Årets julegave går til WWF

NORSIRK har i flere år valgt å støtte organisasjoner istedenfor å gi julegaver til kunder eller forretningsforbindelser. Slik er det også i år. Vi har valgt å gi et beløp til WWF, Verdens Naturfond, og deres arbeid for å stanse plastforsøplingen i havet.

WWF skriver på side nettsider: Alle dyr og leveområder blir påvirket av den enorme mengden plast som havner i havet. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet, og mengdene bare øker. Dette påvirker alt fra de minste mikroskopiske plankton til havets største skapninger, hvalene våre. Plast er en direkte dødsårsak som rammer stadig flere dyr.