Foto av Ole Soleng, ansvarlig for avtaler, miljø og kvalitet i Komplett.

EPS-forbruket ned 90 prosent med gjenbruk

Nettbutikken Komplett bruker produsentansvarsordningen til mer enn å innfri en plikt. – Vi vil ha en partner som ser våre mangler og gir oss råd til hvordan vi kan bli mer bærekraftige, sier Ole Soleng, ansvarlig for avtaler, miljø og kvalitet i Komplett.

Komplett har levert forbrukerelektronikk til norske hjem siden 1996, og er i dag en av Nordens største netthandelsaktører. De tilbyr alt fra hvitevarer og TV-er til mobiltelefoner og gaming-utstyr. Produktene importerer de i hovedsak fra Asia og Norden. Produsentansvaret har de valgt å samle på ett sted.

– Vi vil jobbe med produsentansvar på en måte som gagner oss best, og ønsker å jobbe med den aktøren som gjør det enklest mulig for oss – både praktisk og økonomisk. Tidligere hadde vi avtaler med flere forskjellige returselskaper for ulike typer avfall, herunder EE, batteri og emballasje. Det medførte mange avtaler, flere kontaktpunkter og ekstraarbeid, forteller Ole Soleng, som er ansvarlig for avtaler, miljø og kvalitet i Komplett i Norge.

– Da vi skulle i gang med ny avtale ville vi ha den hos én aktør. Norsirk tilbød oss å ha hele produsentansvaret hos dem. Det ble avgjørende for valget vårt.

Gjenbruker EPS

Når det kommer til emballasje er det viktig for Komplett å finne løsninger som både er praktiske, bærekraftige og økonomiske. Et av deres nyeste tiltak er gjenbruk av EPS.

– Isopor tar stor plass og er vanskeligere å håndtere enn andre materialer når det skal kastes. Derfor ønsker vi å bli kvitt isopor – helt, konstaterer Soleng.

De har sett hvordan andre virksomheter har byttet ut EPS med papp, og ønsket å se på lignende løsninger for Komplett.

– Vi produserer egne PC-er av importerte deler. I emballeringen av disse brukes det isopor fordi det er lett i vekt og beskytter godt. For å redusere produksjonen av ny isopor har vi nå begynt å gjenbruke i stedet for å kaste. Det gjør at vi har redusert isoporforbruket med 90 prosent, smiler han.

Her får du konkrete tips til hvordan du kan designe emballasje for gjenvinning.

– Kommersielt viktig å gjøre ting riktig

Til tross for kontinuerlig arbeid med å optimalisere emballasjeløsningene, har Komplett fått tilbakemelding fra kunder på at enkelte produkter har for mye emballasje.

– Å få tilsendt en svær eske med en liten dings oppi er dumt både for de som skal transportere produktene, for oss, for kundene våre og ikke minst miljøet. Samtidig kan vi ikke ha for mange typer emballasje. Her kommer kostnadsbildet inn. Vi må finne en mellomting, sier Soleng.

I beregningen tar Komplett høyde for at produktene må kunne transporteres uten å bli ødelagt, at de skal sende minst mulig luft og at emballasjen er mest mulig standardisert for å redusere kostnader. Men når markedet etterspør nye løsninger mener Soleng det er nødvendig å lytte.

– Å jobbe mest mulig bærekraftig er viktig for å være relevant for dagens og fremtidens forbrukere. Det er kommersielt viktig å gjøre ting riktig, sier Soleng, og legger til at et godt ivaretatt produsentansvar derfor er et konkurransefortrinn i dag. Det mener han er en god trend.

– Dagens verdensbilde viser tydelig at vi ikke har et valg når det kommer til å tenke og handle bærekraftig. Norske bedrifter må ta ansvar for produksjonen av produkter og emballasje, og sørge for at verdifulle materialer gjenvinnes og gjenbrukes. For sistnevnte har vi i Norge heldigvis funnet et system som fungerer i produsentansvarsordningen. Nå gjelder det å skru dette systemet til, sier Soleng.

Last ned e-boken: Emballasjehåndtering for fremtiden.

Endringer i emballasjedirektivet

Han mener EUs nye mål for materialgjenvinning og endringene i emballasjedirektivet er en naturlig del av tilpasningen av produsentansvarsordningen.

– Før gikk avfallet i havet. Selv om vi heldigvis har kommet en lang vei siden da, har vi fortsatt et forbedringspotensiale. At lovene oppdateres er et viktig virkemiddel. Det viktige fremover er at alle følger de samme reglene. Bærekraftig arbeid medfører noen kostnader, derfor er det viktig at alle konkurrerer på like vilkår.

