Rykende fersk rapport om emballasjeoptimering

Norsirks første rapport om emballasjeoptimering og avfallsreduksjon er klar! Takk til alle som besvarte undersøkelsen – og som har valgt Norsirk som sitt produsentansvarsselskap for emballasje.

LAST NED 2021-RAPPORTEN HER

LAST NED Norsirks 2022-rapport her

MELD DEG PÅ Innsiktskurset om emballasje i 24. mai 2023!

 

Resultatene etter første året med drift var langt over forventning – med 50% materialgjenvinningsgrad på emballasjeplast! Nå er også rapporten klar som beskriver hvordan kundene våre jobber med emballasjeoptimering og avfallsreduksjon. Det er første gang vi har skrevet en slik rapport til myndighetene på vegne av emballasjekundene våre.

36% av kundemassen har besvart

Norsirk har sammenstilt svarene i rapporten fra produsentansvarskundene som ivaretar innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom vårt returselskap. Rapporten ble sendt inn til Miljødirektoratet i desember 2021. Hele 36% av kundene som får ivaretatt emballasje-produsentansvaret gjennom Norsirk besvarte undersøkelsen. Emballasjeteamet hos Norsirk er positivt overrasket over hvor mange som er er i gang med et arbeid om optimering og avfallsforebygging av emballasje. Hele rapporten kan lastes ned digitalt på denne siden – eller ved å sende en e-post til guro@norsirk.no for en papirkopi.

Miljøstipend til Restarters Fikse-app

Miljøstipendet tildelt fikse-app

Restarters Norge vil senke terskelen for å reparere det vi har, i første omgang småelektronikk og klær.
– I tillegg til at bekvemmeligheten rundt fiksing av dingser må forbedres, er det også et behov for å sikre at reparasjoner kan bli en levevei for flere. Det løser vi med Fikse-appen, som vil gjøre det enkelt å finne noen som kan øke levetiden på produktene vi allerede har, sier Anine Dedekam Moldskred, prosjektleder i Restarters Norway.

Non-profit-organisasjonen er kjent for fiksefestene landet rundt, hvor frivillige stiller opp for å hjelpe privatpersoner med å få liv i småelektronikk som har sluttet å fungere.

Miljøstipendet fra Norsirk har gjennom årene støttet mange viktige prosjekter, og Restarters Norway sjekker av de fleste boksene iutlysningen.- Reparerbarhet er i tiden, og representerer sirkulærøkonomi i praksis. Fikse-appen vil bidra til gjenbruk og lengre levetid for småelektronikken. Det gir igjen avfallsreduksjon og behov for færre nye produkter, sier juryleder Fredrik Syversen fra IKT-Norge.

Pilotprosjekt for reparasjoner

Allerede denne våren har stipendvinneren planlagt utrulling av et pilotprosjekt i Oslo.

– De som trenger å få reparert noe kan søke opp fagfolk i vår tjeneste, og med et ratingsystem får de trygghet for kompetansen deres. En undersøkelse vi har utført viser at 93 prosent av forbrukere har noe som må repareres, og 17 prosent av disse har flere ødelagte ting. Dette er mest klær, etterfulgt av elektronikk og møbler, og nå løser vi dette problemet.

Stipend på 500 000

Dedekam Moldskred og Håkon Staff fra Restarters møtte intetanende opp til et lunsjmøte og strålte da Fredrik røpet nyheten om stipendet.
– Det var en stor overraskelse for oss å få miljøstipendet. Vi håpet jo at det ikke var dårlige nyheter vi skulle få, og en halv million kroner er et stort løft for prosjektet vårt, som nå har blitt et eget selskap, sier Dedekam Moldskred.

Manglende politisk vilje = tull

Selv om Restarters Norway er i rute med Fikse-appen, jobber de parallelt med flere viktige elementer. På markedssiden jobber man aktivt med å skaffe samarbeidspartnere i næringslivet og blant elektronikkjedene. En av de mest kritiske suksessfaktorene sitter imidlertid myndighetene på.

