Nyskaping på gang for Norsirks kunder – nytt spennende samarbeid for bærekraftsrapportering

Verktøyet som skal hjelpe med bærekraftsrapportering skal være på plass ila 2022 – et løft for alle Norsirks kunder og nok et skritt i riktig retning, sier salgsdirektør i Norsirk, Stian Holmen.

NORSIRK et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Norsirk samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall. Vi anser oss å være en viktig del av den «grønne løsningen» og den sirkulære økonomien, og vi sørger for at virksomheter oppfyller myndighetskrav knyttet til produsentansvar.

Skal levere når markedet etterspør

-I sammenheng med vår rolle som en del av løsningen for det grønne skiftet, jobber vi som første returselskap i Norge med å bygge en egen plattform for rapportering på ESG (bærekraft) og GHG (Co2-regnskap), forteller salgsdirektør i Norsirk, Stian Holmen. – Vi har som mål å bygge et system som vil være et målings- og styringsverktøy innen klimamålinger. Dette skal gjøre våre kunder og partnere i stand til å reduser utslipp knyttet til sin egen drift, samt å utvikle strategier for å stille krav til egne leverandører. Salgsdirektøren påpeker at dette vil bidra til at kundene som er en del av Norsirks produsentansvarsordning blir i stand til å sette egne klimamål, slik at de vil være på høyde med hva næringslivet generelt får krav og forventninger om.

Partnerskap med CemaSys

NORSIRK jobber nå i samarbeid med CemaSys for å få på plass ett effektivt system for innhenting, lagring og rapportering av ESG og GHG og øvrig klimadata. Vi har valgt å jobbe med CemaSys på grunn av den lange erfaringen de sitter på, samt at de er et av de mest brukte og anerkjente miljøene innen bærekraftsrapportering og moderne løsninger i dagens marked.

Alle kunder av Norsirk kommer til å få stor nytte av dette prosjektet som har som mål å stå ferdig ila 2022,  i deres eget bærekraftsarbeid. For Norsirk er målet å kunne gi vår kunder og partnere et klimaregnskap på flere nivåer.

 

Salgsdirektør Stian Holmen, Norsirk.

Salgsdirektør Stian Holmen, Norsirk.

Svært fornøyde produsenter hos Norsirk

Hele 9 av 10 vil anbefale Norsirk som returselskap til andre, konstaterer administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik, etter at produsentene tilknyttet returselskapet Norsirk har svart på undersøkelsen om kundetilfredshet.

– Vi har jobbet mye med å tilrettelegge for at produsentansvarskundene våre skal ta sitt miljøansvar gjennom oss på en administrativt fornuftig og enkel måte, og det ser vi resultatet av i kundeundersøkelsen vår, påpeker direktøren i returselskapet. – I tillegg har vi jo gjennom at vi har samlet tre ordninger på ett sted, gitt produsentene mulighet til å spare tid. Vi tilbyr ett kontaktpunkt for 3 ordninger – enkelt og tidsbesparende, fastslår Ervik.

Høy tillit til kompetansen og leveransen

9 av 10 respondenter er godt eller svært godt fornøyd med kunnskapen de ansatte i Norsirk besitter, forteller direktøren videre. Ervik påpeker at selskapet ivaretar produsentansvar for kundene sine på hele tre områder; kassert elektronikk, alle typer batterier og emballasjetypene glass, metall, papp, papir og plast.
– Fagområdene vi dekker er svært omfattende, men vi har heldigvis god hjelp fra alle samarbeidspartnerne våre. Grunnmuren vår er likevel engasjerte og kompetente ansatte, som gjerne tar kurs eller etterutdanning for å kunne mer om produsentansvar, materialgjenvinning og kommunikasjon, sier Ervik.  Respondentene i Norsirks kundeundersøkelse gir en gjennomsnittsscore på 5,75 (av 6 som max score) når de uttaler seg om de vil fortsette kundeforholdet med Norsirk.

Krevende kunder

Norsirk har intervjuet tre av sine produsentansvarskunder om hvordan de jobber med bærekraft i dag, og deres syn på dette og produsentansvarsordningen kan det leses mere om i artikkelserien om Norsirks krevende kunder, hvor Ateas bærekraftsjef er intervjuet, Moccamaster forteller om hvorfor dokumentasjon er så viktig og Charlotte Flø Hånes som er markedssjef i Dell forteller om bærekraft og lønnsomhet i deres selskap.

 

Foto av en plastflaske som har blitt skylt opp på en strand.

Er du vår nye kollega?