Soleng er spent på kommende endringer i lovverket og hvordan det vil påvirke norske selskaper, men føler seg trygg på at Komplett er forberedt på det som kommer.

– Her har vi full tillit til Norsirk. Vi har et veldig godt samarbeid, og når det kommer til lover og regelverk ønsker vi at de skal holde oss i hendene og hjelpe oss, avslutter han.

Har du lyst til å lese hele denne artikkelen, og lære mer om hva EUs kommende handlingsplan betyr for norske produsenter og importører av emballasje? Last ned e-boken: Emballasjehåndtering for fremtiden, og få en oversikt over tiltakene virksomheten din bør forberede seg på, i tillegg til tips og råd til grønnere emballasjeløsninger.

Foto av skisser av emballasjedesign.

Slik designer du emballasje for gjenvinning

For at emballasjen skal kunne bli en del av den sirkulære økonomien, må den designes for materialgjenvinning. De viktigste tingene å huske på når bedriften din skal optimalisere produktemballasje er:

 • Benytt monomateriale – unngå å blande papp og plast
 • Ikke benytt sort plast. Den ender stort sett i energigjenvinning i dag (blir brent)
 • Velg gjenvinnbare plasttyper
 • Bruk sekundær råvare/gjenvunnet innsatsmateriale der det er mulig

Under går vi nærmere inn på hvordan du kan designe og optimalisere ulike typer emballasje, henholdsvis brunt papir og kartong, emballasjeplast, glass og metall, og EPS (isopor).

Les også hvordan nettbutikken Komplett har redusert bruken av EPS med 90 prosent med gjenvinning.

Brunt papir og emballasjekartong

For at brunt papir og emballasjekartong skal gjenvinnes må materialet gjennom en mekanisk eller kjemisk prosess. Prosessen bryter ned pappen og papiret til cellulosefibre, slik at de kan brukes på nytt i nye papp – og papirprodukter. Alle forurensninger som blir med inn i denne prosessen skaper problemer, for eksempel etiketter av plast eller tape.

Når man skal designe brunt papir og emballasjekartong for gjenvinning, bør det benyttes færrest mulig komponenter laget av annet enn fiber. Det betyr at plast, metall og/eller farge ikke skal brukes sammen med denne fraksjonen. Ved å minimere disse komponentene reduseres også energibruken i gjenvinningsprosessen, som dermed senker kostander knyttet til gjenvinningen. I tillegg blir selve prosessen enklere å gjennomføre.

Last ned vår e-bok: Emballasjehåndtering for fremtiden, og lær mer om kommende krav til produksjon og import av emballasje.

Emballasjeplast

Å designe emballasjeplast for gjenvinning er viktig. Plast er et paraplyord og inneholder flere forskjellige typer plast, eksempelvis PET (polyetylentereftalat), LDPE (polyetylen med lav tetthet) og HDPE (polyetylen med høy tetthet). Alle de forskjellige plasttypene har en egen verdikjede fra produksjon til gjenvinning. Å finne et godt design for plastemballasje til ditt produkt kan derfor virke komplisert, men fire enkle grep kan ha stor betydning:

1. Bruk sekundær råvare/gjenvunnet innsatsmateriale der det er mulig

Sekundære råvarer er avfall som er materialgjenvunnet. Et eksempel er plastgranulat av olyetylen, som er laget av omsmeltet plastavfall som plastposer og annen plastemballasje. Ved å bruke sekundære råvarer der det er mulig, kan du bedre utnytte avfall som ressurs, og bidra til at ressursene holder seg i produksjonskretsløpet lenger – som er kjernen i sirkulær økonomi. En viktig faktor for å utløse potensialet i sirkulær økonomi er at næringslivet og befolkningen etterspør sekundære råvarer. Etterspørselen må til for å kunne skape et stabilt marked for denne type materiale. Det første tipset for design for gjenvinning er derfor å etterspørre, og bruke sekundære råvarer.

2. Unngå å bruke svart plast

Når den kasserte plastemballasjen ankommer et behandlingsanlegg blir den ofte sortert i de forskjellige plasttypene via en NIR-skanner (Near InfraRed). Svart plastemballasje blir ikke lest, fordi fargen svart ikke reflekterer lys. Den svarte emballasjen blir derfor kassert og energigjenvunnet (brent). Det andre tipset for design for gjenvinning er derfor å unngå å bruke svart plast.

