8400 tonn norsk plast på avveie

– Jeg mener det er på tide at vi kobler produsentansvarsordningen sammen med det globale forsøplingsproblemet vi har, sier Silje Sørfonn Moe, rådgiver innen plast i WWF Verdens naturfond.

Hvert år forsvinner 8400 tonn plast ut av verdikjedene til norske produsenter. Det er seks ganger så mye som i Sverige og Danmark, og dobbelt så mye som i Italia.

Dette forteller Silje Sørfonn Moe. Hun er rådgiver innen plast i WWF Verdens naturfond, og jobber blant annet med revidering av den norske produsentansvarsordningen, en ny nasjonal plaststrategi og en plan mot marin forsøpling.

– Selv om 8400 tonn plast er lite i verdenssammenheng, er det alt for mye for lille Norge, sier Moe.

Last ned e-boken: Emballasjehåndtering for fremtiden,

Funnet plast i alle havområder

Moe er født og oppvokst i Bergen. Hjertet har derfor alltid banket litt ekstra for havet. Likevel var det ikke før i voksen alder at bergenseren virkelig forstod havets betydning.

Silje Sørfonn Moe, rådgiver innen plast i WWF Verdens naturfond.

– 50 til 70 prosent av alt oksygen produseres i havet, og er hjemmet til fabelaktige dyr og planter. Havet gir også oss mennesker mat, arbeidsplasser og medisiner. Sammen med klimaendringer, overfiske, og tap av leveområder, er plastforsøpling en av de største truslene mot havet akkurat nå. 8 millioner tonn havner i havet hvert eneste år, og over 800 dyrearter påvirkes av den marine forsøplingen. Vi finner nå plast i nesten alle havområder – fra de dypeste havgropene, til sjøisen i Arktis, forteller Moe.

Her kan du lese om hvordan nettbutikken Komplett har redusert EPS-forbruket med 90 prosent ved hjelp av gjenvinning.

Norge kan ta en lederrolle

Produksjonen av plast har økt betydelig fra 1950, og i 2016 ble det produsert 396 millioner tonn. Halvparten av all plast som er produsert og satt på markedet ble produsert mellom 2000 og 2016.

– Det er ganske alarmerende at halvparten av plastproduksjonen i perioden 1950-2016 skjedde kun på 16 år, sier Moe, og legger til at veksten ikke ser ut til å avta.

Hun påpeker at dersom produksjonen fortsetter å øke i samme tempo, estimeres det at plastens verdikjede vil stå for mellom 10 og 13 prosent av alle verdens klimagassutslipp. I dag står den for 6 prosent. Selv om nordmenn flest ikke føler konsekvensene på kroppen, mener Moe Norge kan spille en viktig rolle.

– Plast og marin forsøpling er et internasjonalt problem, som trenger en global løsning. Norge er i god posisjon til å ta en lederrolle når det kommer til å få på plass en global avtale, plassere ansvar for avfallet, lage gode produsentansvarsordninger og være en god rollemodell som andre land kan la seg inspirere av. Hun trekker frem panteordningen som et eksempel.

Les også: Slik designer du emballasje for gjenvinning.

Hun viser også til EUs kommende handlingsplan for sirkulærøkonomi og hvordan denne vil endre dagens produsentansvar. Hun mener norske aktører ikke må lene seg tilbake og tenke at endringer må komme utenfra, men heller være pådrivere for å utvikle de nødvendige løsningene allerede nå, her.

Har du lyst til å lese hele denne artikkelen, og lære mer om hva EUs kommende handlingsplan betyr for norske produsenter og importører av emballasje? Last ned e-boken: Emballasjehåndtering for fremtiden, og få en oversikt over tiltakene virksomheten din bør forberede seg på, i tillegg til tips og råd til grønnere emballasjeløsninger.

14. oktober er den internasjonale EE-avallsdagen

Så om du ikke husker det hver dag ellers i året, bruk dagen i dag til å sjekke de «hemmelige» lagrene eller gjemmeplassene du har, hvor gamle kabler og ledninger, lyspærer, batterier som er tomme og kassert elektronikk samler seg opp. Ta turen til gjenvinningsstasjonen og lever alt der – så skal Norsirk sørge for å gjenvinne det. 

