverte 48% i år.

Markant forskjell

Mellom de to godkjente retursystemene for emballasjeplast er differansen i materialgjenvinningsgrad mellom nykommeren på markedet og det erfarne returselskapet på nesten 20 % for 2021. Grønt Punkt Norge opplyser på sine nettsider at deres materialgjenvinningsgrad på emballasjeplast i 2021 var på 29%.


Kundene tilfredse

Avslutningsvis viser Ervik til kundetilfredshetsundersøkelsen Norsirk nettopp har kjørt – hvor 9 av 10 anbefaler Norsirk for andre år på rad. -Kundene våre har talt, og det resultatet er vi også godt fornøyde med, smiler Ervik.

 

 

Hvorfor skal du være kunde hos Norsirk?

Alle som driver med salg vet at det er viktig å være klar over sitt eget selskaps «USP’er» eller unique selling points. Her skal dere få våre – sammen med et ønske om en riktig så fin juni måned.

Punkt en på lista er fornøyde kunder som får den tjenesten de forventer.  Når 9 av 10 av Norsirks kunder vil anbefale oss til andre, da vet vi at vi gjør ting på rett vis. Samtidig vokser vi. Kundemassen på produsentansvar for emballasje har vokst med 47 % det siste året, og årlige kundetilfredshetsundersøkelser forteller oss at kundene til Norsirk får det de forventer – og vil bli værende hos oss.

Høy gjenvinning

Norsirk har godkjennelse for å drifte 3 produsentansvarsordninger – som det eneste selskapet i Norge. Siden den spede start har vi satset på å gi kundene våre «det lille ekstra» og det gir gode resultater som betyr mye for kundene våre:

  • 48 % materialgjenvinning på emballasjeplast i 2021 – i Norge er det ingen over og ingen ved siden av. Konkurrentene vår oppnådde 29 %. EUs krav til gjenvinningsgrad på emballasjeplast for 2025 er på 50%, og vi er på riktig vei   #måloppnåelse
  • Ingen har satset mer på eller har bedre resultater på ombruk av elektriske produkter enn Norsirk. Sammen med gode samarbeidspartnere står vi for over 91 % av ombruket innen IKT-utstyr – og vi er også suverent best når det gjelder ombruk av andre EE-produkter, med ansvar for 63% av all ombruk i 2021   #ombruk
  • Materialgjenvinningsgraden på EE-avfall er langt over kravene fra EU, og Norsirk har høyere gjenvinningsprosent enn snittet til alle returselskapene – med en materialgjenvinningsgrad på hele 84 %. Inklusive energigjenvinning oppnådde vi 96 % i 2021   #materialgjenvinning

 

Riktig prising

Kostnadene gjenspeiler innsamlings-, miljøsanerings- og gjenvinningskostnadene våre. Ingen tjener penger på eller kan ta ut et overskudd fra Norsirk. Vi søker forutsigbarhet for kundene våre – og endrer miljøgebyrene kun når kostnadsbildet gjør det nødvendig. I 2019 ble Norsirks priser satt ned med ca 25 %, og vi har ingen administrasjonsgebyrer/faste gebyrer. I april i år satte vi ned miljøgebyrene på store hvitevarer og kuldemøbler med over 50 %   #forutsigbarhet

Kundene til Norsirk tar del i verdiene som oppstår, vi inkluderer kundene våre i de sirkulære verdikjedene vi er en del av. Sitter du på verdifulle fraksjoner skal du ta del av verdiene av dette når disse skal gjenvinnes. Du kan lese om flere av kundene våre som tar del i verdien av avfallet som kasseres på norsirk.no   #sammen_skaper_vi_morgendagens_verdier

 

Ta kontakt

Har du spørsmål til oss om resultatene vi oppnår eller trenger å snakke med oss om hvordan du skal bli kunde hos oss? Sjekk denne siden hvor du finner alle ansatte i selskapet.