3. Bruk klar plast på hovedemballasjen

Det er enklest å gjenvinne klar og ren plast. Plast med farge, fargetrykk eller tilsetninger er vanskelig å omsette som gjenvunnet produkt. Anbefaling nummer tre er derfor å benytte klar plast på hovedemballasjen. Farger, logoer og markedsføring bør være forbeholdt til etiketter og omslag. Slik kan mesteparten av emballasjen sendes til materialgjenvinning.

4. Bruk monomateriale

Vår siste optimaliseringsanbefaling er å kun benytte materialer av monomateriale som hovedemballasje og «ekstra -emballasje». En yoghurt inneholder både et beger, lokk og kanskje en skje – og disse kasseres også gjerne sammen. Da er det viktig at all plastemballasjen er laget av én og samme type plast. Da blir hele emballasjen lettere utsortert, omsatt og gjenvunnet som ren PET, HDPE eller LDPE.

Les også: 8400 tonn norsk plast på avveie

Glass og metall

For glass – og metallemballasje er anbefalingen enkel: Glass – og metallemballasje skal rengjøres og kildesorteres før den leveres til gjenvinning. Da er det viktig å ha etiketter med vannløselig lim, som lett kommer av ved vask. Dette er viktig for å ikke forurense den rene strømmen av glass og metall.

EPS (isopor)

Emballasje av EPS har et godt utgangspunkt for gjenvinning. Anbefalingen er her som på glass og metall, samt papp og papir. Unngå forurensninger. Ren isopor uten farge, tilsetninger og annen markedsføring direkte på emballasjen blir lettere gjenvunnet til ny EPS.

I EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi forventer vi å se en rekke tiltak som om kort tid vil stille nye krav til norske produsenter og importører av emballasje. Last ned e-boken: Emballasjehåndtering for fremtiden, og få en oversikt over tiltakene du bør forberede deg på, i tillegg til tips og råd til grønnere emballasjeløsninger.

8400 tonn norsk plast på avveie

– Jeg mener det er på tide at vi kobler produsentansvarsordningen sammen med det globale forsøplingsproblemet vi har, sier Silje Sørfonn Moe, rådgiver innen plast i WWF Verdens naturfond.

Hvert år forsvinner 8400 tonn plast ut av verdikjedene til norske produsenter. Det er seks ganger så mye som i Sverige og Danmark, og dobbelt så mye som i Italia.

Dette forteller Silje Sørfonn Moe. Hun er rådgiver innen plast i WWF Verdens naturfond, og jobber blant annet med revidering av den norske produsentansvarsordningen, en ny nasjonal plaststrategi og en plan mot marin forsøpling.

– Selv om 8400 tonn plast er lite i verdenssammenheng, er det alt for mye for lille Norge, sier Moe.

Last ned e-boken: Emballasjehåndtering for fremtiden,

Funnet plast i alle havområder

Moe er født og oppvokst i Bergen. Hjertet har derfor alltid banket litt ekstra for havet. Likevel var det ikke før i voksen alder at bergenseren virkelig forstod havets betydning.

Silje Sørfonn Moe, rådgiver innen plast i WWF Verdens naturfond.

– 50 til 70 prosent av alt oksygen produseres i havet, og er hjemmet til fabelaktige dyr og planter. Havet gir også oss mennesker mat, arbeidsplasser og medisiner. Sammen med klimaendringer, overfiske, og tap av leveområder, er plastforsøpling en av de største truslene mot havet akkurat nå. 8 millioner tonn havner i havet hvert eneste år, og over 800 dyrearter påvirkes av den marine forsøplingen. Vi finner nå plast i nesten alle havområder – fra de dypeste havgropene, til sjøisen i Arktis, forteller Moe.

Her kan du lese om hvordan nettbutikken Komplett har redusert EPS-forbruket med 90 prosent ved hjelp av gjenvinning.

Norge kan ta en lederrolle

Produksjonen av plast har økt betydelig fra 1950, og i 2016 ble det produsert 396 millioner tonn. Halvparten av all plast som er produsert og satt på markedet ble produsert mellom 2000 og 2016.

– Det er ganske alarmerende at halvparten av plastproduksjonen i perioden 1950-2016 skjedde kun på 16 år, sier Moe, og legger til at veksten ikke ser ut til å avta.