123 organisasjoner i 52 land deltar

Weee Forum står bak denne dagen hvor kassert elektronikk står i fokus. Det er produsert opp mengder av informasjonsmateriale, både filmer, infografikker og intervjuer. I tillegg er de nordiske returselskapene gått sammen om «The Recyclable Advert» for å få norsk/svensk/dansk språk på holdningskampanjen som vi kjører sammen.

Sosiale medier

Norsirk bruker både Facebook, LinkedIn og Instagram til å promotere holdningskampanjen, og vi håper den treffer så mange som mulig – og at vi gjennom å samarbeide på tvers, både med kollegaer i resten av verden, og med konkurrenter i Norge – bidrar til at handling utløses. Det er begrenset med ressurser på jordkloden, derfor er det viktig at man ikke samler disse hjemme i skuffer og skap – men leverer kasserte elektriske og elektroniske produkter inn til gjenvinning.

Sjekk gjerne hva EU kommisjonær for miljø har å si om EE-avfall også – hans hilsen kan ses her. 

 

 

Norsirk støtter TV-aksjonen 2020

Den 18. oktober 2020 går årets TV-aksjon av stabelen, og i år er det WWFs viktige arbeid med å bekjempe plast i havet som mottar støtte.

Utfordringene med manglende avfallshåndtering av plast i store deler av verden, markedet som har kollapset innen gjenvinning av plast og ulovlig eksport av plast til fattige land gjør det ekstra viktig at WWF nå får midler til å rydde hav. Dette er dog ikke nok til å løse alle utfordringene forbundet med plast. I tillegg må myndigheter i Europa og verden for øvrig gjøre noe med virkemiddelapparatet for å få på plass gode løsninger for riktig avfallshåndtering

Norsirk ivaretar produsentansvar for emballasjeplast, og har spilt inn til norske myndigheter at dagens forskrift må endres, så flere er med og tar ansvar for innsamlingen og gjenvinningen av plast. Der er vi på lik linje med WWF. Vi mener også, som WWF, at all plast bør omfattes av produsentansvarsordninger, ikke kun emballasjeplast.

V håper så mange som mulig vil være med og støtte årets TV-aksjon. Både privatpersoner og bedrifter kan bidra. Havene må ryddes – og alle må bidra.

Les mer om årets TV-aksjon her: www.blimed.no

Vil du jobbe med emballasjesatsingen til Norsirk?

Som Prosjektleder for emballasje i NORSIRK vil du være en sentral del av et non-profit selskap som jobber direkte med overgangen til en sirkulær økonomi og et mer bærekraftig samfunn. Stillingen er allsidig og innebærer både teoretiske oppgaver og mer praktiske oppgaver. Stillingen er viktig for å lukke sirkelen innenfor sirkulær økonomi, da en god koordinering av dialog mellom alle aktørene i verdikjeden fra vugge til grav er et viktig grunnlag for å lukke kretsløpet. Norsirk sitt arbeide for emballasje er et fagområde i vekst, og det vil være muligheter for personlig utvikling og interessante fremtidsmuligheter i bedriften. Stillingen er fleksibel, slik at arbeidsoppgavene kan endres over tid. Søknadsfrist 26.10.2020

Hovedoppgaver: 

 • Vedlikeholde Norsirks databaser og systemer for emballasje
 • Videreutvikle våre interne datasystemer
 • Veilede kunder og operatører om bruk av datasystemene
 • Bearbeide talldata og fremstille rapporter
 • Ha ansvar for transporttjenester
 • Delta på revisjoner ved behov
 • Delta i og drive frem FoU-prosjekter
 • Bidra for øvrig der det er behov innenfor emballasjearbeidet i Norsirk

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende
 • Beherske Excel på et videregående nivå
 • Beherske Norsk og Engelsk skriftlig og muntlig
 • Gode skriveferdigheter en fordel
 • Erfaring fra relevant stilling er ønskelig
 • Førerkort er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Faglig interessert og engasjert
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Interesse for IT en fordel
 • Evne til å jobbe allsidig
 • God praktisk forståelse

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode og faglig sterke kollegaer
 • Høy grad av frihet og fleksibilitet i en solid bedrift og i en bransje i sterk vekst og utvikling
I tillegg til å laste opp CV når du søker, ber vi om at du også legger ved ditt søknadsbrev. I dette skriver du hva ditt viktigste bidrag til den videre utviklingen av Norsirk vil være. Vi etterspør dokumentasjon på gjennomført relevant utdanning og erfaring fra kandidater som går videre i prosessen.Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Er du vår nye prosjektleder for bærekraft og analyse?

