På tide å rapportere

Dette gjelder kun produsentansvarskunder som har egen produksjon av EE-produkter, batterier og /eller emballasje – eller som importerer EE-produkter og batterier som faller inn under forskriftens unntak.

Vi forventer at tolldata vil være opplastet i Norsirkportalen den 7. juli og portalen vil være åpen for produksjons- og unntaksregistrering frem til og med tirsdag  12. juli, for de av våre kunder det er aktuelt for.

 

Produksjonsrapportering
Bedrifter som produserer elektronisk produkter i Norge – må selv rapportere dette til sitt produsentansvarsselskap. Produksjon er all fremstilling fra råvarer og/eller halvfabrikata. Ompakking av ferdige produkter i salgsemballasje regnes ikke som produksjon. Fristen for å rapportere in Norsirkportalen er 12. januar – så innen den datoen må rapporteringen ha funnet sted.

Fratrekk i produsentansvaret
Bedrifter som leverer EE-produkter og batterier for fastmontering i sektorer unntatt fra Avfallsforskriften
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1)
skal rapportere dette. Disse produktene går til fratrekk i bedriftens varetilførsel, og reduserer dermed miljøgebyrene for din bedrift. Mengdene som skal gå til fratrekk rapporteres i Norsirkportalen. Eventuell produksjon og unntak vil da avregnes på fakturaen for desember. Miljødirektoratet krever at det skal vedlegges en dokumentasjon eller begrunnelse for fratrekket. Norsirk har ikke tillatelse til å fravike dette kravet. Dokumentasjonen må vise at produktene faller utenom forskriftsteksten. Dette vil bli kontrollert av Miljødirektoratet og hvis dokumentasjonene ikke oppfyller deres krav, vil det ikke gis fratrekk på faktura. Fristen for å rapportere fratrekk er 12. januar 2022.

Rapport

Les rapporten EE-avfall på avveie

På oppdrag fra returselskapene i Norge har en privatetterforsker dokumentert tyveri av EE-avfall og fulgt produktene til både ulovlig håndtering i Norge og gjenbruk i utlandet.

– Selv om vi er store tilhengere av gjenbruk, handler dette om at produktene hører til verdikjeden som returselskapene er en del av, og ikke som valuta for kriminelle i Øst-Europa og Afrika. EE-avfall kan i mange tilfeller gjenbrukes, og hvis ikke skal de material- og energigjenvinnes på forsvarlig vis. Det skjer ikke med produktene som fraktes ut av landet eller selges til norske skraphandlere, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Sammen med de andre returselskapene i Norge, har Norsirk engasjert privatetterforsker Johnny Brenna for å dokumentere problemet med EE-avfall som stjeles fra returpunktene, først og fremst hos forhandlerne.

Brenna på DagsrevyenSe innslaget på NRK Dagsrevyen her

Organisert kriminalitet

Gjennom spaning fra 2019-2022 har Brenna avdekket at stjeling av EE-avfall er velorganisert aktivitet med liten konsekvens for de som profiterer på det. Videre er det åpenbart at sikring av returpunktene er den beste måten å hindre at EE-produkter som skulle gått til ombruk eller gjenvinning blir avfall på avveie.

Her kan du laste ned og lese rapporten «EE-avfall på avveie»

Knallresultater andre året på rad

For andre år på rad viser Norsirk at det var riktig å satse på produsentansvar for emballasje i eget hus. Hele 48 % materialgjenvinningsgrad på plastemballasje etter en prosentvis vekst på 47 % i kundemassen på ett år viser hvorfor, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik.

Utfordrende å komme inn på markedet

Det er ingen hemmelighet at konkurransen på produsentansvar for emballasje har vært utfordrende for Norsirk. Ervik kan fortelle at selv 2 år etter at Norsirk ble operative på emballasjemarkedet, er det sterke meninger om at det ikke er plass til Norsirk i dette markedet.

-Dagligvarebransjen har vært de som har snakket høyest om at det er bedre å gå tilbake til kun èn produsentansvarsordning, som er «utprøvd og effektiv», sier Ervik. Han viser til at det både på bransjesamlinger og på politiske arenaer hvor hans ansatte har vært tilstede presenteres og argumenteres for at det kun bør være ett returselskap i markedet – og da er det ikke Norsirk det snakkes om, konstaterer Ervik.