Hun påpeker at dersom produksjonen fortsetter å øke i samme tempo, estimeres det at plastens verdikjede vil stå for mellom 10 og 13 prosent av alle verdens klimagassutslipp. I dag står den for 6 prosent. Selv om nordmenn flest ikke føler konsekvensene på kroppen, mener Moe Norge kan spille en viktig rolle.

– Plast og marin forsøpling er et internasjonalt problem, som trenger en global løsning. Norge er i god posisjon til å ta en lederrolle når det kommer til å få på plass en global avtale, plassere ansvar for avfallet, lage gode produsentansvarsordninger og være en god rollemodell som andre land kan la seg inspirere av. Hun trekker frem panteordningen som et eksempel.

Les også: Slik designer du emballasje for gjenvinning.

Hun viser også til EUs kommende handlingsplan for sirkulærøkonomi og hvordan denne vil endre dagens produsentansvar. Hun mener norske aktører ikke må lene seg tilbake og tenke at endringer må komme utenfra, men heller være pådrivere for å utvikle de nødvendige løsningene allerede nå, her.

Har du lyst til å lese hele denne artikkelen, og lære mer om hva EUs kommende handlingsplan betyr for norske produsenter og importører av emballasje? Last ned e-boken: Emballasjehåndtering for fremtiden, og få en oversikt over tiltakene virksomheten din bør forberede seg på, i tillegg til tips og råd til grønnere emballasjeløsninger.

14. oktober er den internasjonale EE-avallsdagen

Så om du ikke husker det hver dag ellers i året, bruk dagen i dag til å sjekke de «hemmelige» lagrene eller gjemmeplassene du har, hvor gamle kabler og ledninger, lyspærer, batterier som er tomme og kassert elektronikk samler seg opp. Ta turen til gjenvinningsstasjonen og lever alt der – så skal Norsirk sørge for å gjenvinne det. 

123 organisasjoner i 52 land deltar

Weee Forum står bak denne dagen hvor kassert elektronikk står i fokus. Det er produsert opp mengder av informasjonsmateriale, både filmer, infografikker og intervjuer. I tillegg er de nordiske returselskapene gått sammen om «The Recyclable Advert» for å få norsk/svensk/dansk språk på holdningskampanjen som vi kjører sammen.

Sosiale medier

Norsirk bruker både Facebook, LinkedIn og Instagram til å promotere holdningskampanjen, og vi håper den treffer så mange som mulig – og at vi gjennom å samarbeide på tvers, både med kollegaer i resten av verden, og med konkurrenter i Norge – bidrar til at handling utløses. Det er begrenset med ressurser på jordkloden, derfor er det viktig at man ikke samler disse hjemme i skuffer og skap – men leverer kasserte elektriske og elektroniske produkter inn til gjenvinning.

Sjekk gjerne hva EU kommisjonær for miljø har å si om EE-avfall også – hans hilsen kan ses her. 

 

 

Norsirk støtter TV-aksjonen 2020

Den 18. oktober 2020 går årets TV-aksjon av stabelen, og i år er det WWFs viktige arbeid med å bekjempe plast i havet som mottar støtte.

Utfordringene med manglende avfallshåndtering av plast i store deler av verden, markedet som har kollapset innen gjenvinning av plast og ulovlig eksport av plast til fattige land gjør det ekstra viktig at WWF nå får midler til å rydde hav. Dette er dog ikke nok til å løse alle utfordringene forbundet med plast. I tillegg må myndigheter i Europa og verden for øvrig gjøre noe med virkemiddelapparatet for å få på plass gode løsninger for riktig avfallshåndtering

Norsirk ivaretar produsentansvar for emballasjeplast, og har spilt inn til norske myndigheter at dagens forskrift må endres, så flere er med og tar ansvar for innsamlingen og gjenvinningen av plast. Der er vi på lik linje med WWF. Vi mener også, som WWF, at all plast bør omfattes av produsentansvarsordninger, ikke kun emballasjeplast.

V håper så mange som mulig vil være med og støtte årets TV-aksjon. Både privatpersoner og bedrifter kan bidra. Havene må ryddes – og alle må bidra.

Les mer om årets TV-aksjon her: www.blimed.no

Vil du jobbe med emballasjesatsingen til Norsirk?

