Wang harddisk i buret

Fantastisk dag på jobb for sjefen!

Norsirks administrerende direktør, Stig Ervik, ble svært nostalgisk da han i dag fant en Wang harddisk.
-Disse jobbet jeg med for mer enn 30 år siden, det er gamle harddisker – virkelig gamle harddisker, smiler Ervik mens han løfter opp en av de tre avtagbare harddiskene som er kommet inn i gjenvinningsordningen til Norsirk denne dagen.

Fulle av kobber
– Harddisken inneholder så mye kobber, at disse sorteres ut spesielt – sammen med andre kobberrike fraksjoner. Det er nemlig bedre for gjenvinningen av edelmetaller at fraksjonene er så rene som mulig – istedenfor at alt går i sammen kvern og blandes, forteller Ervik.

Viktig med sortering
Samarbeidet Norsirk har med OsloKollega er blant annet for å sortere ut fraksjoner av EE-avfall, for å få høyere gjenvinningsgrad og renere metallfraksjoner, samt at verdien på produktet også blir høyere, når fraksjonen er ren.

Utstillingsmodell
Ervik har besluttet at en av de avtagbare harddiskene fra Wang, produsert i 86-87 (?), ikke skal til materialgjenvinning helt med det samme.
-Det er spennende men også viktig å vise utviklingen på de elektriske produktene. For 30 år siden var en harddisk så innmari mye større og bestod av så mye mer metall, enn det som er i tilfelle i dag. For oss som samler inn avfall er det nyttig å se denne historiske utviklingen – også for å kunne lære og søke å se i glasskulen hvordan markedet kommer til å bli i årene som kommer. Alt blir mindre og lettere – og dermed mer utfordrende å materialgjenvinne. Og det blir i alle fall understreket når vi finner disse mastodontene av noen harddisker og sammenligner dem med dagens harddisker, smiler Ervik.

Stig Ervik med en 30 år gammel harddisk fra den amerikanske produsenten Wang.

Finansavisen 10.02.2020

Greentech tar over datterselskap i NORSIRK

Alternativ Data, som har sørget for sikker retur, sletting og gjenbruk av IT utstyr, er solgt til Greentech. Sandefjordselskapet Greentech, med eier Steinar Aune, ser for seg spennende synergier i fremtiden med Greentech og AD.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, påpeker at salget av AD ikke er en stopper for gjenbrukssatsingen til produsentansvarsselskapet, heller tvert om.

Vi har en femårig avtale på plass med Greentech om fortsatt samarbeid om gjenbruk, forteller Ervik. Han er godt fornøyd med å få den avtalen på plass, og er sikker på at den nye konstellasjonen AD og Greentech vil føre til mer gjenbruk av både hele produkter og komponenter.

Til Finansavisen sier den nye eieren, Steinar Aune, den 10.02.2020; Miljøaspektet ved denne delen av IT-bransjen gjør det vi holder på med ekstra spennende, og jeg tror produktene vi nå setter sammen vil føre til betydelig eendringer i bransjen.

 

Hvis du skal gjenvinne mobil, nettbrett eller datamaskin,
anbefaler vi at du bruker en Sikker boks for å unngå at data kommer på avveie

Riktig håndtering av problemavfallet EPS kan gi miljøgevinst

Norsirk hadde med seg representanter for IKS’er og kommuner fra hele landet, da gjenvinning av EPS (isopor) stod på agendaen under et studiebesøk til Danmark.

Verten for besøket var bedriften EPS Recycle as, ved daglig leder Lars Steffensen og salgssjef Rune Steffensen. Sammen har de kommet opp med et konsept som sørger for logistikkoptimering og gjenvinning av EPS.

Fra energigjenvinning til materialegjenvinning

I dag er blir det meste av EPS’en som oppstår som avfall på kommunale gjenvinningstasjoner brent sammen med restavfallet. Det er et voluminøst avfall, som dermed er dyrt å transportere, samtidig som det er problemavfall nummer 2 på listen over hva man finner mest av i havene våre. I tillegg er det svært egnet for gjenvinning – og da er all grunn til å se seg om etter bedre løsninger enn dagens.

Slik kildesorteres EPS

EPS-pressene som ble besøkt presser sammen EPS, sørger for at nesten all luft går ut av EPS’en og gjør den egnet til transport ned til fabrikken som skal gjenvinne materialet.

Enn pall på ca 600  kilo tilsvarer ca 3 fulle 20-fots konteinere stappet med EPS. Logistikkgevinstene er altså enorme. I tillegg blir over 90% av den sammenpressede EPS’en materialgjenvunnet til den svært anvendbare plasttypen PS, polystyren.

Interessen var stor blant deltakerne på studieturen, særlig kanskje fordi pressen kan tilpasses hver enkelt gjenvinningstasjons behov, både med tanke på tonnasje inn i pressen, men også om den skal opereres av en ansatt i IKS’et eller om kundene på gjenvinningstasjonen selv skal sørge for innkast av EPS’en og se at den presses.

Store gevinster

Fagsjef for emballasje i Norsirk, Eva T. Maritdatter er svært positiv til muligheten for å få satt denne pressen på det norske markedet sammen med EPS Recycle.

– Det er svært store gevinster å hente for store besittere av EPS her, påpeker Maritdatter. – For enhver kommune som er opptatt av å få høyere gjenvinningsgrad på avfallet sitt er dette positivt, og man optimaliserer samtidig logistikken av dette materialet.

Les artikkel på avfallsbransjen.no

Det visuelle viktig for forbrukers forståelse av materialgjenvinning

Fagsjefen i Norsirk kommenterer også at løsningen er slik konstruert at forbruker ser at det man putter inn i pressen, blir komprimert. -Hvis vi også har informasjon om resten av gjenvinningprosessen tilgjengelig med bilder og tekst, vil dette være svært aktuell informasjon til forbruker som kan se at det han bidrar med når han kildesorterer, faktisk nytter, forklarer Maritdatter.

Norsirk fikk støtte til EPS-forskning

Maritdatter påpeker også at tilbudet til kommunene som ønsker denne pressen er gunstig.
– Norsirk tar på seg kostnadene ved pressen, så eventuell risiko ligger på oss – ikke på de som ønsker seg bedre logistikk og gjenvinningsgraden rundt om i landet, konstaterer fagsjefen.