Norsirk kommuneavtaler

Kazaz og Iversen

Norsirks Zlatko Kazaz og Britt Gunhild Iversen, Avfall Sør.