Susanne Palmquist portrett

Nytt medlem på emballasjelaget

Allerede som gymnasiast i Skåne visste Susanne Palmquist at hun skulle jobbe med miljøfaglige spørsmål. Hun fortsatte på Chalmers i Gøteborg og der ble Susanne kjemiingeniør. I hele sitt arbeidsliv har hun jobbet tett på emballasje og mat.  Susanne har med seg erfaring fra blant andre Orkla, Arla Foods, Elopak og Unilever.

Emballasje i Norsirkportalen

Hos Norsirk skal Susanne videreutvikle emballasjedelen av Norsirkportalen. Det viktige arbeidet med Norsirkportalen er et stort prosjekt, og resultatene av arbeidet Susanne legger ned nå, vil etter planen ikke bli synlig for Norsirks kunder før i 2022. Da skal den nye portalen både være tilpasset EUs lovgivning på emballasje, og det skal være rom for rapportering på emballasjeoptimering.

-Jeg gleder meg til å gi alle produsentene, som jeg jo kjenner godt, siden jeg har jobbet hos flere av dem, et verktøy som letteregjør deres hverdag, smiler Susanne. Hun er ansatt som prosjektleder fra 1.1.2021 hos produsentansvarselskapet Norsirk.

Den nye ansatte i Norsirk er også av den strukturert typen på fritiden. Susanne har renovert en leilighet fra 1897 tilbake til dens opprinnelse, og har brukt mange og lange ettermiddager og kvelder på å sette i stand 100 år gamle dører!