Dagens marked krever revisjon av regelverket

Forrige ukes dokumentar på Brennpunkt på NRK satte søkelys på et problem vi i bransjen har visst om lenge; det foregår en utstrakt ulovlig eksport av elektrisk og elektronisk avfall. Hva skal man gjøre for å få bukt med problemet? Norsirk mener det er på tide å tilpasse regelverket til dagens marked.

Det er forhandlere med fysiske butikker som fremstår som den største kilden for EE-avfallet som stjeles (ref. Brennpunkts dokumentar Søppelsmuglerne). Utfordringene for disse forhandlerne er flere, både stjelingen, rotingen med avfallet og også hensetiing av andre typer avfall enn mottaksplikten beskriver. Dette blir følgelig også kostnader for forhandlerne.

Det å ha gratis mottak av EE avfall gjelder alle som omsetter EE-varer (mottaksplikten). Også netthandelen. Selv om omsettingen de siste årene har økt veldig innen netthandel av EE-produkter, så kjenner ingen av disse aktørene til utfordringene som lasting inn i containere, bur som er tømt utover eller trusler fra søppeltjuver. Dagens regelverk er ikke tilpasset dagens marked og de forskjellige økonomiene i de nye omsetningsleddene.

Er det derfor ikke på tide å revidere det 20 år gamle regelverket og se på nytt på mottaksplikten? Alle forhandlere av et hvilket som helst EE-produkt bør ikke ha et system for innsamling og retur. De største kan gjerne ha det basert på frivillighet – men da med tydelig krav til sikkerhet og bemannede mottak.

Vi mener det er på tide å tenke helt nytt og la returselskapene sette opp oppsamlingsområder på vegne av forhandlere i enkelte områder. Se på området i Oslo, Alnabru, med alle sine elbutikker, sportsbutikker, dagligvarebutikker, lampebutikker, møbelbutikker og byggevarehus – hvorfor skal hver enkelt butikk ha et mottak? Er det nødvendig? Kunne det vært ett returpunkt for EE-avfall på Alnabru istedenfor, med fokus på sikkerhet og bemanning? Hvor EE-returselskapene ble gjort ansvarlige for sikkerheten og bemanningen – hvilket vil si kostandene knyttet til mottaket. Det ville ført til en nedgang i tilgjengelig EE-avfall. Og man ville også redusert konkurransevridningen mellom netthandel og fysiske butikker som skjer i dag.

I tillegg er det absolutt nødvendig at myndighetene kommer på banen og presiserer om de virkelig mener at EE-produkter kun trenger en visuell kontroll for å fastslå om de kan eksporteres. Funksjonstesting er det Norsirk i 20 år har forhold seg til ved eksport av EE-produkter som skal gjenbrukes, og ikke det Miljødiretkoratet snakker om – visuell kontroll.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, mener det også nå er på tide å få kartlagt hvem som eier avfallet – en gang for alle. Produsentene, gjennom produsentansvarsselskapene, har plikt til å samle inn og gjenvinne. Men ingen mulighet til å påberope seg et eierskap til avfallet, det kan hvem som helst plukke med seg. Det er det på tide å rydde opp i – slik at søppelsmuglerne også kan straffeforfølges for stjeling.

Sikkerhetsfokus og avfallshåndtering

Oktober er sikkerhetsmåneden i Norge, og da passer det godt å minne om at både forhandlere og gjenvinningsstasjoner skal ha et tilbud om en sikker løsning for innlevering av kasserte produkter med minne.

Alt for mange slurver med sikkerhet på produkter som inneholder et minne, en harddisk, når de skal kasseres. Verken mobiler eller PC’er bør leveres i åpne beholdere slik at «hvem som helst» kan ta med seg produktene. For det gjøres. Stjeling av kassert elektrisk avfall er et stort og velkjent problem.

Sikker og gratis levering

Både på kommunale gjenvinningsstasjoner og hos forhandlere kan man levere sin gamle mobil eller laptop når den skal kasseres, og de skal, ifølge norsk lovverk, ha et sikkert tilbud til alle som kommer og leverer. Etterspør dette sikre tilbudet hos din lokale forhandler eller på gjenvinningsstasjonen neste gang du er der, for det er ikke alle som har dette tilbudet på plass.