I stillingen som prosjektleder er du ansvarlig for bærekraft og analyse i NORSIRK. Du vil være en sentral del av et non-profit selskap som jobber direkte med overgangen til en sirkulær økonomi og et mer bærekraftig samfunn. Stillingen er noe teoretisk rettet med enkel matematisk modellering, statistiske og faglige vurderinger, samt utadrettet med løpende dialog med kunder og bransjeforeninger. Stillingen er nyopprettet, og viktig for å lukke sirkelen innenfor sirkulær økonomi, da god koordinering og dialog mellom alle aktørerene i verdikjeden, fra vugge til grav, er et viktig grunnlag for å lukke kretsløpet. Søknadsfrist 26.10.2020

Hovedoppgaver: 

 • løpende drift, vedlikehold og kvalitetssikring av modellering av emballasje tilført marked
 • kartlegge kunder i forhold til emballasjeprofiler
 • kvantifisering og veiing av emballasje ute hos kunder
 • utvikle modelleringen til en modell hvor forurenser skal betale
 • være Norsirks ekspert på bærekraftige materialvalg
 • delta i kundemøter, faglige fora og ha kontakt med relevante foreninger
 • opptre som veileder for våre kunder i forhold til gjeldende regelverk
 • bidra for øvrig der det er behov innenfor emballasjearbeidet i Norsirk

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdannelse på master/siv.ing. nivå innen industri / økonomi er ønskelig, men andre godt egnede kandidater kan vurderes
 • minimum 3 – 5 års relevant arbeidserfaring
 • god forståelse for industrielle prosesser, materialkunnskap og bærekraftsvurderinger (LCA)
 • gode analytiske evner og god forståelse for tall og statistikk
 • behersker Excel på videregående  nivå
 • skriver og formidler godt på norsk og engelsk
 • førerkort klasse B er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • sterk faglig interesse og engasjement
 • selvstendig og beslutningsdyktig med stor gjennomføringsevne
 • fleksibel og løsningsorientert
 • må ha god forretnings- og praktisk forståelse
 • åpen for samarbeid og kan jobbe godt i team

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med gode og faglig sterke kollegaer
 • høy grad av frihet og fleksibilitet i en solid bedrift, som er en viktig aktør i en bransje i sterk vekst og utvikling

I tillegg til å laste opp CV når du søker, ber vi om at du også legger ved ditt søknadsbrev. I dette skriver du hva ditt viktigste bidrag til den videre utviklingen av Norsirk vil være. Vi etterspør dokumentasjon på gjennomført relevant utdanning og erfaring fra kandidater som går videre i prosessen.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Mye ansvar!

Ikke alle som begynner å importere produkter fra det store utland, er klar over alt regelverk som kommer med på lasset når importen starter.

#produsentansvar #reach #rohs

I Norsirk er vi akkurat blitt kontaktet av en fortvilet grossist som trodde han hadde gjort sitt, da han tegnet produsentansvar på EE-produkter, batterier og emballasje gjennom Norsirk, samt hadde informasjon tilgjengelig om hvordan kassere batterier og EE, både på nett og i utstillingslokale. Avfallsforskriftens kapittel 1,3 og 7 var dekket inn.

Så meldte Miljødirektoratet ankomst, det skulle gjennomføres tilsyn. Da kommer flere momenter inn i bildet som man som importør skal ha kompetanse om. REACH og ROHS er direktiver de færreste har hørt om, CE-merking er heller ikke noe mange kjenner til. Men – er du importør av varer, så ligger det et ansvar på deg om mer enn ivaretagelse av produsentansvar.

REACH-direktivet
Helt fra 2006 har REACH-direktivet, et europeisk kjemikalieregelverk som omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier, vært implementert i Norge. Direktivet er viktig, det beskytter forbrukere og miljøet gjennom å forby giftige eller miljøskadelige kjemikalier i produkter.

