Eva med plast klar til materialgjenvinning hos Swerec