Kjøleskap klare for gjenvinning

Kjøleskap klare for gjenvinning hos Revac.

Kjøleskap klare for gjenvinning hos Revac.