Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk

Kronekursen påvirker ikke miljøgebyret

Kostnaden bestemmes ikke av utsalgspris eller logo, men volum og vekt.

Av Guro Kjørsvik Husby

Administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik, er tydelig i løftene til sine produsentansvarskunder:

– Vår prismodell gjør at miljøgebyrer ikke endres selv om kronekursen er lav.

Norsirk sitt største kundesegment er elektronikkbransjen. Disse har særlig behov for forutsigbare kostnadsnivåer akkurat nå. Han mener at budskapet om gebyrer er viktig å få ut til importører/produsenter av EE- produkter akkurat nå.

– Situasjonen er krevende for handelsnæringen. Prisene på elektronikk beveger seg oppover mens handlekraften synker hos forbrukerne. Da er det viktig at vi er stabile, sier Ervik.

Bransjen rammes hardt

– Prisene i markedet har økt de to siste ukene og vil nok øke ytterligere fremover fordi kronekursen er svært svekket, og vi handler 85-90 prosent av alt vi kjøper i euro og dollar. Kortsiktig tåler vi noen svingninger på grunn av valutasikring, men situasjonen er krevende, forklarer Fredrik Tønnesen, direktør i Elkjøp Norge, i denne artikkelen på Tek.no.

Elektronikkbransjen ved kommunikasjonsansvarlig Marte Ottemo bekrefter også kostnadsøkninger:

– Det er små marginer i bransjen, og aktørene kjøper store deler av varene sine i euro og dollar. Flere har varslet om kostnadsøkninger på mellom 10–15 prosent på innkjøpspris allerede nå.

Det koster ikke hva det koster

Ervik mener at miljøgebyr ikke kan beregnes av verdien på produktet. Norsirks prismodell har aldri basert seg på verdien av en vare.

– Det strider imot prinsippet om at forurenser skal betale. Det er like dyrt å samle inn og gjenvinne et TV-apparat uavhengig av om merket er Bang & Olufsen, Samsung eller Philips. Det er kilo som skal transporteres og prosesseres, volumet bestemmer kostnaden, ikke logoen, sier Ervik.

Gebyrene kan gå ned

Blir det en varig svekkelse av krona, vil miljøgebyrene potensielt gå ned, og ikke opp, slik importører og produsenter er bekymret over.  Norsirk, som et non-profit selskap, jobber kontinuerlig for å bedre prosesser og rutiner for at mer avfall skal samles inn, og til en lavere kost. Det kommer kundene raskt til gode i form av lavere gebyrer.

Norsirk er nå «one stop shop» innen produsentansvar på EE, batterier og emballasje. Om du fyller ut skjemaet under så tar vi gjerne kontakt med informasjon om fordelene dette gir din bedrift -uavhengig om bedriften har vind i ryggen eller går i bratte oppoverbakker.

Fyll ut dette skjemaet, så kontakter vi deg

 

Krav til norske bedrifter

Miljødirektoratet jakter på gratispassasjerer for å opprettholde innsamling og gjenvinning av emballasje fra norske husholdninger og næringslivet.
Innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall vurderes under pandemien vi står midt oppe i som en samfunnskritisk funksjon, og myndighetene vil nå følge opp næringslivet for å sikre at alle bidrar og ingen lurer seg unna.

I en epost til returselskapene kunngjør Miljødirektoratet den 26.03.2020 følgende:
Miljødirektoratet vil i løpet av kort tid gjennomføre tilsyn for å sikre at næringslivet bidrar til finansiering av ordningene.

Kort oppsummert betyr dette at direktoratet ønsker å luke ut gratispassasjerene, og det er avfallsforskriftens kapittel 7, §5, som regulerer dette forholdet.

Det er enkelt å ta produsentansvar på emballasje gjennom Norsirk

Norsirk tilbyr alle sine kunder å tegne en avtale om produsentansvar på emballasje på nett, ved å bruke Norsirkportalen. Logg inn og utvid din eksisterende avtale, eller ta kontakt på adm@norsirk.no.

Hva er produsentansvar på emballasje?

