Emballasjemerking

Ønsker du å benytte deg av emballasjemerket Grønt Punkt? Samtidig som du får ditt produsentansvar for emballasje ivaretatt av Norsirk? Det er intet problem! Alle som ønsker å bruke emballasjemerket Grønt Punkt på sin emballasje, kan fortsette med det – selv om de betaler emballasjevederlaget sitt til Norsirk. Det fordrer kun en inngåelse om en sublisens.

Kun en hovedlisens per land
Det er det tyske selskapet PRO Europe som eier det kjente emballasjemerket. Merket forteller at det er betalt et vederlag som skal dekke innsamlings- og gjenvinningskostnader ved avfallshåndteringen av denne emballasjen. PRO Europe lar ett selskap i hvert enkelt land inneha hovedlisensen til emballasjemerket, men det skal ikke stoppe konkurranse på markedet, derfor kan man tegne en avtale om en sublisens. Rent praktisk betyr det at man tegner en egen sublisensavtale med innehaveren av merket, samtidig som man kan få sitt produsentansvar ivaretatt av et annet selskap enn lisenseieren.

Norsirk er myndighetsgodkjent
I Norge er det myndighetsgodkjennelsen av Norsirk som produsentansvarsordning for emballasje som gjør at Norsirks kunder kun behøver å betale for en sublisens hos Grønt Punkt i Norge, for fortsatt å kunne benytte emballasjemerket på sin egen emballasje. Siden Norsirk er myndighetsgodkjent som produsentansvarsselskap for emballasje, oppfyller vi merkereglementet.

Vanlig løsning i Europa
Ordningen med at ett selskap innehar hovedlisens og flere returselskaper kan tilby sine kunder å benytte emballasjemerket såfremt man betaler for sublisensen, er vel kjent i resten av Europa. Både PRO Europe i Tyskland og Grønt Punkt Norge har informasjon om dette på sine nettsider.

Fra PRO Europe sine nettsider:

Fra Grønt Punkt Norge sine nettsider:

Misforståelser
En del misforståelser har vært ute og gått, og vi avkrefter gjerne:

  • Nei, man behøver ikke å rapportere emballasjemengder til to produsentansvarselskaper / returselskaper.
  • Nei, man behøver ikke å betale doble miljøgebyrer for å benytte seg av emballasjemerkingen green dot.
  • Nei, man behøver ikke å være medlem i Grønt Punkt Norge for å benytte emballasjemerket, men man må tegne en avtale om en sublisens med Grønt Punkt Norge for å få benytte merket.
    Den avtalen sender vi gjerne over.

Forsterkninger på plass i Norsirk

Fra 1. januar i år ble Norsirk-laget forsterket med hele tre nyansettelser. Idar Andre Haslerud er ny fagsjef for EE. Roger Eibakk forsterker teamet som jobber med emballasje, som partneransvarlig. På salg forsterkes laget med key acount manager Abbas Bagherzadeh.

Naturlig å øke bemanningen på emballasjeområdet
– Da vi fikk godkjennelsen som produsentansvarsselskap på emballasje i september i 2019, var det naturlig å forsterke teamet som jobber med emballasjefraksjonene, forklarer Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk. -To av de nyansatte, Abbas Bagherzadeh og Roger Eibakk, skal begge jobbe med emballasje. Abbas skal forsterke salgsteamet vårt mens Roger skal ha kontakten med samarbeidspartnere i verdikjedene våre for emballasje.

Roger Eibakk skal være ansvarlig for kontakten med samarbeidspartnere i Norsirks emballasjeverdikjeder. Samarbeidspartnerne er kommuner, innsamlere, nedstrømsaktører og transportører. Kontakten går særlig på kvalitetskontroller, opplæring, veiledning og kontraktsoppfølging.

Roger Eibakk har tung erfaring med seg inn i Norsirk, både fra avfalls- og gjenvinningsbedriften AS Follo Truckutleie og fra produsentansvarsselskapet Grønt Punkt Norge.

Abbas Bagherzadeh skal i hovedsak jobbe for å øke Norsirks markedsandel innen emballasjemarkedet, men vil og være med på batteri- og EE-siden. Han har flere års erfaring med salg fra utstyrsleverandøren Enviropac. -Det blir spennende å jobbe med et for meg helt nytt område, nemlig produsentansvar, smiler Abbas. Han tror på å involvere Norsirks kunder i nedstrømsmarkedet for at de skal se bærekraften i den jobben som gjøres, og gleder seg til spennende kundemøter i månedene som kommer.

Ny fagsjef på området EE-avfall
Idar Andre Haslerud er Norsirks nye fagsjef for fagområdet EE-avfall. Det spenner vidt; fra å overvåke alle prosesser for innsamling, gjenvinning og sluttdisponering av EE-avfall, til å sikre gjennomføring av alle myndighetskrav i forskriften. I tillegg er det mye kontakt med kommuner og IKS’er og det private næringsliv, samt at Idar også skal ha ansvaret for gjenbrukssatsingen Norsirk er i gang med.

Haslerud kommer også inn i Norsirk med mye relevant erfaring. Han er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet med produksjon av elektriske komponenter, og hos Tomra og deretter Enviropac har Idar jobbet blant annet med utstyrslevering og anbud.

– jeg ser frem mot å komme godt i gang i Norsirk, smiler den nye fagsjefen. Han liker særlig satsingen Norsirk har gjort innen ombruk, og satser på godt samarbeid med kommuner og IKS’er for å starte opp flere arbeidsplasser, gjerne sammen med arbeidsmarkedstiltaksbedrifter, som jobber med både komponentombruk og ombruk av hele produkter.

Fra venstre; Roger Eibakk, Idar A. Haslerud og Abbas Bagherzadeh.

Spennende forskningsprosjekt om urban mining

Norsirk er med på et forskningsprosjekt om gjenbruk av mineraler, et urban-mining prosjekt, sammen med Miljødirektoratet, SINTEF, Norsirk, Bodø og Namsos kommune, Lofoten- og Midtre Namdal avfallsselskap, Nordlandsforskning og Iris. 

Professor og prosjektleder Berit Skorstad ved Nord universitet er primus motor bak prosjektet og har fått «Urban-Mining»-prosjektet godkjent av Norges forskningsråd. Kostnadsrammen er på 14 millioner kroner, og prosjektet er ment å vare ut 2023.

-I Norsirk mener vi mer må gjenbrukes av elektriske og elektroniske produkter, og ønsker derfor alle tiltak velkommen for å få til mer enn det vi allerede gjør, sier kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby. Hun ser frem mot oppstart i løpet av februar, og gleder seg til samarbeidet med de andre partnerne i prosjektet.

-Det skal bli spennende å bli med på dette forskningsprosjektet om mineraler og urban mining, smiler Guro K. Husby i Norsirk.

Store forventninger fra prosjektlederen

– Kanskje ender det hele med ei bok. I alle fall skal vi skrive en del artikler. Vi planlegger også konferanser, resirkulerings-labyrint og mye annet spennende. Og, det blir helt sikkert en doktorgradsavhandling ut av dette, sier professor og prosjektleder Berit Skorstad om forskningsprosjektet.

Les også mer om prosjektet på Universitetet i Nord sine nettsider.