Høy materialgjenvinning av Osloplast_Hans Petter Karlsen

Foto av direktør i renovasjons- og gjenvinningsetaten, Hans Petter Karlsen.