Norsirk-FolloRen-OsloKollega-104639

Sikker-bokser tømmes på Vollebekk.