Les alt om sikker boks, s-boksen her

Sikker boks

Norsirk tilbyr alle forhandlere som er tilknyttet oss en sikker-boks, og det samme gjelder kommuner/IKS’er. Kun personell godkjent av Norsirk har tilgang til å låse opp denne boksen, og transporten av boksene følger ikke den vanlige avfallslogistikken vi benytter til kjøleskap og småelektronikk.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål; adm@norsirk.no

Informasjonsplikten

Er du klar over dine informasjonsplikter?

Alle som importerer eller selv produserer, alle som selger, altså forhandlere, og kommuner og IKS’er har en informasjonsplikt i Avfallsforskriftens kapittel om EE-produkter. For å gjøre det enklere for alle våre kunder, samarbeidspartnere, kommuner og forhandlere som sørger for mottak av EE-avfall, tilbyr Norsirk ferdig laget materiell til dette formålet.

Bakgrunnen for at vi sammen med Weee Forum, en organisasjon som ivaretar en del felles interesser for alle non-profit returselskaper i Europa, er med på International E-waste Week,  er at det fortsatt er for mye EE-avfall som ikke leveres inn til gjenvinning. I tillegg er det for mange som har en informasjonsplikt, som ikke sørger for å oppfylle denne.

Lag din egen film, bare ved å laste opp logoen

Alle returselskapene i Norden er sammen om denne kampanjen  som vi håper deles i alle sosiale medier.  Det har også vært en viktig del av prosjektet, at vi returselskapene som konkurrerer i hverdagen, står samlet bak en felles informasjonskampanje som derfor kan nå ut til flere.

Forhandlers plikter:

1-6. Plikt til å informere

Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas i mot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske og papirbaserte medier. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

Når EE-produkter omsettes eller leveres utenfor butikklokale i Norge, herunder ved netthandel, skal forhandler informere om mulighet for vederlagsfri retur. Informasjonen skal være iøynefallende, lett lesbar, skille seg ut fra øvrig informasjon og fremkomme tydelig ved kjøp.

 

Kommunens eller IKS’ets plikter:

§ 1-9. Plikt til å informere

Kommunen skal informere husstander og bedrifter om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at den tar imot EE-avfall.

 

Produsentens (= importørens) plikter:

§ 1-12. Plikt til å informere

Produsent skal i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell og for øvrig der det er hensiktsmessig, informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall. Det må fremgå hvor de aktuelle EE-produktene bør leveres ved kassering, at de inngår i et retursystem for innsamling og behandling og at de tas imot vederlagsfritt.

 

Her har vi samlet det du trenger å vite om lover og regler

EE-avfallsuka 2019

Lag egen film til EE-avfallsuka (14.-20. oktober)

WEEE Forum arrangerer «International E-Waste Day» for andre gang, for å gjøre det enklere å delta bruker vi i Norge heller hele uka. Dette er en glimrende mulighet til å øke oppmerksomheten rundt retur av EE-avfall hos forhandlere og på gjenvinningsstasjoner.

Hos RiR (IKS for Romsdalshalvøya) har Arne Buseth planen klar:
– EE-avfallsuka er noe nytt for oss, men vi har god erfaring med slike kampanjer fra før. Vi støtter gjerne opp om initiativ som kan bidra til at vi får mindre EE-avfall i restavfallet, og kommer nok til å benytte oss av de filmene vi kan få generert med egen logo, sier Arne Buseth, informasjonsrådgiver i RIR., sier Arne Buseth informasjonsrådgiver i RiR.

Din automagiske gratisfilm om EE og batteri

I forbindelse med EE-avfallsuka er Norsirk sammen med andre involvert i gjenbruksfilmer. Gjenbruk i form av at alle kundene våre gratis kan bruke filmene i sine kanaler, med seg selv som avsender.

Lag filmen på therecyclableadvert.com

Alt du gjør er å laste opp egen logo, velge ønsket budskap, og distribuere filmene der du måtte ønske, enten det er Facebook, LinkedIn, Instagram eller Youtube.