Studenter på plass hos Norsirk

Ane C. H. Olafsrud jobber som praktikant hos Norsirk i sommer. Ane er resten av året masterstudent på UiO, i Organisasjon, Ledelse og Arbeid. Der tar hun fordypning i ‘bærekraft og omdømme’, en retning hun gjerne fordyper seg i både på universitetet og i fritiden.

Hun er svært interessert i praksiser rundt bærekraft og sirkulærøkonomi, og har blant annet vært frivillig i Framtiden i våre hender. Hun har også en kreativ side og blir trigget av alt som er en kombinasjon av vakkert og funksjonelt, som god design. For Norsirk skal hun jobbe med produsentansvarskunder og finne gode eksempler på deres arbeid med emballasjeoptimering.

«Det er spennende å kunne jobbe helhetlig med en rapport til Norsirk, og jeg gleder med til å snakke med produsentansvarskunder  for å få innsyn i hvilke grep de gjør for å gjøre emballasjen deres mer miljøvennlig.» smiler Ane.

Kommunikasjonsdirektør i Norsirk er svært godt fornøyd med å ha studenter med på laget. -I fjor hadde vi 3 studenter eller interships med oss gjennom sommeren – og kvaliteten på arbeidet som ble levert var svært høy. Guro Kjørsvik Husby er sikker på at arbeidet som skal leveres i år vil bli av like god kvalitet.
-Alle våre kunder må rapporterer på emballasjeoptimering – og i sommer skal Ane ut og intervjue kundene våre og finne de gode eksemplene – som også skal inn i årets rapport til Miljødirektoratet, påker Husby.

 

Fagsjef for batterier i Norsirk, Morten Onsrud, med en håndfull batterier på et batterisorteringsanlegg

Norsirk medlem av europeisk batteri-nettverk

– Med en ny batteriforordning på vei, vil kunnskapen og erfaringen vi får gjennom samarbeidet komme veldig godt med. Både for oss og kundene våre, sier fagsjef for batteri, Morten Onsrud.

Fredag 20. mai var en fin dag på jobben for fagsjefen for batteri i Norsirk. Da ble nemlig Norsirk medlem av Eucobat.

Hva er Eucobat, lurer du sikkert på? Det er en europeisk interesseorganisasjon for returselskaper for batterier, som jobber for å skape et bedre miljø ved å samle inn og resirkulere brukte batterier.

– Eucobat ble til for å behandle temaer som er av interesse for returselskaper og myndigheter. Interesseorganisasjonen representerer returselskaper i en del politiske sammenhenger, samt harmoniserer måten vi jobber på, sier fagsjefen.

Han mener samarbeidet har stor betydning for Norsirk i tiden fremover.

– Medlemskapet gir oss et tettere samarbeid med andre returselskaper i Europa, og tilgang til enda mer kunnskap og ekspertise på batterier. Med en ny batteriforordning på vei fra EU, vil dette komme veldig godt med. Både for oss og kundene våre.

Fagsjef for batterier i Norsirk, Morten Onsrud, foran en mengde batterier på et batterisorteringsanlegg

Fagsjefen på besøk hos batterisorteringsanlegget, Stena Recycling.

Et viktig samarbeid

Noen av de viktigste funksjonene til Eucobat er å utveksle og sammenlikne informasjon og erfaring mellom medlemmene, med mål om å effektivisere returordningene. Det er også en arena for å gi og få bistand og informasjon om implementeringen av EU-forordningen og annen relevant lovgivning, samt få relevant innsikt fra andre relevante grupper, som industri- og forbrukerforeninger.

– Dette er et viktig samarbeid for Norsirk, og en organisasjon vi har ønsket å bli medlem i. Vi håper vi vil lære mye av de andre medlemmene, som vi kan ta med videre til kundene våre og norske myndigheter i arbeidet med å forbedre produsentansvarsordningen i Norge, avslutter administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik.

Har du spørsmål om produsentansvar? Møt oss på Eliaden 31. mai til 2. juni, eller legg igjen kontaktinformasjonen din her, så tar vi kontakt for en hyggelig prat.

