Ny ombruksmulighet hos ROAF

Visste du at dersom du har et gammelt kjøleskap eller en vaskemaskin du skal kvitte deg med, og hvis den fortsatt virker, så har du mulighet til å sette den til side på gjenvinningsstasjonen hos ROAF for at den  kan gå til ombruk?

Denne uka gikk det første lasset med store hvitevarer fra ROAF på Skedsmo til ombruksenteret Sirkular Gjenbruk, hvor det foregår testing av alle produktene, eventuelle mindre reparasjoner utføres og ikke minst skal produktene rengjøres – før videresalg.

Viktig med opplæring

Daglig leder i Sirkular Ombruk, Jawad Azadmehr, har vært innom på Skedsmo flere ganger før det første lasset ble hentet denne uka. -Det viktigste vi gjør når vi får på plass nye avtaler, er å gi god opplæring til de som jobber på gjenvinningsstasjonen om for eksempel hvilke produkter det er etterspørsel etter i markedet, sier daglig leder i Sirkular Gjenbruk. Han påpeker at det også er snakk om alder på produktene, samt at de visuelt må se pene ut. -Vi kjenner til hvilke produkter som egner seg for ombruk etter å ha vært i bruktmarkedet for hvitevarer i mange år, smiler gründeren, -og det er viktig at de ansatte hos ROAF ikke sender de virkelig godt egnede produktene til gjenvinning istedenfor at de går til ombruk gjennom Sirkular, smiler Jawad.

Samarbeid gir resultater

Aktøren som er involverte er foruten ROAF og Sirkular Gjenbruk, er produsentansvarsselskapet Norsirk. Det er Norsirk som på vegne av produsentene har tatt initiativ til ombrukssatsingen og avtalene med Sirkular Gjenbruk og kommunene/IKS’ene. Stig Ervik er glad for å få med Synnøve Bjørke og ROAF på laget. -Norsirk jobber for å få med flest mulig kommuner og IKS’er til å ta ansvar for ombruk av EE-produkter, og nå med ROAF på laget er det potensiale for at ombruksvolumet på Østlandet skal øke ytterligere, fastslår Ervik.

Administrerende direktør i ROAF påpeker at å gjenbruke hvitevarer er helt i tråd med ROAF sin overordnede strategi og deres planer om å øke ombruksandelen. -At denne avfallstypen har blitt løftet opp et trinn i avfallspyramiden er supert, og er virkelig sirkulærøkonomi i praksis. Vi håper vi også inspirerer andre avfallsselskaper til å øke andelen hvitevarer til ombruk. Dette er et strålende initiativ fra Norsirk, sier administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke.

Synnøve Bjørke og Stig Ervik satser sammen på ombruk av store hvitevarer.