– Finansdepartementet sitter på den gylne nøkkelen her, i form av momsfritak på reparasjoner og deler. Uten politisk vilje blir det bare tullete å diskutere sirkulærøkonomi. Norge har høy jo innsamlingsgrad for EE-produkter, men det henger jo sammen med vårt rekordhøye forbruk. Folk flest har en vilje til å gjøre det som er riktig for miljøet. Innenfor rimelighetens grenser, sier Dedekam Moldskred.

– Undersøkelser viser at det ligger en smertegrense rundt en tredjedel av prisen for å kjøpe nytt. Hvis reparasjon er billigere enn det, får det gamle produktet et nytt liv. Da kan ikke politikerne og departementet påstå at prisen på reparasjoner og reservedeler ikke har noe å si. Og om myndighetene ikke tåler bortfallet av 700 millioner i moms for å redusere karbonfotavtrykket, så er det verdt å ta med i beregningen at bransjen med tiden vil gi 12000 arbeidsplasser.

Kul-faktor

Dedekam Moldskred legger til at økonomi ikke er alt.

– Et stykke på vei er momsproblematikken å regne som symbolpolitikk, men viktig nok allikevel. EU-lovgivning vil på sikt rydde bort noen hindre gjennom forbrukerens rettighet til å reparere egne produkter og så videre. Den aller sterkeste motoren ligger hos hver enkelt av oss, og forsterkes av gjenbrukstrenden som for tiden gjør det kult å ta vare på det man har.

– Vi tror det vil ha en verdi å få synliggjort klimabelastningen tilknytta valgene vi tar som forbrukere. Derfor «regnskapsfører» vi besparelsene som Restarters fiksefester bidrar med i CO2-ekvivalenter og kilo avfall spart. Selv i koronaåret 2021 ble det 1771 kilo og totalt har vi spart over 1300 kilo med avfall.

Fremtidsrettet engasjement

Syversen er på vegne av juryen full av lovord om vinneren. I tillegg til initiativet med Fikse-appen, bidrar innsatsen med fiksefestene og politisk påvirkning til å vekke oppmerksomheten hos beslutningstagerne.
– Vi trenger engasjerte gründere og entreprenører som viser vei og utfordrer. Restarters appellerer til de som nå er unge, og danner et fundament for framtidige vaner. Inkludert en merkevare som harmonerer med Norsirks formål, avslutter Syversen.

Om Miljøstipendet
Miljøstipendet deles årlig ut av Norsirk for å støtte forskning og utvikling. Formålsparagrafen fastslår at det normalt skal gå til utvikling av innsamlingsmåter, transport-, behandlings-, sanerings- og gjenvinningsmetoder, samt utvinning av ressursene i avfallet. Prosjektet skal gi en miljøgevinst. I dag ledes juryen av Fredrik Syversen i IKT-Norge, i tillegg sitter tidligere stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet Else-May Botten der, sammen med Bellonas Olaf Brastad og administrerende direktør i Miele, Anders Kjekstad.

Les om tidligere vinnere her

Miljøstipendet

Fortsatt for mange cowboyer i bransjen

Miljødirektoratet har vært på tilsyn i Norges land – og svært mange som opererer som behandlingsanlegg for elektrisk og elektronisk avfall får slette tilbakemeldinger fra myndighetene.

-I Norsirk har vi vi valgt å knytte oss opp til behandlingsanlegg som har som hovedgeskjeft å sanere og gjenvinne EE-avfall – ikke tradisjonelle metallmottak, påpeker Zlatko Kazaz, som er driftsdirektør i Norsirk.

Norsirk har valgt kvalitet og kompetanse

Idar Haslerud som er fagsjef for EE i Norsirk, mener Norsirk har knyttet seg til fagmiljøer på behandling av EE-avfall som er svært dyktige. -Stena Recycling, Revac og HRS Metallco har høy kvalitet på det de gjør, og de er ikke blant anleggene som har fått dårlige tilbakemeldinger etter tilsynet, forteller Haslerud. -Vi kontroller og er selv på revisjon hos anleggene vi benytter, samt har tett oppfølging av behandlingsanleggene. Han understreker at han er trygg på at all sanering og gjenvinning gjøres etter gjeldene regelverk, noe også tilsynsrapportene viser etter at Miljødirektoratet har vært på landsdekkende aksjon.