Hva innebærer REACH for grossisten som ringte Norsirk?
Jo, han må selv ha kontroll på produktene som importeres. Det innebærer at han bør be om dokumenter, og forsikre seg om at produsentene han kjøper fra har holdt seg innenfor de godkjente grenseverdiene for kjemikaliebruk, og at de har brukt godkjente materialer. Dette er også en av områdene Miljødirektoratet ser nærmere på når de kommer på tilsyn, og da er det greit å ha gjort jobben på forhånd, å ha stilt seg og leverandørene i kjeden de riktig spørsmålene. Mer om dette i artikkelen på Norsirk.no her

Sjekkliste for leverandørkjedekontroll:
– Etterspør REACH-tester av produktene du kjøper fra din leverandør
– Produktark – får du tilgang til slike?
– Har produktene du kjøper CE merking?

Les også om hvordan en kunde av Norsirk opplevde tilsynet fra samme direktorat for ett år siden, og Norsirks tips fra den gangen om hvordan forbedrede seg til tilsyn i saken her.

Stig Ervik og Guro K. Husby under OIW2020

Importer EE-avfall til Norge!

Stig Ervik var i panelsamtale med på Oslo Innovation Week denne uka, sammen med Mari Sundli Tveit fra NHO, Maren Hersleth Holen, som er statssekretær i Miljødepartementet og Nina Riibe i Econa. Tema for panelsamtalen var Norge og EU – nye strategier for sirkulær økonomi.

Stig Ervik poengterte særlig for å imøtekomme den voldsomme økningen av EE-avfall som er estimert av World Economic Forum i rapporten «A new circular vision for electronics», at det er viktig at returselskapene/produsentansvarsselskapene får ansvaret for å gjenvinne EE-avfallet.

En shredder er ikke en shredder

-Det er stor forskjell på en elektronikk-shredder og en metallshredder. Kvaliteten på fraksjonene etter den kasserte elektronikken er prosessert i en elektronikk-shredder, er høyere og det er sortert i flere fraksjoner. For å komme i mål med mer gjenvinning av sjeldne jordartsmetaller i årene som kommer, er det avgjørende å bygge kompetanse og sortere i spesielle avfallsstrømmer, og dette arbeidet kan ikke alle gjøre, poengterte Stig Ervik under paneldebatten.

Importer EE-avfall, bygg industri

Ervik avsluttet med en oppfordring om at Norge kan bygge ut egen industri av den økende mengden EE-avfall, ved å importere kassert elektronikk fra andre land. Det vil og kunne føre til at ressurser forblir i EU, og ikke eksporteres, som er tråd med signalene fra EU kommisjonen, som ønsker en større sikkerhet og bærekraft og å være motstandsdyktige i forhold til råstoff av kritisk betydning (les rapporten fra kommisjonen her).

Raskere implementering

Kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby, deltok i paneldebatten med tema «The digital circular economy», sammen med Inger Sethov i Norsk Hydro, Elisabeth Eide Nissen i Atea, Anine Dedekam Moldskred fra Restarteres og Nina Wilhelmsen i IBM. Når moderator for samtalen, IKT-Norges Mali Hole Skogen, etterspurte panelets budskap til Miljøverministeren, var Husby klar på sitt budskap; vi må implementere EUs lovgivning mye raskere enn dagens praksis i Norge. Det er EU som er pådriver for utvidet produsentansvar, og Norge henger etter. Dette bør være en lavthengende frukt å plukke, er hennes budskap.

Ny batterisatsing hos Stena Recyling på Ausenfjellet

I en av de store hallene hos Stena Recycling på Ausenfjellet er det nå satt opp en ny sorteringslinje for å sortere batterier samlet inn på det norske markedet.

Sorteringsanlegg i Norge

-Det betyr mye for oss å ha et sorteringsanlegg i Norge, hvor vi kan følge sorteringen og utviklingen i kvalitetene som leveres inn til gjenvinning, sier fagsjef på batterier i Norsirk, Morten Onsrud.

Batterikjemien avgjør destinasjonen for gjenvinningen

Batterier med forskjellig kjemi, skal behandles på forskjellige gjenvinningsanlegg rundt om i Europa. Derfor er det viktig å sortere batteriene før de sendes videre til gjenvinning.

Morten Onsrud i Norsirk påpeker at mange av batteriene er svært like, knapt mulig å se forskjell på, derfor er sorteringsoppgaven et arbeide som må gjøres med omhu. -Blybatterier skal til et annet anlegg enn for eksempel litium-ion batteriene, og de alkaliske batteriene skal til et tredje anlegg, forklarer Morten Onsrud.