Fra 2017 kom produsentansvar på emballasje inn som en del av avfallsforskriften, og pålegger alle som importerer mer enn 1000 kilo emballasje pr fraksjon å være med i et godkjent produsentansvarsselskap. Norsirk er et godkjent produsentansvarsselskap for både emballasje, batterier og elektriske og elektroniske produkter. Les mer på www.norsirk.no/produsentansvar

«Men jeg importerer ikke emballasje»

Mange anser seg ikke som importører av emballasje – men importører av mobiltelefoner, høretelefoner, små hvitevarer osv.  Alle disse produktene kommer dog til Norge med emballasje rundt seg. Eksempelvis plast, EPS, papp eller kartong. Det er ikke bare sjokolade og andre matvarer som kommer med emballasje. Så lenge du importerer produkter – importerer du også emballasje, og må være bevisst dine forpliktelser i avfallsforskriften.

Kontakt oss på adm@norsirk.no eller telefon 4000 4201 hvis du har spørsmål.

Vaffeldagen 25. mars.

Vaffeljerndagen

Gratulerer så mye med Vaffeldagen 25. mars! Hvis du har kjøpt nytt vaffeljern, eller det gamle har sluttet å fungere, har vi noen tips til deg.

Nå som koronaviruset har snudd tilværelsen på hodet for de fleste av oss, er det ekstra viktig å gjøre noe hyggelig i hverdagen.

Vaffeldagen er en svensk tradisjon som har funnet veien over grensa. Den sammenfaller med Maria budskapsdag (jippi, bare 9 måneder til julaften!). Det er jo gode nyheter for mange at dette er dagen å feire med vafler, selv om du kanskje trodde det var en helt vanlig onsdag.

Har du kjøpt nytt vaffeljern?

Gi bort det gamle hvis det fortsatt fungerer. De fleste kjenner noen som mangler et vaffeljern på studenthybelen eller på hytta. Du husket forhåpentligvis å sjekke at det nye vaffeljernet var CE-merket da du var i butikken (CE-merking betyr at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav).

Her finner du vaffel-oppskrifter hos en av våre kunder

Vaffeljernet fungerer ikke lenger

Kan det repareres? Hvis ikke er det EE-avfall som må håndteres på riktig måte. Les mer

Hvor kan du levere et vaffeljern som har sluttet å fungere?

Butikker som selger vaffeljern tar imot dette og annet EE-avfall fra husholdninger. På grunn av smittefare har mange gjenvinningsstasjoner stengt, så det beste er å samle EE-avfallet hjemme inntil videre. Når tiden kommer er Sortere.no stedet å finne ditt nærmeste avfallsmottak. Les mer

Hva gjør man hvis vaffeljernet streiker, butikken er stengt og naboen ikke kan låne bort sitt på vaffeldagen?

Ved hjelp av stekepanna kan du allikevel få brukt vaffelrøra, men resultatet vil ligne mer på sveler/lapper. Samtidig er det større sjanse for at deilig pålegg renner av.

 

Derfor skal elektriske og elektroniske (EE) produkter kildesorteres

Papp, isopor og batterier som slipper unna

Udemokratiske gratispassasjerer sparer millioner av kroner hvert år. Derfor må hullene i systemet tettes.

Av Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, innlegget ble publisert hos Dagens Perspektiv

Alle som produserer eller setter elektriske og elektroniske produkter på markedet plikter å være med å betale for innsamlingen og gjenvinningen av de samme produktene. Dette er en flott ordning der Norge har vært med på å skape internasjonale standarder gjennom produsentansvarsordningen og det såkalte miljøgebyret. Allerede i 2006 ble det umulig å være gratispassasjer, og de som ikke selv tar sitt ansvar på alvor, har blitt fulgt opp av myndighetene gjennom EE-registeret. Siden denne ordningen har fungert særdeles bra, bør den nå også overføres til å gjelde på batterier og emballasje. Dette er særlig viktig fordi vi er et stykke unna EUs gjenvinningsmål, som vi er forpliktet til å følge.

Les mer om produsentansvar på emballasje, batteri og elektroniske og elektriske produkter (EE)

Mange behøver ikke å ta ansvar

I dag har man kun produsentansvar på emballasje dersom man setter mer enn ett tonn av hver emballasjefraksjon på markedet. Dersom man setter 999 kilo med EPS (isopor) på markedet, behøver man altså ikke betale for innsamling og gjenvinning av dette materialet. Dette til tross for at fraksjonen har enormt lang nedbrytingstid og er en versting som lett sprer seg i naturen. Det er derfor på høy tid at myndighetene ved Miljødirektoratet fjerner den kilobaserte minstegrensen på emballasje, og at det snarest etableres et produsentregister for emballasje og batterier. For batteriers del er dette en smal sak å opprette, da det er få tollkoder som registeret bør bygges på.