Møt oss på Eliaden

Har du spørsmål om produsentansvar på elektronikk, batteri eller emballasje? Eller ønsker du å være med i trekningen av en flott tursekk? Kom og ta en prat med oss på stand C01-25.

Fra tirsdag 31. mai til torsdag 2. juni er vi til stede på Eliaden. På standen vår får du svar på alt du lurer på om produsentansvar.

I tillegg kan du være med i trekningen av en av disse fine tursekkene:

Foto av Key Account Manager i Norsirk med to tursekker fra Norsirk, som skal deles ut på Eliaden.

Key Account Manager, Hege Skodje, med de fine tursekkene du kan vinne på Norsirk-standen på Eliaden.

Forbered deg på nye regler

Som produsent eller importør av elektronikk, batterier og emballasje er du ansvarlig for produktet til det er ferdig miljøsanert og gjenvunnet. I tillegg skal du ta hensyn til gjenvinningsprosessen når du designer og produserer produkter.

Ikke alle er klar over ansvaret de har som produsent. Mange kjenner heller ikke godt nok til hvordan de ivaretar ansvaret sitt. I tillegg står vi overfor mange endringer og nye reguleringer, som vil påvirke deg som er produsent eller importør av elektronikk, batterier og emballasje. For mange kan det være overveldende å sette seg inn i lovverket.

På Eliaden møter du Stian, Hege, Shan og Abbas fra Norsirk. De er ansvarlige for våre kunder, og kan hjelpe deg med å få svar på spørsmål som: Hva er ansvaret mitt som produsent? Hvordan ivaretar jeg ansvaret mitt i henhold til loven? Hvordan rapporterer jeg bærekraftsinitiativene mine? Hva er sirkulærøkonomi, og hva er min rolle i den?

Ønsker du å snakke med oss allerede nå? Legg igjen kontaktinformasjonen din her, så kontakter vi deg for en hyggelig prat.

Hvem og hva er Norsirk?

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Det vil si at vi ivaretar produsentansvaret ditt for alle fraksjoner, slik at du kun trenger én leverandør å forholde deg til for å ivareta produsentansvaret ditt. Det vet vi at kundene våre setter stor pris på.

– Kundene våre gir uttrykk for at det er viktig for dem å ha én leverandør å forholde seg til. Vi har jobbet mye med å tilrettelegge for at produsentansvarskundene våre skal ta sitt miljøansvar gjennom oss på en administrativt fornuftig og enkel måte. Det ser vi resultatet av i den ferske kundeundersøkelsen vår, påpeker Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Les mer om hvorfor ni av ti anbefaler Norsirk som returselskap her.

Å ta produsentansvar gjennom Norsirk gir deg:

1.      Overholdelse av myndighetskrav

Vi sørger for at bedriften din overholder alle myndighetskrav knyttet til elretur, batteri og emballasje. Dermed slipper du å tenke på innrapportering til offentlige myndigheter, og kan fokusere mer på kjernevirksomheten.

2.      En sirkulær verdikjede

Vårt gjenvinningsnettverk binder sammen verdikjeden til bedriften din, og gjør den sirkulær.

3.      Bevis på samfunnsansvar

Du får et miljøsertifikat som viser at din bedrift tar sitt samfunnsansvar. Det gir kundene dine trygghet om at produktene de kjøper blir til ren verdi etter at de er oppbrukt.

Vi gleder oss til å prate mer med deg på stand C01-25. Messen varer fra 31. mai til 2. juni og er åpen mellom 09:00 til 17:00. Ønsker du å snakke med oss allerede nå? Legg igjen kontaktinformasjonen din her, så kontakter vi deg for en hyggelig prat.

Norsirk-kunden er fornøyd og opptatt av gjenbruk

Hele 9 av 10 vil anbefale Norsirk som returselskap til andre, og en stor andel trekker fram gjenbruksløsninger og gjenvinningsgrad som viktige vurderingskriterier i jakten på den beste leverandøren. Dette er noen av funnene i den nye kundeundersøkelsen.