Vil du bidra til å løse plastkrisa? Norsirk søker etter en fremoverlent rådgiver til emballasjeteamet sitt! Hvis du er ambisiøs på egne vegne, hvis du har lyst å sette spor i en bransje preget av det grønne skiftet og hvis du er klar for endringer – da kan du passe hos oss i Norsirk.  

Vi trenger en som kan bidra innen produsentansvarsordningen for emballasje. Norsirk er fortsatt i en oppstartsfase innen satsingen innen dette produsentansvaret – og som rådgiver på teamet vil du få stor mulighet til å bidra til hvilken retning selskapet skal gå i.

Hvem er du?

Vi ser oss om etter deg har relevant høyere utdanning, og som kjennetegnes ved å være nysgjerrig, selvstendig og fleksibel når det gjelder arbeidsoppgaver. Du har gjerne erfaring fra avfallsbransjen (uten at det er et krav), og være nyutdannet eller ha flere år på baken som konsulent. Det viktigste er at du er ambisiøs på egne vegne, på miljøets vegne og på Norsirks vegne.

Hva skal du bidra med?

Arbeidsoppgavene vil spenne bredt og variere over tid, aktuelle oppgaver er:

  • nedstrømskontroll og oppfølging av gjenvinningsanlegg i hele verden
  • vedlikeholde systemer for ivaretakelse av produsentansvar for Norsirks kunder
  • bearbeide talldata og fremstille rapporter
  • spille ball med resten av emballasjeteamet og ta tak i arbeidsoppgaver på eget initiativ

Arbeidsoppgavene, prosjektene og endringer i EU-regelverk og norsk regelverk medfører et bredt spekter av muligheter til en spennende jobb. Den operative driften, innsamling og gjenvinning av emballasje, startet 1.1.20 – og teamet har fortsatt mange veivalg som skal tas i årene som kommer, som vi trenger en ivrig og positiv rådgiver til å være med på reisen.

Hvorfor skal du jobbe i Norsirk?

Lønn, forsikringer og pensjon er selvfølgeligheter som er på plass. Du vil også få mulighet til å skaffe deg et bredt nettverk innen avfallsbransjen særlig i Norge, men også i andre land. Egenutvikling i stillingen er også noe de aller fleste stillinger i dag tilbyr.

Den viktigste årsaken til at du vil jobbe med oss – og som er det vi tilbyr i denne stillingen – er at du får bidra – med deg selv – og sette spor. I en avdeling som arbeider opp mot det alle vet i alle fall litt om i dag; EUs regelverk, det grønne skiftet, forsøplingsproblematikken i hele verden, plast i havet, overforbruk av jordkloden, en teknologisk utvikling som raser av gårde innen materialgjenvinning, og ulovlig eksport av avfall. Så vil du gjøre en endring – påvirke og få på plass systemer i Norge som kan bidra til de gode løsningene – da skal du jobbe hos Norsirk.

I tillegg til å laste opp CV når du søker, ber vi om at du også legger ved ditt søknadsbrev. I dette skriver du hva ditt viktigste bidrag til den videre utviklingen av Norsirk vil være. Vi etterspør dokumentasjon på gjennomført relevant utdanning og erfaring fra kandidater som går videre i prosessen.

Hvordan søke?  Bruk denne lenka her. 

 

Gjenbruk blir viktigere

I B2B markedet har Norsirk samarbeidspartnere som Greentech, Foxway, OK Data  og Oslo Produksjon og Tjenester. Disse bidrar til at gjenbruk av IKT-utstyr og mobiler gjennom returselskapet Norsirk når nye høyder – hvert år de siste årene. 

Privatmarkedet vs B2B-markedet

Aftenposten har intervjuet Norsirks kommunikasjonsdirektør om mobilene i privatmarkedet, og der er status noe annerledes enn i det profesjonelle B2B-markedet.

-Brukte mobiler i privatmarkedet selges på Finn.no, går i arv til barn eller besteforeldre, eller ligger i skuffen, mener kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby. Hun oppfordrer alle til å sjekke lageret med gamle mobiler hjemme, og levere inn til gjenvinning.

-De store aktørene i B2B markedet er ikke så interesserte i privattelefoner, det er signalene vi får og også det Aftenposten også skriver i sin artikkel (5.5.2021), påpeker Husby. Hun oppfordrer priavtpersoner til å sørge for forlengelse av levetiden på egne mobiler og alt annet brukbart IKT-utstyr gjennom kanaler som Finn.no

 

Har du en slik skuff eller kurv hvor IT-utstyr og gamle mobiler støver ned?