Flere har ansvar

Direktør i Norsirk, Stig Ervik, påpeker at det ligger et betydelig ansvar hos alle avfallsbesittere som velger å levere EE-avfall til behandlingsanlegg for metaller, eller gammeldagse skraphandlere.  -Vi har påpekt for kommuner, andre avfallsbesittere og myndigheterne nå i flere år, at EE-avfall bør tas vare på av produsentansvarsselskapene, for nettopp å sikre at disse avfallsfraksjonene blir behandlet på best mulig måte. Når avfallsbesittere velger å selge vaskemaskiner og annet EE-avfall med mye stål til metallanlegg istedenfor til returselskapene som har dette som spesialkompetanse – så har avfallsbesitteren også et ansvar. Ervik fortsetter -jeg håper denne tilsynsaksjonen blir en vekker for alle avfallsbesittere og mottaksanlegg som ikke gjør jobben på en god måte – og i tillegg håper jeg tilsynsmyndighetene oftere stikker innom behandlingsanlegg. Gjerne også uanmeldt – påpeker direktøren i Norsirk

Les hele saken fra Miljødirektoratet her.

Designfasen avgjør materialgjenvinningsgraden     

Dersom et produkt skal være gjenvinnbart – er det viktig at dette hensyntas i designfasen av produktet. Det er av avgjørende betydning at materialene som velges kan materialgjenvinnes – og at det finnes et marked for disse materialene.

Mer og mer plast

Elektriske produkter består i dag av mye plast – og hvilken plasttype som velges til produktet – er med å bestemme hvor stor andel av produktet som kan materialgjenvinnes. I dag anbefaler vi at det velges følgende plasttyper – for høyest materialgjenvinning:

PE – polyetylen

PP – polypropylen

PS  – polystyren

ABS – akrylonitril butadien styren

For alle plasttypene gjelder at det benyttes så lite fyllstoffer og additiver som mulig.

Markedet er der

For disse plasttypene er det et fungerende marked for materialgjenvunnede råvarer, og dermed er det også økonomisk bærekraftig å gjenvinne disse plasttypene fra EE-avfall. For all ordens skyld, er det nødvendig å nevne at dersom disse plasttypene er tilstatt bromerte flammehemmere – blir de ikke materialgjenvunnet.

Spørsmål om produsentansvar?

Norsirk innehar godkjennelse fra myndighetene til å drifte produsentansvarsordninger innen EE-produkter, batterier og emballasje (Avfallsforskriftens kapitler 1,3 og 7). Vi er det eneste norske returselskapet som har tre godkjennelser, og vi har bygd opp systemer (Norsirkportalen) som ivaretar alt du trenger i en og samme web-portal. Ta kontakt med adm@norsirk.no dersom du trenger bistand med nettopp ditt lovpålagte produsentansvar – vi hjelper gjerne.

#produsentansvar #kildesortering # klartdetnytter

Fra strategi til handling

Norsirk støtter initiativet fra WWF, Norges Naturvernforbund og Fremtiden i våre hender. I dag har de overlevert en rapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Direktør Stig Ervik i Norsirk støtter opp om initiativet og er klar for handling. Han mener produsentansvarsselskaper har en viktig rolle i å løse plastkrisen, og håper myndighetene vil innse at de må være mer på ballen enn det han opplever de har vært til nå:

Vi må kunne klare å holde tritt med EU, nå henger vi etter. Tempoet må opp. Produsentansvar for all plast er nødvendig – det holder ikke at kun de store selskapene tar ansvar for blant annet optimering og design for gjenvinning, hva det koster å gjenvinne plast og hva det koster å rydde opp i forsøpling. Det må alle produsenter og importører av plast forholde seg til. Jeg er sikker på at jo flere som må forholde seg til og tar ansvar på dette området – jo flere tar mer bevisste og riktigere valg om plastbruk i årene som kommer – og søker å påvirke andre til å gjøre det samme. 

Les mer og last ned rapporten

Mer om rapporten og mulighet for å laste den ned finner du på nettsidene her.

Nysgjerrig på Norsirk?

Mer informasjon om hva Norsirk mener om produsentansvar på blant annet emballasjeplast og annen plast, samt EE-produkter og batterier, kan du få ved å sende en e-post til adm@norsirk.no eller ringe 4000 4201 eller lese noen av nyhetssakene våre nedenfor: