50 % materialgjenvinning på emballasjeplast

Kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro K. Husby, så frem til å møte med Powers administrerende direktør, Ronny Blomseth. -Det er veldig kjekt å fortelle kundene (produsentene) som har vært med på emballasjesatsingen vår fra starten, at vi oppnår så flotte materialgjenvinningstall som vi gjør.

Kommunikasjonsdirektøren forteller at med de nye målepunktene, var Norsirk og emballasjeteamet i selskapet spente på hvordan det ville slå ut på resultatet.
-Det har vært mye jobbing og svært tett dialog med sorteringsselskapet Swerec i Sverige hele året, tross at vi ikke har kunnet reise over på besøk, forteller Husby. -Både Norsirk og Swerec har virkelig ønsket å lykkes med plastemballasjegjenvinningen – og tallene vi har gått ut med nå, viser at den harde jobbingen og samarbeidet vårt virkelig har båret frukter, smiler kommunikasjonsdirektøren.

Direktøren i Power International, Ronny Blomseth, er godt fornøyd med tallene Norsirk presenterte etter ett år med drift som produsentansvarsselskap for emballasje. Power har samlet både produsentansvaret for kassert elektronikk, batterier og emballasje hos Norsirk.

Knallbra tall!

Norsirk har plassert seg godt i løypa for å nå EUs gjenvinningsmål, når selskapet i 2020 oppnådde en materialgjenvinningsgrad på plastemballasje på hele 50 %

Norsirk startet operativ drift av innsamling og gjenvinning av emballasje 1.1.2020, og er svært fornøyde med resultatene etter ett års drift, både når det gjelder tilvekst av kunder (produsenter), avtaler med kommuner/IKS’er – og ikke minst gjenvinningstallene.

-Vi visste det ville bli krevende å starte opp med produsentansvar for emballasje, men dyktige ansatte på laget og ikke minst gode samarbeidspartnere nedstrøms, har sørget for svært gode resultater for Norsirk i 2020, smiler direktør Stig Ervik i Norsirk. Han understreker også at konkurranse er sunt i alle markeder, og viser til Norsirks gjenvinningsresultater som et argument for akkurat det.

Husholdningsplasten samles inn fra nord til sør – og i hovedstaden med

Norsirk sørger i dag for innsamling og gjenvinning av emballasjeplast fra husholdningene fra blant andre Oslo, Grenland, Mandal og Øst-Finnmark. Det er særlig husholdningsplastemballasje det er utfordrende å få gjenvunnet i dagens marked. Årsakene er at kvaliteten på det som kildesorteres varierer, og at det er lite etterspørsel etter denne type plast i markedet for gjenvunnet plast.

Av det som fysisk ble samlet inn, ble hele 42 % materialgjenvunnet gjennom Norsirks returselskap i 2020. De resterende 58% består av forurensinger, fukt, ikke gjenvinnbar plastemballasje og feilsorteringer.

Stolt fagsjef

-Vi er enormt fornøyde og stolte av å kunne rapportere en så høy gjenvinningsgrad tilbake til kundene våre og til kommunene hvor vi henter inn husholdningsplast, sier fagsjef for emballasjeteamet i Norsirk, Eva Maritdatter. Hun påpeker at med nytt målepunkt for når materialgjenvinning skal rapporteres, har det vært mye kommunikasjon med behandlerne av avfallet.
– Tallene vi kan rapportere tilbake er bedre enn vi hadde håpet på, og som en nykommer i markedet så er det å nå offentliggjøre tallene våre svært tilfredsstillende, smiler fagsjefen.

Solid svensk samarbeidspartner

Sorteringsanlegget Swerec, som sorterer husholdningsplasten Norsirk samler inn, ligger lokalisert midt i Sverige. På grunn av pandemien har ikke Norsirk kunne besøke selskapet det siste året. – Vi skal over og se på anlegget igjen så snart det tillates, forteller emballasjesjef Eva Maritdatter. Hun har allerede lovet samarbeidskommunene på husholdningsplast å bli med for selv å se hva som skjer med det som kildesorteres. – Det er viktig for oss å være transparente med avtalekommunene våre, slik at de også kan se og lære hva som må til for at vi får mer og bedre kildesortert plast til gjenvinning, påpeker fagsjefen.

Ansvarsfulle produsenter

Norsirks kunder (produsenter) tok et utvidet ansvar for emballasjeplast i 2020. Gratispassasjerer i systemet, importører som ikke er omfattet av forskriftskravet samt netthandelsaktører som ikke betaler for innsamling av emballasje, sørger for at det settes mer emballasje på det norske markedet, enn det som det er betalt for. Derfor ble Norsirks innsamlingsgrad for plastemballasje i 2020 på 105 %. Returselskapet har på vegne av egne kunder samlet inn mer emballasje enn kundene har satt på markedet.

Paradokser i bransjen

Stig Ervik, direktør i Norsirk, håper også produsentene vil se mer på innsamlingsgrad når produsentansvar på emballasje er oppe til diskusjon. -Jeg mener helt klart at når Norsirk, et nyoppstartet selskap på dette markedet, samler inn over 100 % imens andre ligger på ca 50 %, så er det noe å tenke over for en seriøs produsent. Ervik påpeker også at Norsirk ikke har noen produsenter av typiske dagligvarer som kunder, og likevel samler Norsirk alene inn all husholdningsplastemballasje i Oslo. -Det er jo et paradoks at kjente matvaremerkevarer  betaler for innsamling og gjenvinning av emballasje i hele landet, men i Norges mest folkerike kommune har de ingen innsamling og gjenvinning av husholdningsplast, avslutter direktøren i Norsirk.

 

 

 

For mer informasjon eller spørsmål kontakt administrerende direktør Stig Ervik (stig@norsirk.no/907 70 700)
eller kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby (guro@norsirk.no / 99 500 518)

 

 

 

 

En viktig samarbeidspartner for ombrukssatsingen til Norsirk

Sikkerboksene hvor du kan levere kassert elektronikk som inneholder sensitiv data, blir åpnet og sortert på Økern i Oslo. Der holder Oslo Produksjon og Tjenester  (OPT) til, en arbeidsmarkedstiltaksbedrift som har vært en viktig samarbeidspartner for Norsirk siden før pandemien traff landet for over ett år siden.

-Dessverre har vi ikke fått hatt noen markering av dette spennende samarbeidet, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. -Pandemien traff Oslo og Norge og umuliggjorde fysiske treffpunkter. Han fortsetter; – Og akkurat med denne gjengen hos OPT, ønsker vi oss et fysisk møte, kanskje  til og med en liten fest, smiler Ervik. Han lover å inviterer gjester både fra kommune-Norge og kunder av Norsirk som benytter Sikkerboksen, men som ikke har sett hvem det er som nå faktisk sorterer innholdet i dem.

De  fleste avtalekommuner/IKS’er hos Norsirk har en Sikkerboks hos seg, og det samme gjelder alle Power-butikker  Norge.

Etter at OPT har sortert ut alt som er i boksene, sendes det som kan gjenvinnes videre til aktører som eksempelvis Greentech i Sandefjord. Alle produkter som kan gjenbrukes blir testet før det som virker, og det som det er et marked for, blir slettet, rengjort og eventuelt også reparert før salg.

Den ekstra dimensjonen
Stig Ervik er godt fornøyd med partnerne han har med seg for å øke ombruket. -Norsirk har holdt på med ombruk av kassert elektronikk, alt fra mobiler, PC’er, nettbrett, kjøleskap og komfyrer i langt over 10 år, sier direktøren. Han er glad for at flere ser viktigheten av å bli med på dette, både hva gjelder myndigheter og private aktører. -Det som gir ombrukssatsingen en ekstra dimensjon for alle oss i Norsirk, er at vi samarbeider med organisasjoner og benytter oss av arbeidskraft som ofte blir stående utenfor i arbeidslivet. Ervik fortsetter: -Gjennom å jobbe sammen med blant andre OPT, med OsloKollega, Sirkular Gjenbruk og Røde Kors – sørger vi både for at produkter får lengre levetid – og at mennesker med hull i CV’en, med spesiell behov eller språkproblemer får jobb. Det gir det hele en ekstra dimensjon, sier Ervik.