Globus EE-avfall

SIRKULÆRKONFERANSEN 2021

I vår la miljøvernminister Sveinung Rotevatn fram regjeringens plan for en nasjonal, grønn sirkulærøkonomi, og 2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer innen IKT- og elektronikkbransjen.

Hva betyr det for deg og din arbeidsplass?

I valgåret 2021 får Norge sin første nasjonale strategi for sirkulær økonomi, det er også året hvor European Green Deal – Circular Economy Action Plan trer i kraft og på toppen av det kommer også EUs nye taxonomi, Økodesigndirektivet og «Right to repair».

Sammen med IKT-Norge og Norsirk arrangerer Stiftelsen Elektronikkbransjen en digital konferanse den 31. august, som tar for seg alle de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene.

Vi samler topp-politikere i Norge og Europa, næringslivsledere og samfunnstopper for å gi svar på hva de nye direktivene og planene vil få for den norske elektronikkbransjen. Denne konferansen tar for seg alle de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene innenriks og utenriks.

Arrangør: IKT-Norge, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Norsirk.
Pris: 100,-
Tidspunkt: 31. august, 09:00-13:30
Påmelding: https://www.checkin.no/event/30296/sirkulaerteknologi-bransjens-egen-konferanse-om-det-groenne-skiftet

 

PROGRAM:

0900: Velkommen- Ny teknologi, digitalisering og sirkulærøkonomi frem mot 2030
• Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
• Marte Ottemo, kommunikasjonssjef, Elektronikkbransjen
• Guro Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk

0910: Keynote: Louise Coch, Director of Sustainability, Dell Global

0930: Norges første nasjonale strategi for sirkulær økonomi og dens betydningen for IT- og elektronikkbransjen
Innledning ved Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister
Panelsamtale:
• Lars Haltbrekken, tidligere leder i Naturvernforbundet og stortingsrepresentant (SV)
• Einar Wilhelmsen, byråd for finans i Oslo kommune (MDG)
• Paul Chaffey, statssekretær (H)
Ordstyrer: Mali Hole Skogen

1010: Betydningen av sirkulær økonomi for digital suverenitet
Digitalisering er en maktfaktor i utformingen av økonomi, politikk og maktbalansen i verden. Industri 4.0, den digitale revolusjonen, fremtidig infrastruktur og teknologisk innovasjon er avhengig av tilgangen på metaller som inngår i elektronikk.
I dag er Norge og den vestlige verden fullstendig avhengig av tilgang på råvarer fra noen ganske få markeder i verden. Samtidig har Arbeiderpartiet tatt til orde for å opprette et statlig selskap for gruvedrift på havbunnen.
Vi tar diskusjonen – hvilken rolle spiller sirkulær økonomien for Norges fremtidige digitale suverenitet?

Innledning ved Torgeir Waterhouse, sikkerhetsekspert og partner i Otte
Innledning ved professor Egil Tjåland, Instituttbestyrer for Geovitenskap og Petroleum på NTNU, «Demokrati vs Miljø – gruvedrift på havbunnen»
Panelsamtale:
• Ine Marie Eriksen, Norges utenriksminister (H) TBC
• Espen Barth Eide, Energi og Miljøkomiteen på Stortinget (DNA) TBC
• Stig Ervik, administrerende direktør, Norsirk
• Jan Adelsten Røsholm, administrerende direktør, Elektronikkbransjen
Ordstyrer: Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling, IKT-Norge

1100: Ombruk av elektronikk – hvordan får vi det til?
Nordmenn har lenge vært gode på gjenvinning, nå flyttes fokus til ombruk. Hvordan kan vi reparere, gjenbruke og sette brukte produkter tilbake på markedet på en trygg måte?
Hvis vi mener alvor med sirkulær økonomi, må vi ha på plass økonomiske insentiver som driver frem et helt nødvendig ombruksmarked for elektronikk.Hvilke forretningsmuligheter finnes, hvilke politiske beslutninger kan lette dette arbeidet, og hvor stor påvirkning kan ombruk ha på miljøet?

Innledning: Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender
Innlegg: «Reuse – the European sustainable approach» ved Korinna Hegarty, Director Environment Policy, Applia
Innlegg og panelsamtale:

• Pål Haugen, daglig leder, OmBrukt AS «Her er Elektronikkbransjens ombruksløsning»
• Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of sustainability Elkjøp Nordic, «Elkjøp Green Deal»
• Ronny Blomseth, administrerende direktør i Power International, «Ombruk i praksis»
• Henning Romero Skallist, salgssjef, Foxway «Det er penger å tjene på ombruk – politiske reguleringer og flaskehalser»
• Anine Dedekam, fungerende administrerende direktør, Restarters
Ordstyrer: Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør, Norsirk

1230: Økodesigndirektivet og «Right to Repair»
Økodesigndirektivet har fått en kraftig oppdatering. Det er fra i mars i år gjeldende i EU, og vil implementeres i norsk lov via EØS-avtalen. Det stiller krav til produsenter og importører for å tilrettelegge for økt ombruk, og begrense elektronikkprodukters miljøbelastning.
Energimerkeordningen gir forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet, mens «right to repair» sier at produkter må produseres på en måte som gjør dem enkle å reparere og sier i hvilken grad det lar seg gjøre.