Store forventninger

Fagsjefens forhåpninger til Stena Recycling sin sorteringslinje for batterier, er at Norsirk oppnår bedre sporbarhet fra avfallsbesitter til materialgjenvinning. -Dette vil gi oss et informasjonsgrunnlag som kan gjøre innsamling og gjenvinning av batterier bedre i Norge, påpeker Onsrud. Han er sikker på at det blir spennende å følge med på utviklingen av det som kommer inn, sett opp mot det som selges på det norske markedet. Fagsjefen fortsetter:  -I tillegg vil vi komme tettere på utfordringer knyttet til moderne litium-ion batterier og brannrisikoen knyttet til håndtering av disse.

Onsrud håper også at Norsirk raskt får realisert ombruk av litium-ion batterier, og mener det nye anlegget på Ausenfjellet kan bidra til dette.

 

Stena Recycling og Norsirk er godt fornøyde med å få på plass en sorteringslinje for batterier på Ausenfjellet nord for Oslo. På bildet (fra venstre) Christian Lian, Max Trandem, Stig Ervik, Marcus Martinsson , Zlatko Kazaz, Morten Onsrud og Kim Tharaldsen.

 

 

 

Hvem får Norsirks miljøstipend på 500 000 kroner?

Forbrukeradferd, bærekraftsmål, sensorikk og logistikk. Felles for disse stikkordene er at vi har store miljøgevinster å hente, vil du undersøke hvordan med Norsirks miljøstipend?

Norsirk samler inn og gjenvinner avfall, og har i en årrekke delt ut FoU-stipend til hjelp i videreutviklingen av bransjen.

Søk om stipend her

Formålsparagrafen for Miljøstipendet fastslår at det normalt skal gå til utvikling av innsamlingsmåter, transport-, behandlings-, sanerings- og gjenvinningsmetoder, samt utvinning av ressursene i avfallet. Prosjektet skal gi en miljøgevinst.

Her har vi samlet noen mulige temaer, la det være til inspirasjon, ikke til begrensning.

 • Avfallsbransjen sliter en utfordring som fremstår som ressurssløsing: Nemlig fyllingsgrad i containere og bur, samt kontroll med hvor slike lastbærere befinner seg. Teknologien er tilstede, men det ingen som foreløpig har klart å utvikle «en brikke» som kan gi informasjon om sted, fyllingsgrad, temperatur (brannfare) og andre data.
 • Det er et stort behov for bærekraftige IKT-løsninger i offentlig sektor. Allikevel vektlegges ikke bærekraft i særlig grad når innkjøp skal gjennomføres. Vi ønsker søkere som kan utrede/undersøke hvilke drivere og motivasjoner som både hindrer og skaper økt bruk av bærekraft som vekting i offentlig anbudsforespørsler.

Stipendet er tilgjengelig for enkeltpersoner, institutter eller forskningsmiljøer som vil bidra til å utvikle, forbedre og effektivisere NORSIRKS aktivitet og virksomhet.

Forrige vinner

I 2019 mottok WasteIQ miljøstipendet. Med sensorikk i avfallsstrømmen og deling av stordata fra innsamlingen, sikter bergensfirmaet WasteIQ på å ta avfallsbransjen inn i fremtiden i rekordfart.

Tidligere vinnere

Her er noen eksempler på temaer fra Miljøstipendets historie, til inspirasjon for deg som ønsker å søke. Søkerne står fritt til å definere og avgrense egne temaer.