Lite gjennomtenkt

-Argumentasjonen som treffer oss går på at é​n ordning vil løse gratispassasjerproblematikken i bransjen, samt bidra til nødvendig finansiering av fremtidig måloppnåelse, forteller Ervik. Han mener Norsirk soleklart har vist allerede etter to år med drift at det er mulig å oppnå EU-målene som er satt. Han påpeker at gratispassasjerproblematikken ikke var løst de årene det kun var ett selskap på markedet, og påpeker at argumentasjonen er lite seriøs.

Ønsker en av de virkelig store på banen

-Vi er fortsatt et relativt lite returselskap innen emballasjesegmentet, men vi ser jo frem til at noen fra matvarebransjen eller dagligvarebransjen snart skjønner at gjennom Norsirk kan de få den måloppnåelsen andre mener ikke er mulig å få på plass uten at vi forsvinner. Kravene om materialgjenvinning av emballasjeplast er 50% innen 2025, Norsirk leverte 48% i år.

Markant forskjell

Mellom de to godkjente retursystemene for emballasjeplast er differansen i materialgjenvinningsgrad mellom nykommeren på markedet og det erfarne returselskapet på nesten 20 % for 2021. Grønt Punkt Norge opplyser på sine nettsider at deres materialgjenvinningsgrad på emballasjeplast i 2021 var på 29%.


Kundene tilfredse

Avslutningsvis viser Ervik til kundetilfredshetsundersøkelsen Norsirk nettopp har kjørt – hvor 9 av 10 anbefaler Norsirk for andre år på rad. -Kundene våre har talt, og det resultatet er vi også godt fornøyde med, smiler Ervik.

 

 

Hvorfor skal du være kunde hos Norsirk?

Alle som driver med salg vet at det er viktig å være klar over sitt eget selskaps «USP’er» eller unique selling points. Her skal dere få våre – sammen med et ønske om en riktig så fin juni måned.

Punkt en på lista er fornøyde kunder som får den tjenesten de forventer.  Når 9 av 10 av Norsirks kunder vil anbefale oss til andre, da vet vi at vi gjør ting på rett vis. Samtidig vokser vi. Kundemassen på produsentansvar for emballasje har vokst med 47 % det siste året, og årlige kundetilfredshetsundersøkelser forteller oss at kundene til Norsirk får det de forventer – og vil bli værende hos oss.

Høy gjenvinning

Norsirk har godkjennelse for å drifte 3 produsentansvarsordninger – som det eneste selskapet i Norge. Siden den spede start har vi satset på å gi kundene våre «det lille ekstra» og det gir gode resultater som betyr mye for kundene våre:

  • 48 % materialgjenvinning på emballasjeplast i 2021 – i Norge er det ingen over og ingen ved siden av. Konkurrentene vår oppnådde 29 %. EUs krav til gjenvinningsgrad på emballasjeplast for 2025 er på 50%, og vi er på riktig vei   #måloppnåelse
  • Ingen har satset mer på eller har bedre resultater på ombruk av elektriske produkter enn Norsirk. Sammen med gode samarbeidspartnere står vi for over 91 % av ombruket innen IKT-utstyr – og vi er også suverent best når det gjelder ombruk av andre EE-produkter, med ansvar for 63% av all ombruk i 2021   #ombruk
  • Materialgjenvinningsgraden på EE-avfall er langt over kravene fra EU, og Norsirk har høyere gjenvinningsprosent enn snittet til alle returselskapene – med en materialgjenvinningsgrad på hele 84 %. Inklusive energigjenvinning oppnådde vi 96 % i 2021   #materialgjenvinning

 

Riktig prising

Kostnadene gjenspeiler innsamlings-, miljøsanerings- og gjenvinningskostnadene våre. Ingen tjener penger på eller kan ta ut et overskudd fra Norsirk. Vi søker forutsigbarhet for kundene våre – og endrer miljøgebyrene kun når kostnadsbildet gjør det nødvendig. I 2019 ble Norsirks priser satt ned med ca 25 %, og vi har ingen administrasjonsgebyrer/faste gebyrer. I april i år satte vi ned miljøgebyrene på store hvitevarer og kuldemøbler med over 50 %   #forutsigbarhet