Udemokratiske gratispassasjerer

Fordi systemet tillater gratispassasjerer, øker kostnadene for de som tar ansvar. Dagens ordning er i så måte konkurransevridende. De fleste store betaler der mange av de små slipper unna. Selv om vi som samfunn gjerne heier på de mindre utfordrerne, er det de store og seriøse som spiller på lag med miljøet. Det er derfor trist å se at de som tar produsentansvaret på alvor – betaler regninga for både de som er så store at de har en lovpålagt plikt, men sniker seg unna fordi det ikke finnes et register, og for alle de små som ikke behøver å ta dette ansvaret, på grunn av minstegrensa på vekt. De haster å få på plass ordninger der den som forurenser betaler for dette, og det er udemokratisk at de som følger reglene betaler for de som ikke tar ansvar.

Ikke foreta våropprydningen akkurat nå

Gjenvinningstasjonene ønsker seg nemlig ikke mange besøkende.
(english text below)

Med en pandemi som feier over landet vårt, med tilhørende tiltak som stengte skoler, barnehager, teater og rullebaner – så er det også naturlig at gjenvinningstasjonene over hele landet varsler at de stenger, eller begrenser åpningstidene sine.

Det viktigste samfunnsoppdraget for IKS’er og kommuner i Norge er å sørge for at innsamlingen av avfall fortsetter som før. For å ikke risikere smittespredning blant egne ansatte, ønsker man ikke besøkende inn på gjenvinningstasjonene, og de varsler nå om dette.

Norsirk støtter opp under kommunenes og IKS’enes beslutninger. Elektrisk og elektronisk avfall samt batterier er ikke «ferskvare» som behøves å kasseres akkurat nå. Det er ikke fjorårets kulegrill eller den gamle sofaen på loftsstuen. Har du hatt en ødelagt elektrisk gressklipper, gamle kabler eller en høytrykksspyler som ikke virker lengre i garasjen gjennom hele vinteren, kan det godt stå noen uker til – selv om man kanskje rydder garasjen akkurat nå, fordi man er i korona-karantene.

Vår oppfordring er at alle følger på hvilken informasjon din egen lokale gjenvinningstasjon går ut med, og retter seg etter informasjonen som kommer derifra.

 

Don’t make the spring clean up right now

The recycling stations do not want many visitors.

With a pandemic sweeping across our country, with associated measures such as closed schools, kindergartens, theaters and runways – it is also natural for recycling stations throughout the country to announce that they are closing or limiting their hours. The most important social mission for IKSs and municipalities in Norway is to ensure that waste collection continues as before. In order not to risk the spread of the covid-19 among their own employees, visitors are not welcomed to visit the recycling stations, and are now being notified about that all over the country.

Norsirk supports the decisions of the municipalities and the IKS. Electrical and electronic waste and batteries are not «fresh» items that need to be disposed of right now. And the same goes for last year’s charcoal grill or the old sofa in the attic. If you have had a broken electric lawnmower, old cables or a high-pressure washer that no longer works in the garage throughout the winter, it may well take a few more weeks in the storage.

Therefore – although you might be cleaning the garage right now, because you are in the corona quarantine, do not visit the recycling station. Our call is that everyone follows what information your own local recycling station comes out with and adheres to the information that comes from it.

Norsirk piktogrammer

Opprettholdelse av normal drift

(english text below)

I Norsirk jobber vi for å opprettholde normal drift, selv med den utfordringen som COVID-19 representerer, samtidig som vi skal ivareta våre ansatte og operatører. Vi følger oppfordringene fra Folkehelseinstituttet i Norge. Det innebærer at reisevirksomhet holdes på et minimum, og at fysiske møteplasser i tiden fremover helst byttes med telefon-, video- eller andre nettbaserte møter.

Norsirk ser seg også nødt til å varsle om mulige kontraktsmessige
hindringer på grunn av koronaviruset.

Onsdag 11. mars erklærte WHO at utbruddet og den raske spredningen av viruset COVID-19 utgjør en pandemi. Norsirk varsler med dette om at pandemien vil kunne medføre problemer med å oppfylle våre kontraktsforpliktelser i den perioden pandemien varer.
Vi vil informere våre kontraktsparter nærmere når de faktiske konsekvensene er klarlagt.