– Kundene våre gir uttrykk for at det er viktig for dem å ha én leverandør å forholde seg til. Vi har jobbet mye med å tilrettelegge for at produsentansvarskundene våre skal ta sitt miljøansvar gjennom oss på en administrativt fornuftig og enkel måte, og det ser vi resultatet av i kundeundersøkelsen vår, påpeker Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Gode tall på gjenvinning og gjenbruk teller positivt

For 3 av 4 kunder veier løsninger for gjenbruk og prestasjoner på gjenvinningsgrad tyngst når de velger returselskap. Norsirk er markedsledende på gjenbruk av EE-avfall, og de står bak 91 prosent av det nasjonale gjenbruket for IKT-utstyr. Allerede i sitt første år med plastemballasjegjenvinning i Oslo ble tallene sterkere enn forventet, og det er tydelig at kundene er oppmerksomme på sirkulariteten i verdikjeden. Les mer om resultatene her

Høy tillit til kompetansen og leveransen

Kundene trekker også fram kunnskapen om sirkulære verdikjeder som de ansatte i Norsirk besitter. Selskapet ivaretar produsentansvar for kundene sine på hele tre områder; kassert elektronikk, alle typer batterier og emballasjetypene glass, metall, papp, papir og plast.
– Fagområdene vi dekker er svært omfattende, men vi har heldigvis god hjelp fra alle samarbeidspartnerne våre. Grunnmuren vår er likevel engasjerte og kompetente ansatte, som gjerne tar kurs eller etterutdanning for å kunne mer om produsentansvar, materialgjenvinning og kommunikasjon, sier Ervik.  96,6 prosent av kundene uttrykker at de vil fortsette kundeforholdet med Norsirk.

Krevende kunder

Norsirk har intervjuet tre av sine produsentansvarskunder om hvordan de jobber med bærekraft i dag, og deres syn på dette og produsentansvarsordningen kan det leses mere om i artikkelserien om Norsirks krevende kunder, hvor Ateas bærekraftsjef er intervjuet, Moccamaster forteller om hvorfor dokumentasjon er så viktig og Charlotte Flø Hånes som er markedssjef i Dell forteller om bærekraft og lønnsomhet i deres selskap.

Har du spørsmål om produsentansvar? Møt oss på Eliaden i Lillestrøm, 31. mai til 2. juni. Les mer om hvem vi er og hvor du finner oss her.

Ønsker du å snakke med oss med en gang? Legg igjen kontaktinformasjonen din her, så tar vi kontakt for en hyggelig prat.

Stig Ervik intervjues av NRK hos OPT om mobilgjenbruk

NRK om mobilgjenbruk hos OPT og Foxway

Det ligger omkring ti millioner mobiler og en million nettbrett i norske hjem. Bli med NRK som nylig besøkte Norsirk-partnerne OPT og Foxway for å se hvordan de reduserer karbonfotavtrykket og gjenbruker sjeldne jordmetaller i stor skala.

Når IKT-utstyr med minne som datamaskiner, mobiler og nettbrett samles inn ved hjelp av sikre bokser hos for eksempel Power og gjenvinningsstasjonene, er det OPT (Oslo Produksjon og Tjenester) som tar grovsorteringen. Se Dagsrevyen-innslaget fra OPT her eller les artikkelen på NRK her.

De avgjør hva som skal til gjenvinning og hva som skal til gjenbruk. Sistnevnte havner hos Foxway i Sandefjord, og hvordan de gir et nytt liv til PCer, mobiler og nettbrett som folk kaster, kan du se i dette NRK-innslaget.

Kurs om emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og miljøgifter i emballasje (english text below)

Som produsent eller importør av emballasje eller emballerte produkter, er din virksomhet forpliktet til årlig å utarbeide en rapport over egen innsats for, samt resultatene av, emballasjeoptimering og avfallsforbygging som beskrevet i avfallsforskriftens paragraf 7-7.

MELD DEG PÅ 2023-UTGAVEN AV KURSET I DAG!