Kundene til Norsirk tar del i verdiene som oppstår, vi inkluderer kundene våre i de sirkulære verdikjedene vi er en del av. Sitter du på verdifulle fraksjoner skal du ta del av verdiene av dette når disse skal gjenvinnes. Du kan lese om flere av kundene våre som tar del i verdien av avfallet som kasseres på norsirk.no   #sammen_skaper_vi_morgendagens_verdier

 

Ta kontakt

Har du spørsmål til oss om resultatene vi oppnår eller trenger å snakke med oss om hvordan du skal bli kunde hos oss? Sjekk denne siden hvor du finner alle ansatte i selskapet.

 

Hilsen fra Stig Ervik
Administrerende direktør i Norsirk

 

Bli kunde

Fyll ut skjema på Norsirkportalen for å

– Bli kunde på produsentansvar for
EE-produkter, batterier og emballasje

eller

– Motta et uforpliktende tilbud på
produsentansvar for ditt avfall

 

Kartlegging av B2B markedet av brukte mobiler

Fra NMBU på Ås utenfor Oslo har Norsirk hentet en  praktikant denne sommeren; Oscar C. Husebye. Han studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NMBU, med spesialisering i innovasjon og produktrealisering. I tillegg er han aktiv som studentpolitiker i Oslo. Oscar skal kartlegge B2B-markedet for gjenbruk av mobiler og printere/kopimaskiner, og gleder seg til å ta kontakt med samarbeidspartnere og aktører den kommende tiden.

-Det er viktig for Norsirk å finne ut av hvor stort dette markedet er, og vi vet ikke om noen andre som har kartlagt B2B markedet på den måten som Oscar skal gjøre for oss i sommer, sier driftsdirektør i Norsirk, Zlatko Kazaz.

Oscar selv ser frem mot en spennende tid hvor han skal kjenne på sirkulærøkonomi i praksis – ikke bare på papir.  -I politikken blir det mye prat om sirkulærøkonomi og bærekraft, men i NORSIRK får jeg muligheten til å jobbe med konkrete  saker i praksis. Det er et arbeid jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med. Oscar er sikker på at mer gjenbruk av IT-utstyr er helt nødvendig for at Norge og verden både skal møte markedets etterspørsel og bærekraftsforpliktelsene vi står ovenfor.

Les mer om hvor mye gjenbruk Norsirk allerede er i gang med her.

Save the date!

The Recyclable Advert

10. – 16. oktober 2022 kjøres en fellesnordisk informasjonskampanje hvor du kan være med! Sett derfor av tiden allerede nå. Annonsemateriaelet resikurkleres – og det er godt mulig du kjenner igjen noen av filmene som er med i år. Ny lyd og noe endrede budskaper – og vi kjører på!

Den internasjonale dagen for kassert elektronikk er den 14. oktober. Da ønsker alle returselskapene i Norden å samkjøre budskapet som du også er invitert til å bruke – slik at vi får samlet inn og gjenvunnet mer elektriske avfall. Vi kjører info om kampanjen allerede nå – slik at du og din bedrift rekker å sette av datoene og ta kampnjen inn i egne kommunikasjonsstrategier. Det er som vanlig kostnadsfritt å delta i kampanjen. Det handler om at vi sammen må øke bevisstheten om hvor viktig det er å gjenvinne.

 

Ekstra viktig i tiden vi lever i

Som om det ikke var nok med Covid, har de nå pågående væpnede konfliktene drastisk minsket tilgangen på råmaterialer og elektroniske komponenter i verden. Den stadig lavere tilgangen har en direkte effekt på verdensmarkedets priser, f.eks. har aluminium nådd rekordpriser1, samtidig som kobber og andre metaller også øker i pris.

I år fokuserer kampanjen på sirkularitet, dvs. hvordan vi blir sirkulære ved å gjenbruke og gjenvinne. Selve The Recyclable Advert fortsetter også å være sirkulær, i form av at den gjenbruker filmet materiale, men med en ny fortellerstemme. Innsikten om at alle materialer, i alle elektroniske produkter, må gjenvinnes og gjenbrukes, kan ikke understrekes sterkt nok. Det er heller ikke sirkulært at mange elektroniske produkter havner i skuffer og skap i våre hjem.