Som Prosjektleder for emballasje i NORSIRK vil du være en sentral del av et non-profit selskap som jobber direkte med overgangen til en sirkulær økonomi og et mer bærekraftig samfunn. Stillingen er allsidig og innebærer både teoretiske oppgaver og mer praktiske oppgaver. Stillingen er viktig for å lukke sirkelen innenfor sirkulær økonomi, da en god koordinering av dialog mellom alle aktørene i verdikjeden fra vugge til grav er et viktig grunnlag for å lukke kretsløpet. Norsirk sitt arbeide for emballasje er et fagområde i vekst, og det vil være muligheter for personlig utvikling og interessante fremtidsmuligheter i bedriften. Stillingen er fleksibel, slik at arbeidsoppgavene kan endres over tid. Søknadsfrist 26.10.2020

Hovedoppgaver: 

 • Vedlikeholde Norsirks databaser og systemer for emballasje
 • Videreutvikle våre interne datasystemer
 • Veilede kunder og operatører om bruk av datasystemene
 • Bearbeide talldata og fremstille rapporter
 • Ha ansvar for transporttjenester
 • Delta på revisjoner ved behov
 • Delta i og drive frem FoU-prosjekter
 • Bidra for øvrig der det er behov innenfor emballasjearbeidet i Norsirk

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende
 • Beherske Excel på et videregående nivå
 • Beherske Norsk og Engelsk skriftlig og muntlig
 • Gode skriveferdigheter en fordel
 • Erfaring fra relevant stilling er ønskelig
 • Førerkort er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Faglig interessert og engasjert
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Interesse for IT en fordel
 • Evne til å jobbe allsidig
 • God praktisk forståelse

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode og faglig sterke kollegaer
 • Høy grad av frihet og fleksibilitet i en solid bedrift og i en bransje i sterk vekst og utvikling
I tillegg til å laste opp CV når du søker, ber vi om at du også legger ved ditt søknadsbrev. I dette skriver du hva ditt viktigste bidrag til den videre utviklingen av Norsirk vil være. Vi etterspør dokumentasjon på gjennomført relevant utdanning og erfaring fra kandidater som går videre i prosessen.Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Er du vår nye prosjektleder for bærekraft og analyse?

I stillingen som prosjektleder er du ansvarlig for bærekraft og analyse i NORSIRK. Du vil være en sentral del av et non-profit selskap som jobber direkte med overgangen til en sirkulær økonomi og et mer bærekraftig samfunn. Stillingen er noe teoretisk rettet med enkel matematisk modellering, statistiske og faglige vurderinger, samt utadrettet med løpende dialog med kunder og bransjeforeninger. Stillingen er nyopprettet, og viktig for å lukke sirkelen innenfor sirkulær økonomi, da god koordinering og dialog mellom alle aktørerene i verdikjeden, fra vugge til grav, er et viktig grunnlag for å lukke kretsløpet. Søknadsfrist 26.10.2020

Hovedoppgaver: 

 • løpende drift, vedlikehold og kvalitetssikring av modellering av emballasje tilført marked
 • kartlegge kunder i forhold til emballasjeprofiler
 • kvantifisering og veiing av emballasje ute hos kunder
 • utvikle modelleringen til en modell hvor forurenser skal betale
 • være Norsirks ekspert på bærekraftige materialvalg
 • delta i kundemøter, faglige fora og ha kontakt med relevante foreninger
 • opptre som veileder for våre kunder i forhold til gjeldende regelverk
 • bidra for øvrig der det er behov innenfor emballasjearbeidet i Norsirk

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdannelse på master/siv.ing. nivå innen industri / økonomi er ønskelig, men andre godt egnede kandidater kan vurderes
 • minimum 3 – 5 års relevant arbeidserfaring
 • god forståelse for industrielle prosesser, materialkunnskap og bærekraftsvurderinger (LCA)
 • gode analytiske evner og god forståelse for tall og statistikk
 • behersker Excel på videregående  nivå
 • skriver og formidler godt på norsk og engelsk
 • førerkort klasse B er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • sterk faglig interesse og engasjement
 • selvstendig og beslutningsdyktig med stor gjennomføringsevne
 • fleksibel og løsningsorientert
 • må ha god forretnings- og praktisk forståelse
 • åpen for samarbeid og kan jobbe godt i team

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med gode og faglig sterke kollegaer
 • høy grad av frihet og fleksibilitet i en solid bedrift, som er en viktig aktør i en bransje i sterk vekst og utvikling

I tillegg til å laste opp CV når du søker, ber vi om at du også legger ved ditt søknadsbrev. I dette skriver du hva ditt viktigste bidrag til den videre utviklingen av Norsirk vil være. Vi etterspør dokumentasjon på gjennomført relevant utdanning og erfaring fra kandidater som går videre i prosessen.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.