2019 nærmer seg slutten, og det har vært et spennende år for Norsirk

  • Vi har feiret 20-års jubileum. Jubileumskonferansen ble en stor suksess, vi hadde knapt plass til alle som tok turen  
  • Under Arendalsuka stilte vi med to arrangementer, både konferanse og stand på brygga hvor vi flyttet ned arbeidet vi gjør med komponentgjenbruk for å vise frem dette
  • Vi har gått fra å ivareta produsentansvar på elektriske produkter og batterier, til også å ha på plass godkjennelsen på emballasje

Det siste betyr at vi nå kan bistå alle våre kunder i å ta produsentansvar på emballasjen rundt EE-produktet eller batteriet. Det å kunne tilby alle løsningene in house, tror vi vil være et konkurransefortrinn for Norsirk i årene som kommer. Vi har sågar videreutviklet denne tanken og programmert opp en egen web-portal som ivaretar disse 3 produsentansvarsordningen i ett og samme grensesnitt – alt for at det skal bli enklere for våre kunder å ha oversikt over og kontroll på tjenesten vi leverer.

I tillegg til at Norsirkportalen ivaretar all info om produsentansvaret, kan man også kobles mot et annet grensesnitt for å få tilgang til innsamlingsstatistikk fra egen lokasjon og etter hvert også co2-rapporter på gjenvinningen. Dermed har bedrifter tilknyttet oss oversikt over svært mange parametere nødvendig i egen bærekraftsrapportering – i ett og samme grensesnitt.

I forbindelse med satsingen på emballasje-segmentet har også Norsirk tatt noen valg om transparens og gratispassasjerproblematikk.

I dagens forskrift behøver man ikke ta produsentansvar for emballasje, dersom man setter færre enn 1000 kilo av hver emballasjefraksjon på markedet. Det er vi uenige i, og jobber for å fjerne denne grensen, samt at vi oppfordrer alle våre kunder til å være med på å ta dette ansvaret – og ikke skyve det over på andre. I dag, med dagens bærekraftsfokus, kan ingen være bekjent av ikke å være med på å betale for løsninger for gjenvinning av emballasje.

Når det gjelder transparens i nedstrømsmarkedet for gjenvinning av emballasje, har det vært diskusjoner rundt gjenvinningsstatistikken i landet. For å slippe slike diskusjoner, krever Norsirk i sine nedstrømskontrakter at kortene skal vises, slik at vi har kontroll på hva som er reell materialgjenvinning og hva som må energigjenvinnes.

Vi har også på plass 3 nyansettelser som begynner i januar 2020, helt nødvendige ansettelser for å komme i mål med alle oppgavene som skal løses for kunder, sammen med samarbeidspartnere.

Det er altså mye som skjer. Følg derfor med på oss i 2020 – vi er også med på spennende FOU prosjekter både innen batterigjenvinning og urban mining av EE-avfall. Mer om dette kommer på nyåret.

 

Gledelig jul og godt nytt år.

 

Stig Ervik
Administrerende Direktør i Norsirk