Sett derfor av datoene 10. og 16. oktober 2022 – da søker vi å nå ut til flest mulig gorbrukere  med kampanjen. Al du trenger til å forberede deg – laste ned filmer etc – vil være tilgjengelig fra slutten av september på www.therecyclableadvert.com

The Recyclable Advert er gratis å bruke for organisasjoner, foreninger, kommuner, produsenter  og øvrige interessenter. Den passer perfekt for deling i alle sosiale medier. Bak kampanjen står returselskapene Elkretsen, ERP, Norsirk, Recipo, Renas og BIF.

Spørsmål? Ta kontkat med oss – så skal vi hjelpe deg i gang.

 

[1]https://www.reuters.com/markets/europe/lme-aluminium-holds-firm-russian-supply-risks-2022-03-01/

Studenter på plass hos Norsirk

Ane C. H. Olafsrud jobber som praktikant hos Norsirk i sommer. Ane er resten av året masterstudent på UiO, i Organisasjon, Ledelse og Arbeid. Der tar hun fordypning i ‘bærekraft og omdømme’, en retning hun gjerne fordyper seg i både på universitetet og i fritiden.

Hun er svært interessert i praksiser rundt bærekraft og sirkulærøkonomi, og har blant annet vært frivillig i Framtiden i våre hender. Hun har også en kreativ side og blir trigget av alt som er en kombinasjon av vakkert og funksjonelt, som god design. For Norsirk skal hun jobbe med produsentansvarskunder og finne gode eksempler på deres arbeid med emballasjeoptimering.

«Det er spennende å kunne jobbe helhetlig med en rapport til Norsirk, og jeg gleder med til å snakke med produsentansvarskunder  for å få innsyn i hvilke grep de gjør for å gjøre emballasjen deres mer miljøvennlig.» smiler Ane.

Kommunikasjonsdirektør i Norsirk er svært godt fornøyd med å ha studenter med på laget. -I fjor hadde vi 3 studenter eller interships med oss gjennom sommeren – og kvaliteten på arbeidet som ble levert var svært høy. Guro Kjørsvik Husby er sikker på at arbeidet som skal leveres i år vil bli av like god kvalitet.
-Alle våre kunder må rapporterer på emballasjeoptimering – og i sommer skal Ane ut og intervjue kundene våre og finne de gode eksemplene – som også skal inn i årets rapport til Miljødirektoratet, påker Husby.

 

Fagsjef for batterier i Norsirk, Morten Onsrud, med en håndfull batterier på et batterisorteringsanlegg

Norsirk medlem av europeisk batteri-nettverk

– Med en ny batteriforordning på vei, vil kunnskapen og erfaringen vi får gjennom samarbeidet komme veldig godt med. Både for oss og kundene våre, sier fagsjef for batteri, Morten Onsrud.

Fredag 20. mai var en fin dag på jobben for fagsjefen for batteri i Norsirk. Da ble nemlig Norsirk medlem av Eucobat.

Hva er Eucobat, lurer du sikkert på? Det er en europeisk interesseorganisasjon for returselskaper for batterier, som jobber for å skape et bedre miljø ved å samle inn og resirkulere brukte batterier.

– Eucobat ble til for å behandle temaer som er av interesse for returselskaper og myndigheter. Interesseorganisasjonen representerer returselskaper i en del politiske sammenhenger, samt harmoniserer måten vi jobber på, sier fagsjefen.

Han mener samarbeidet har stor betydning for Norsirk i tiden fremover.

– Medlemskapet gir oss et tettere samarbeid med andre returselskaper i Europa, og tilgang til enda mer kunnskap og ekspertise på batterier. Med en ny batteriforordning på vei fra EU, vil dette komme veldig godt med. Både for oss og kundene våre.

Fagsjef for batterier i Norsirk, Morten Onsrud, foran en mengde batterier på et batterisorteringsanlegg

Fagsjefen på besøk hos batterisorteringsanlegget, Stena Recycling.

Et viktig samarbeid

Noen av de viktigste funksjonene til Eucobat er å utveksle og sammenlikne informasjon og erfaring mellom medlemmene, med mål om å effektivisere returordningene. Det er også en arena for å gi og få bistand og informasjon om implementeringen av EU-forordningen og annen relevant lovgivning, samt få relevant innsikt fra andre relevante grupper, som industri- og forbrukerforeninger.