Per dags dato, 13.mars 2020, har ikke våre operatører hatt meldte tilfeller om sykdom, men dette kan endre seg raskt med tanke på takten på spredningen. Vi oppfordrer derfor også (ref. ROAF og TRV sin oppfordring) til at befolkningen utsetter sine planlagte besøk til gjenvinningsstasjonen i denne perioden.

 

Norsirk vil vi gjøre det som er mulig for å begrense eventuelle konsekvenser av situasjonen. Forøvrig viser vi til Folkehelseinstituttet  sin temaside på dette https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Vi nås på hovednummeret vårt 4000 4201 og adm@norsirk.no som vanlig.

 

 

Maintaining normal operation

At Norsirk, we work to maintain normal operations, even with the challenge that COVID-19 represents, while also looking after our employees and operators. We are following the demands of the Norwegian Institute of Public Health in Norway. This means that travel activities are kept to a minimum, and that physical meeting places in the future will preferably be exchanged with telephone, video or other online meetings.

Norsirk also have to give notice of possible contractual terms obstructions due to the coronavirus. March 11th, 2020, the WHO declared that the outbreak and rapid spread of the COVID-19 virus constituted a pandemic. Norsirk warns with this that the pandemic could cause problems in fulfilling our contractual obligations during the period the pandemic lasts. We will inform our contracting parties further when the actual consequences have been clarified.

As of today, March 18th, 2020, our operators have not had reported cases of illness, but this may change rapidly given the pace of the spread. We therefore also urge that the population postpone their planned visits to the recycling station during this period we are in.

At Norsirk we will do what is possible to limit any consequences of the situation. We also refer to the Institute of Public Health’s theme page on this address: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

We are as always to be reached on our main number+47 4000 4201 and adm@norsirk.no

Kassert elektronikk fra 160 000 innbyggere i Drammensregionen gjenvinnes gjennom Norsirk

Fra første mars 2020 har RfD og Norsirk inngått en avtale om innhenting og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall fra alle gjenvinningsstasjonene til Renovasjonsselskapet i Drammensregionen.

(english text below)

En viktig del av å starte opp nye samarbeid handler om opplæring, og derfor var Norsirks operatør på plass for å snakke om fyllingsgrader, sortering av de forskjellige kasserte produktene, hvilke produkter som skal i bur og hvilke skal i konteinere. Ikke minst var det  viktig også å formidle hvorfor Revac, ved daglig leder Anders Aas, ønsker at elektronikken skal sorteres akkurat slik.

Lederne ved de forskjellige gjenvinningsstasjonene i Drammensregionen stilte mange og gode spørsmål til både den daglige lederen og til Elisabeth Aas Johansen, som er kontakt- og logistikkansvarlig hos Revac.

Even Midtun, som er fagansvarlig for gjenvinningsstasjonene i RfD, tok godt imot de nye operatørene og invitasjonen til å komme og se gjenvinningsanlegget til Revac i Vestfold.

 

Fra venstre: Anders Aas, daglig leder i Revac. I midten: Even Midtun med lederne for gjenvinningstasjonene i Drammen.
Til høyre: kontakt- og logistikkansvarlig i Revac, Elisabeth Aas Johansen og Even Midtun og to ansatte i RfD.

 

Discarded electronics from 160,000 inhabitants in the Drammen region are recycled through Norsirk

From March 1, 2020, RfD and Norsirk have signed an agreement for the collection and recycling of electrical and electronic waste from all recycling stations of the Renovation Company in the Drammen region.

An important part of starting up new collaborations is about training, which is why Norsirk’s operator was in place to talk about filling grades, sorting the various discarded products, which products to store and which to store. Not least, it was also important to convey why Revac, by CEO Anders Aas, wants the electronics to be sorted just like this.

The leaders at the various recycling stations in the Drammen region asked many and good questions to both the general manager and Elisabeth Aas Johansen, who is the contact and logistics manager at Revac.

Even Midtun, who is responsible for the recycling stations in RfD, welcomed the new operators and the invitation to come and see the recycling facility at Revac in Vestfold.