 

Hilsen fra Stig Ervik
Administrerende direktør i Norsirk

 

Bli kunde

Fyll ut skjema på Norsirkportalen for å

– Bli kunde på produsentansvar for
EE-produkter, batterier og emballasje

eller

– Motta et uforpliktende tilbud på
produsentansvar for ditt avfall

 

Kartlegging av B2B markedet av brukte mobiler

Fra NMBU på Ås utenfor Oslo har Norsirk hentet en  praktikant denne sommeren; Oscar C. Husebye. Han studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NMBU, med spesialisering i innovasjon og produktrealisering. I tillegg er han aktiv som studentpolitiker i Oslo. Oscar skal kartlegge B2B-markedet for gjenbruk av mobiler og printere/kopimaskiner, og gleder seg til å ta kontakt med samarbeidspartnere og aktører den kommende tiden.

-Det er viktig for Norsirk å finne ut av hvor stort dette markedet er, og vi vet ikke om noen andre som har kartlagt B2B markedet på den måten som Oscar skal gjøre for oss i sommer, sier driftsdirektør i Norsirk, Zlatko Kazaz.

Oscar selv ser frem mot en spennende tid hvor han skal kjenne på sirkulærøkonomi i praksis – ikke bare på papir.  -I politikken blir det mye prat om sirkulærøkonomi og bærekraft, men i NORSIRK får jeg muligheten til å jobbe med konkrete  saker i praksis. Det er et arbeid jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med. Oscar er sikker på at mer gjenbruk av IT-utstyr er helt nødvendig for at Norge og verden både skal møte markedets etterspørsel og bærekraftsforpliktelsene vi står ovenfor.

Les mer om hvor mye gjenbruk Norsirk allerede er i gang med her.

Save the date!

The Recyclable Advert

10. – 16. oktober 2022 kjøres en fellesnordisk informasjonskampanje hvor du kan være med! Sett derfor av tiden allerede nå. Annonsemateriaelet resikurkleres – og det er godt mulig du kjenner igjen noen av filmene som er med i år. Ny lyd og noe endrede budskaper – og vi kjører på!

Den internasjonale dagen for kassert elektronikk er den 14. oktober. Da ønsker alle returselskapene i Norden å samkjøre budskapet som du også er invitert til å bruke – slik at vi får samlet inn og gjenvunnet mer elektriske avfall. Vi kjører info om kampanjen allerede nå – slik at du og din bedrift rekker å sette av datoene og ta kampnjen inn i egne kommunikasjonsstrategier. Det er som vanlig kostnadsfritt å delta i kampanjen. Det handler om at vi sammen må øke bevisstheten om hvor viktig det er å gjenvinne.

 

Ekstra viktig i tiden vi lever i

Som om det ikke var nok med Covid, har de nå pågående væpnede konfliktene drastisk minsket tilgangen på råmaterialer og elektroniske komponenter i verden. Den stadig lavere tilgangen har en direkte effekt på verdensmarkedets priser, f.eks. har aluminium nådd rekordpriser1, samtidig som kobber og andre metaller også øker i pris.

I år fokuserer kampanjen på sirkularitet, dvs. hvordan vi blir sirkulære ved å gjenbruke og gjenvinne. Selve The Recyclable Advert fortsetter også å være sirkulær, i form av at den gjenbruker filmet materiale, men med en ny fortellerstemme. Innsikten om at alle materialer, i alle elektroniske produkter, må gjenvinnes og gjenbrukes, kan ikke understrekes sterkt nok. Det er heller ikke sirkulært at mange elektroniske produkter havner i skuffer og skap i våre hjem.

Sett derfor av datoene 10. og 16. oktober 2022 – da søker vi å nå ut til flest mulig gorbrukere  med kampanjen. Al du trenger til å forberede deg – laste ned filmer etc – vil være tilgjengelig fra slutten av september på www.therecyclableadvert.com

The Recyclable Advert er gratis å bruke for organisasjoner, foreninger, kommuner, produsenter  og øvrige interessenter. Den passer perfekt for deling i alle sosiale medier. Bak kampanjen står returselskapene Elkretsen, ERP, Norsirk, Recipo, Renas og BIF.

Spørsmål? Ta kontkat med oss – så skal vi hjelpe deg i gang.

 

[1]https://www.reuters.com/markets/europe/lme-aluminium-holds-firm-russian-supply-risks-2022-03-01/