– Dette er et viktig samarbeid for Norsirk, og en organisasjon vi har ønsket å bli medlem i. Vi håper vi vil lære mye av de andre medlemmene, som vi kan ta med videre til kundene våre og norske myndigheter i arbeidet med å forbedre produsentansvarsordningen i Norge, avslutter administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik.

Har du spørsmål om produsentansvar? Møt oss på Eliaden 31. mai til 2. juni, eller legg igjen kontaktinformasjonen din her, så tar vi kontakt for en hyggelig prat.

Møt oss på Eliaden

Har du spørsmål om produsentansvar på elektronikk, batteri eller emballasje? Eller ønsker du å være med i trekningen av en flott tursekk? Kom og ta en prat med oss på stand C01-25.

Fra tirsdag 31. mai til torsdag 2. juni er vi til stede på Eliaden. På standen vår får du svar på alt du lurer på om produsentansvar.

I tillegg kan du være med i trekningen av en av disse fine tursekkene:

Foto av Key Account Manager i Norsirk med to tursekker fra Norsirk, som skal deles ut på Eliaden.

Key Account Manager, Hege Skodje, med de fine tursekkene du kan vinne på Norsirk-standen på Eliaden.

Forbered deg på nye regler

Som produsent eller importør av elektronikk, batterier og emballasje er du ansvarlig for produktet til det er ferdig miljøsanert og gjenvunnet. I tillegg skal du ta hensyn til gjenvinningsprosessen når du designer og produserer produkter.

Ikke alle er klar over ansvaret de har som produsent. Mange kjenner heller ikke godt nok til hvordan de ivaretar ansvaret sitt. I tillegg står vi overfor mange endringer og nye reguleringer, som vil påvirke deg som er produsent eller importør av elektronikk, batterier og emballasje. For mange kan det være overveldende å sette seg inn i lovverket.

På Eliaden møter du Stian, Hege, Shan og Abbas fra Norsirk. De er ansvarlige for våre kunder, og kan hjelpe deg med å få svar på spørsmål som: Hva er ansvaret mitt som produsent? Hvordan ivaretar jeg ansvaret mitt i henhold til loven? Hvordan rapporterer jeg bærekraftsinitiativene mine? Hva er sirkulærøkonomi, og hva er min rolle i den?

Ønsker du å snakke med oss allerede nå? Legg igjen kontaktinformasjonen din her, så kontakter vi deg for en hyggelig prat.

Hvem og hva er Norsirk?

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Det vil si at vi ivaretar produsentansvaret ditt for alle fraksjoner, slik at du kun trenger én leverandør å forholde deg til for å ivareta produsentansvaret ditt. Det vet vi at kundene våre setter stor pris på.

– Kundene våre gir uttrykk for at det er viktig for dem å ha én leverandør å forholde seg til. Vi har jobbet mye med å tilrettelegge for at produsentansvarskundene våre skal ta sitt miljøansvar gjennom oss på en administrativt fornuftig og enkel måte. Det ser vi resultatet av i den ferske kundeundersøkelsen vår, påpeker Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Les mer om hvorfor ni av ti anbefaler Norsirk som returselskap her.

Å ta produsentansvar gjennom Norsirk gir deg:

1.      Overholdelse av myndighetskrav

Vi sørger for at bedriften din overholder alle myndighetskrav knyttet til elretur, batteri og emballasje. Dermed slipper du å tenke på innrapportering til offentlige myndigheter, og kan fokusere mer på kjernevirksomheten.

2.      En sirkulær verdikjede

Vårt gjenvinningsnettverk binder sammen verdikjeden til bedriften din, og gjør den sirkulær.

3.      Bevis på samfunnsansvar

Du får et miljøsertifikat som viser at din bedrift tar sitt samfunnsansvar. Det gir kundene dine trygghet om at produktene de kjøper blir til ren verdi etter at de er oppbrukt.

Vi gleder oss til å prate mer med deg på stand C01-25. Messen varer fra 31. mai til 2. juni og er åpen mellom 09:00 til 17:00. Ønsker du å snakke med oss allerede nå? Legg igjen kontaktinformasjonen din her, så kontakter vi deg for en hyggelig prat.