LAST NED EMBALLASJEOPTIMERINGSRAPPORTEN 2022

Norsirk tilbyr seg å bistå med rapporteringen. Det er viktig å presisere at dette ikke fritar hver enkelt produsent/importør et ansvar for å jobbe med avfallsforebygging og emballasjeoptimering – det ansvaret ligger på den som innehar produsentansvaret. Det vi i Norsirk hjelper med er selve rapportering. I tillegg tilbyr vi kurs om temaet.

 

Etter fjorårets rapportering til Miljødirektoratet fikk vi gode og konstruktive tilbakemeldinger fra myndighetene – og derfor inviterer vi nå til kurs, slik at alle skal være forberedte til årets rapportering. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til vårt emballasjeteam under kurset.

 

Hva:
Digitalt kurs som hjelper deg med plikten i paragraf 7-7 i Avfallsforskriften

 

Når:
20. mai 2022 kl 0830-1130

 

For hvem:
Alle som importerer emballasje eller emballerte produkter til Norge og bruker Norsirk som produsentansvarsselskap

 

 

  • Gjennomgang av forskriften for å skape felles forståelse om pliktene produsenten har i kapittel 7 ved fagsjef og leder av emballasjeteamet i Norsirk Eva Maritdatter
  • Hva er bærekraftig emballasje – hva anbefaler vi? Presentert av Anastasiia Moldavska, bærekraftsansvarlig i Norsirk
  • Presentasjon av hva gjenvinningsanlegget vi benytter tar ut og materialgjenvinner fra plastemballasje, ved VD Leif Karlsson i Swerec
  • Miljøgifter i emballasje – hvor stort er problemet? Hva må du som produsent vite om og hensynta? Ved Hans Peter Arp, NGU
  • Hva forventer Miljødirektoratet fra produsentene? Hege Roth Olbergsveen, seksjonsleder i Miljødirektoratet

 

 

Vær oppmerksom på at det er viktig at du gir oss beskjed om hvem mottaker skal være av invitasjonen til kurset – slik at ikke e-posten med den informasjonen går til feil person i bedriften.

 


 

 

Course on packaging optimization, waste reduction and environmental toxins in packaging

 

As a manufacturer or importer of packaging, your company is obliged to prepare an annual report on its own efforts for, as well as the results of, packaging optimization and waste prevention as described in section 7-7 of the Waste Regulations.

 

Norsirk offers to assist with the reporting. It is important to emphasize that this does not relieve each individual producer / importer of a responsibility to work with waste prevention and packaging optimization – that responsibility lies with the person who holds the producer responsibility. What we at Norsirk help with is the actual reporting. In addition, we offer courses on the topic.

 

After last year’s reporting to the Norwegian Environmental Protection Agency, we received good and constructive feedback from the authorities – and therefore we now invite you to a course, so that everyone will be prepared for this year’s reporting. There will be an opportunity to ask questions to our packaging team during the course. Be aware that the course will be in Norwegian. We will record the course and set English subtitles on the recording and send out to English-speaking producers within the Norsirk system.

 

What:

Digital course that helps you with the duty in section 7-7 of the Waste Regulations

 

When:

May 20 at 0830-1130

 

For whom:

Anyone who imports products with packaging to Norway and uses Norsirk as a producer responsibility company

 

 

– Review of the regulations to create a common understanding of the manufacturer’s duties in Chapter 7 by the department manager and head of the packaging team in Norsirk Eva Maritdatter

 

– What is sustainable packaging – what do we recommend? Presented by Anastasiia Moldavska, Sustainability Manager at Norsirk

 

– Presentation of what the recycling plant we use takes out and material recycles from plastic packaging, by CEO Leif Karlsson in Swerec

 

– Environmental toxins in packaging – how big is the problem? What do you as a producer need to know about and consider? By Hans Peter Arp, Environmental Chemist, Expert Advisor at NGI Oslo and Professor II at NTNU Trondheim.

 

– What does the Norwegian Environment Agency expect from the producers? Hege Roth Olbergsveen, head of department at the Norwegian Environment Agency

 

 

Please note that it is important that you let us know who the recipient of the invitation to the course will be – so that the e-mail with that information does not go to the wrong person in the company.