Endrer direktivet hvordan produsentene vil designe sine produkter framover? Hvordan påvirker det butikkene som får nye merkeordninger å forholde seg til, og hvilke nye regler gjelder for importører?

I denne sesjonen tar vi deg gjennom reglene, mulighetene og konsekvensene for norske bedrifter og forbrukere.

Innlegg: «EUs nye regelverk – en innføring i regelverk og EUs ambisjoner» ved Wolfgang Behrend, First Counsellor and Deputy Head of the EU Delegation to Norway
Innlegg: Hva vil økodesign-direktivet bety for norske bedrifter? Jon Ivar Tidemann, VP Energy & Environment, Nemko Group
Innlegg og panelsamtale:
• Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet
• Nina Wilhelmsen, direktør IBM
• Morten Hoff, administrerende direktør i Wilfa
Ordstyrer: Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen
1315: Hvordan begynne rapportering på sirkulær økonomi?
Alle IT- og elektronikkselskaper bør være godt i gang med bærekraftsrapportering. Men hvordan inkluderer man sirkulærøkonomi i rapporteringen?

Alle IKT-Norges medlemmer får 30% rabatt på bruk av det digitale rapporteringssystemet Cemasys, og sammen med dem og Norsirk skal IKT-Norge utvikle egne moduler for rapportering på sirkulær økonomi.

Er du klar for å finne ut hva det innebærer og å begynne å rapportere på sirkulær økonomi, er dette sesjonen for deg.
• Mali Hole Skogen, IKT-Norge
• Guro Husby, markedssjef, Norsirk
• Synne Helletun Næss, bærekraftssjef Cemasys

1330: Avslutning

Sirkulærteknologikonferansen 2021

2021 er året hvor det store regimeskiftet innen sirkulær økonomi skjer i IKT- og elektronikkbransjen, og etter en hektisk Arendalsuke er det ingen tvil om at bærekraftsmål og klimamål, og dermed regelverksendringer og også produsentansvar, er noe av det som står høyest på den politiske agendaen nå.  Denne konferansen tar for seg alle de store nye trendene, de nye politiske føringene og de mest aktuelle debattene innenriks og utenriks.

Den 31. august 2021 samler vi topp-politikere i Norge og Europa, næringslivsledere og samfunnstopper, og gir svar på hvilken betydning det grønne skiftet vil få for deg og din bedrift.

Arrangør: IKT-Norge, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Norsirk

 

Påmelding gjøres her: https://www.checkin.no/event/30296

 

 

 

Sommerstudentene beveger seg videre

Sommeren er over, og den gode nyheten er at alle Norsirk ansatte er tilbake på kontoret. Den dårlige nyheten er at det er slutten for våre sommerstudenter. I løpet av sommeren har tre flinke studenter fra NHH, UiB og UiO fått bidratt til arbeidet vi gjør med et ungt blikk. De deler sine tanker om tiden deres hos Norsirk:

 

Hva har dere lært i løpet av sommeren?

Magnus: Jeg har fått mye større innsikt i hvordan innsamling og behandling av elektriske og elektroniske produkter faktisk foregår. I tillegg til god erfaring med å bygge opp en modell i en reellt business-case.

 

Sebastian: Det som sitter best igjen hos meg etter sommeren er viktigheten av et bærekraftig ressursforbruk. Spesielt sett i lys av FNs nye klimarapport og ekstremværet rundt om i Europa. Med både EUs nye batteridirektiv og regjeringens visjon av en grønn sirkulær økonomi er dette et godt steg på veien til klimanøytralitet innen 2050.

 

Jenny: Avfallsbransjen og informasjonsplikten til returselskapene visste jeg ikke om fra før. Det er mye mer komplekst enn det jeg hadde sett for meg, men det har også vært spennende å ta tak i utfordringene fra et annet perspektiv. Det har også inspirert meg til å tenke nytt når det gjelder innholdsproduksjon. Ikke minst viktigheten med strategisk planlegging av kommunikasjon på SoMe.

 

Hva kommer dere til å ta med videre fra Norsirk?

Magnus: Jeg kommer til å ta med meg innsikten jeg har fått. I tillegg vil jeg ta med meg erfaringer fra et kjempegodt arbeidsmiljø og kunnskapen som ble delt med kollegaene i Norsirk.

 

Sebastian: Jeg kommer til å ta med meg mye kunnskap knyttet til viktigheten av innsamling og gjenvinning av batterier ettersom batteriene vil i større grad bli viktigere i fremtiden. Har stor respekt for Norsirks arbeid i dette markedet og alt de gjør.

 

Jenny: Jeg vil ta med meg erfaringen med innholdsproduksjon og strategisk planlegging. Ikke minst samtalene jeg hadde med de ulike aktørene hos Norsirk. Lærte mye nytt fra dem som var spennende! Disse samtalene har definitiv åpnet opp øynene mine for bærekraftige valg i mitt daglige liv.

 

Norsirk ønsker studentene masse lykke til med studier og veien videre!