 • Gjenbruk eller gjenvinning av kjøleskap, hva er riktig? Østfoldforskning
 • Optimalisert gjenvinning av LCD skjermer.
 • Ikke kast EE-avfall i restavfallet – informasjonstiltak fra Miljøagentene.
 • Zero waste to landfill – Stena Recyclings prosjekt for å minimere deponi og maksimere gjenvinning.
 • Xray som deteksjons-verktøy av edelmetaller & sjeldne jordartsmetaller.
 • Urban-mining-prosjektet hos NGU: Analysering og kartlegging av EE-produkter med sjeldne jordarter med tanke på å
  få urban mining inn som en del av mineralressursstrategien til Norge.
 • Kartlegging av mengder EE-produkter satt på markedet – bransjetall og myndighetstall samstemte ikke (Elektronikkbransjen).
 • Kartlegging av sjeldne jordmetallforekomster i mobiltelefoner spesielt – NGU fant også ulovlig bruk av miljøgifter under dette arbeidet.
 • Forskning på beste prosess for gjenvinning av neodym (supermagneter) fra EE-avfall. Stena Recycling.
 • Forsøk med kombinasjon av xray og gjenkjennelsesteknologi for å identifisere EE-produkter med gitte egenskaper.
 • Dokumentasjon av miljø, klima- og ressursnytte av Elreturs arbeid, Østfoldforskning.
 • Livsløpsanalyser av kjøleskap, tv-skjerm og mobiltelefon – for å identifisere miljøgevinster/kostnader ved
  innsamling/miljøsanering/gjenvinning.
 • Co2-regnskap verktøy basert på LCA analyser, Østfoldforskning.

 

Norges største returselskap
NORSIRK er et produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje (i søknadsprosess). Selskapet har samlet inn og gjenvunnet elektrisk og elektronisk avfall i 20 år – og har ansvar for å samle inn størst tonnasje av samtlige returselskaper for EE-avfall i Norge. I 2017 rapporterte vi på vegne av egne kunder hele 68 000 tonn til norske miljømyndigheter. Denne tonnasjen ble samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet på vegne av Norsirks kunder.

Søknadsfrist:
Vil bli publisert ila kort tid.

Søk på denne siden

 

 

OIW 2020: Circular economy – challenges and ambitions

21-25 September 2020, Oslo Innovation Week kicks off.

What is normally a week filled to the brim with events with participants from all over the world, will this year be arranged as a TV broadcast from a professional studio.

The opening day this year, Monday 21 September, is devoted in its entirety to the theme of Circular Economy.

ICT Norway is the responsible partner for three events/live broadcasts this day – sent from gamle Deichmanske hovedbibliotek.

Monday 21 September we have gathered experts, business leaders and stakeholders to discuss Norway’s new national strategy for Circular Economy – in a Norwegian and in a European perspective.

Sign up to attend here: https://konf.co/event/Iv3QX7m7/oslo-innovation-week-2020

«Norway will be a pioneer in the development of a green, circular economy that makes better use of resources, and prepare a national strategy on the circular economy» – The Norwegian Government declaration, Granavolden.

In late autumn 2020, Norway’s first national strategy for a circular economy is expected to be completed. A country cannot adopt a circular economy alone. On 11 March 2020, the European Commission adopted a new action plan for the circular economy – one of the core elements of the European Green Deal, Europe’s new agenda for sustainable growth.

With ambitious measures along the product life cycle, the new action plan aims to make the European economy suitable for a green future, with strengthened competitiveness while protecting the environment and giving new rights to consumers and the population. The new plan focuses on the design and production of a circular economy, with the aim of ensuring that the resources used are kept in the EU economy for as long as possible.

Speakers:

– Janez Potočnik, co-chair of the UN International Resource Panel (IRP), a forum of scientists and experts working on natural resources management. who served as European Commissioner for Environment from 2009 until 2014. He was formerly Slovenia’s Minister for European Affairs.

– Maren Hersleth Holsen (V) (Liberal Party)State Secretary for Climate and the Environment in Norway. Leading the work on Norway’s new strategy.

– Toril Nag, Executive Vice President Lyse, chairman of the board ICT Norway and several norwegian tech-companies.

– Jan Christian Vestre – CEO Vestre Furniture: winner of the award for best growth creator in Norway and a highly respected Norwegian industry leader only 33 years old. Currently he is building «The Plus» – the world’s most sustainable furniture factory.

– Mari Sundli Tveit, Policy director The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) is Norway’s largest organisation for employers. Will talk about new business opportunities in Norway with a new circular economy.

– Stig Ervik, CEO of Norsirk, Norway’s Extended Producer Responsibility (EPR) partner handling all aspects of products disposal responsibility for waste electrical and electronic equipment (WEEE), batteries and packaging.

– Nina Riibe, CEO Econa, the leading Norwegian association for students, MBAs and masters of economics and business administrations. Econa is one of the 35 companies at Skift – a membership organization for business climate leaders in Norway. Skift was one of the initiators of «The Circularity Gap Report Norway», the first report that gives a status of Norway’s current situation.