150 produsentansvarsavtaler signert på 2 måneder

-Vi er svært godt fornøyde med oppstarten på emballasjesatsingen vår, smiler salgsdirektør Stian Holmen, når han konstaterer at Norsirk har fått på plass 150 kunder som tar produsentansvar på emballasje gjennom Norsirk.
(english text below)

Bra med flere leverandører
-Dette viser jo at markedet også har vært klart for at flere aktører skulle levere tjenesten produsentansvar på emballasje, og at det var på tide at monopolet her ble oppløst, mener Holmen. – I tillegg er det så mange utfordringer å ta tak i for alle som produserer og setter emballasje i det norske markedet, at det er godt at det er flere aktører som er på banen og kan bidra.

Les mer om emballasjehåndtering og last ned faktabok

Emballasjeoptimering
Det første salgsdirektøren og hans avdeling gjør når de får spørsmål om emballasjeoptimering fra de nye kundene, er å oppfordre til å sjekke om grunnprinsippene for gjenvinnbar emballasje er fulgt.
-Det er vår fagsjef for emballasje, Eva T. Maritdatter som anbefaler at man i aller første omgang sjekker av at man har fulgt tre grunnprinsipper. Og fra våre kunder, får vi vite at dette er en godt første skritt på veien i deres eget arbeid med design for gjenvinning, fastslår Stian Holmen.

  • Benytt monomateriale til emballasjen. Ikke bland papp eller kartong sammen med forskjellige plasttyper sammen i en og samme emballasje
  • Ikke benytt sort plast. Den ender stort sett i energigjenvinning i dag.
  • Sett deg inn i hvilke plasttyper det er et gjenvinningsmarked for, og velg disse hvis mulig

 

Salgsdirektøren i Norsirk,Stian Holmen, er godt fornøyd med å ha fått 150 kunder på produsentansvar på emballasje på plass siden årsskiftet.

 

150 producer responsibility agreements signed in 2 months

-We are very pleased with the start-up of our packaging initiative, smiles Sales Director Stian Holmen, when he finds that Norsirk has got 150 customers in place who take producer responsibility for packaging through Norsirk.

Good to have more suppliers
-This shows, of course, that the market has also been clear that several players should provide the producer responsibility service on packaging, and that it was time for the monopoly to be dissolved, Holmen believes. – In addition, there are so many challenges to address for everyone who manufactures and puts packaging in the Norwegian market, that it is good that there are several players who are on the field and can contribute.

Packaging optimization
The first thing the sales director and his department do when they get questions about packaging optimization from the new customers is to encourage them to check whether the basic principles of recyclable packaging have been followed.

-Our packaging manager, Eva T. Maritdatter, recommends that you check three basic principles in the very first place. And from our customers, we know that this is a good first step on the road in their own work on design for recycling, Stian Holmen states.

  • – Use mono material for the packaging. Do not mix cardboard together with different types of plastic in one package
  • – Do not use black plastic. It largely ends in energy recovery today.
  • – Familiarize yourself with the types of plastics for which there is a recycling market, and select these if possible
Nye piktogrammer

Ny merkeordning for avfall og emballasje på plass

De nye merkene som skal bidra til at det blir enklere å kildesortere er nå offentlige – og forhåpentligvis bidrar disse til at vi skal bli bedre til å kildesortere. 

Det er nemlig ikke så lett å gjøre rett alltid, merkene og fargene bruke for de forskjellige avfallsfraksjonene er forskjellige rundt om i landet – og i tillegg skal noen avfallstyper blandes et sted, og ikke blandes andre steder. Håpet med like symboler og farger er at det skal bli enklere for oss forbrukere å kaste riktig – og hvis produsentene av emballasje for eksempel også begynner å merke produktene sine med hvordan de skal kildesorteres, istedenfor kun at det er betalt miljøgebyr for emballasjen, så er vi kommet et langt skritt videre.

Nasjonal merkeordning for avfall

De nye symbolene og merkingen skal forhåpentligvis bli harmoniserte i Norge, Sverige og Danmark, slik at det skal bli like enkelt å forstå hvor du skal kaste matavfallet ditt på sommerferie på vestkysten av Danmark som i påskeferien i Sälen.

Oppfordrer produsentene til å ta til seg merkene

Norsirk oppfordrer alle sine kunder til å benytte seg av de nye merkene og fargene når de er klargjorte for distribusjon.
– Vi trenger å ta vare på ressursene våre, og å merke disse ressursene slik at de kildesorteres riktig, er ett av skrittene på denne veien, sier kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro K. Husby.

 

Her finner du designmanualen

Hos LOOP kan du be om å få merkene tilsendt

 

Piktogrammer for kildesortering