Norsirk-FolloRen-OsloKollega-110550

I butikklokalene til Sirkular Gjenbruk.