Signering av avtale om gjenvinning med kongelige tilstede

Det norske kronprinsparet har denne uken vært på offisielt besøk i Sverige. Næringsminister Vestre har ledsaget paret under hele reisen, og Norsirk ble invitert til å delta på rundebordskonferanser sammen med næringslivsministeren –  og ikke minst ble det gjort en kontraktsignering med kongelige tilstede i vakre Stockholm.

Stena Recycling og Norsirk har denne våren blitt enige og inngått en landsdekkende avtale om samarbeid om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter de neste årene. Den offisielle signeringen av kontrakten mellom selskapene ble gjort med HKH kronprins Håkon, HKH kronprinsesse Victoria og prins Daniel til stede i salen – sammen med næringsministrene fra Norge og Sverige, Jan Christian Vestre og Anna Hallberg.

Fra Stena stilte både norgesjefen for selskapet, Max Trandem, sammen med den svenske VD’en Kristofer Sundsgård. Fra Norsirk var administrerende direktør Stig Ervik på plass i Stockholm, sammen med styreformann i Norsirk, Bjørn Stordrange, og kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby.

Lukket konferanse om IT

Innovasjon Norge stod for organisering og det faglige innholdet Norsirk var invitert til. Batteri og IT-sikkerhet var tema som stod høyt på agendaen i Stockholm. Administrerende direktør Stig Ervik var med i IKT-Norge og Tech-Sverige sitt seminar om mer og tettere samarbeid mellom nabolandene, og ikke minst om IT-sikkerhet. Fra Norge deltok ledere fra Visma, Telenor, Schibsted, Advania, Lyse, Sintef, Tieto Evry, Gelato, Crayon, DataRespons, Atea, Aion, Linpro og Stena Recycling på seminaret.

TechSverige og IKT Norge vil sammen lage et felles arbeidsdokument på bakgrunn av innspillene fra rundbordskonferansene, og omsette innspillene til politiske initiativ og innspill til begge lands respektive politiske prosesser (statsbudsjett, stortingsdokumenter, strategier, utforming av partiprogrammer etc.)  Stig Erviks innspill var et ønske om at  alle  Tech-selskapene tilstede på konferansen bør  ta mer ansvar for å rydde i sine egne serverrom, datasentraler o.l , slik at de gamle produktene kommer inn i det sirkulære kretsløpet.  Ervik understreket at behovet for den type metaller som kan gjenvinnes fra IT-utstyr er enormt. I tillegg understreket Ervik at i Norge er vi kommet langt med gjenbruk av IT-utstyr – og at for å lykkes må brukt IT-utstyr og tech-produkter returneres istedenfor å stå og samle støv.

Det grønne skiftet og batterier

European Battery Alliance inviterte til rundebordskonferanse om verdikjeden til batterier, fra utvinning av metaller og mineraler som er nødvendige for å lage et batteri, til gjenvinningen av disse. Veksten og etterspørselen etter batterier i forbindelse med det grønne skiftet lå som bakteppe for hele rundebordskonferansen. Alle deltakerne ble gitt en utfordring på forhånd; hvordan kan Norge og Sverige jobbe enda tettere i fremtiden – under slagordet «sammen står vi sterkere enn hver for oss».

Norsirk stilte med kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby i rundebordskonferansen, og budskapet hennes til bordet som bestod av ledere fra blant andre selskapene Beyonder, Boliden, Freyr, Morrow Batteries, Hydro, Stena Recycling, Elkem, Volvo og Epiroc, var at alle regulatoriske hindringer for fri flyt av råvarer (avfall som skal gjenvinnes) mellom landene må bort.  Og ikke minst må det kommende EU-direktivet implementeres med samme innhold i de to landene, understreket kommunikasjonsdirektøren i møtet. En annen klar anbefaling fra Norsirk er at det ikke må skrives inn særnorske tiltak i den kommende forskriften. -Implementeringen må gå raskt uten særnorske tilpasninger, slik at vi får like muligheter og regler å forholde oss til i Norge og EU, påpekte Husby.

Alle innspill diskutert i de faglige forumene skal sammenstilles i en felles rapport som skal oversendes næringsministrene i Norge og Sverige.