Vær oppmerksom på brannfare

Vi i Norsirk oppfordrer alle til å tape polene på batterier når de skal kasseres. Det minsker faren for brann.
Mer informasjon om batterier, produsentansvar på batterier og brannfaren i batterier kan fås fra fagsjef
Morten Onsrud i Norsirk.  Han nås på Morten@Norsirk.no