Batteriekspert på plass

Morten Onsrud er kjemiker og materialteknolog med doktorgrad i batteriteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er Norsirks nyansatte fagsjef for batterier.

Norsirk har vært myndighetsgodkjent som returselskap for batterier siden 2012, og fra da har   batteriekspertisen ligget som et ansvarsområde under teknisk sjef hos Norsirk. Fra august i år har returselskapet fått på plass en egen fagsjef for batterier.


Viktig for kundene med produsentansvar
Stig Ervik, direktør i Norsirk, påpeker også at det er viktig for kundene som tar produsentansvaret gjennom Norsirk, å ha tilgang til en ekspert på området.
– Det er en rivende utvikling i batteriteknologi, og vi kommer til å bruke mer og mer av batterier som energikilde. Da blir det også flere batterier, og større mengder energi i batteriene. Sikkerhetsfokuset både ved bruk, og ikke minst ved gjenvinningen av disse energirike batteriene må skjerpes – og da trenger vi en ekspert på området, sier Ervik. Han er imponert over kompetansenivået Onsrud har på området, og glad for å ha fått den nye fagsjefen på pass.


Materialteknolog med klimafokus
Morten har vært opptatt miljø og klima siden han så Titten Tei, Rolf Kirkvaag og Blekkulf på barne-TV. Siden har han hatt et ønske om å bidra til å gjøre verden et renere sted. Han valgte seg derfor en fremtidsrettet utdanning innen materialteknologi, og han mener at batterier kan bidra til løse mange av utfordringene vi ser fremover.

– Årets varme sommer i kombinasjon med et stadig økende antall litium-ion batterier er nok hovedårsaken til alle brannene på avfallsanleggene. Den varme sommeren har kanskje også vært en forsmak på klimaet vi må tilpasse oss fremover, derfor haster det å få på plass gode løsninger for gjenvinning av batterier, sier han.

Batterier en nøkkel i fremtiden
Morten Onsrud er klar på at batterier er en forutsetning for få på plass det grønne skiftet, da mange typer fornybar kraftproduksjon er avhengig av energilagring. Dagens litium-ion batterier inneholder store mengder verdifulle metaller, slik som kobolt, nikkel og kobber. Spesielt kobolt er en begrenset ressurs og dette er nok en grunn for å få på plass gode gjenvinningsordninger.

– Hos Norsirk får jeg muligheten til å skape ressurser fra avfall og således styrke norsk miljøarbeid.  Videre føler jeg at Norsirk sine verdier (Nytenkende, Åpen, Pålitelig og Raus) sammenfaller svært godt med det jeg står for, sier Onsrud mens han stolt viser fram sykkelen sin. -Denne sykkelen har jeg kjøp på politiauksjon (ombruk) og reparert med deler fra Biltema (kunde av Norsirk). Pappa og hans nabo har senere bygget den om til en el-sykkel som drives av nettopp litium-ion batterier. Det er kanskje ikke tilfeldig at sykkelen er i samme farge som Norsirks logo, smiler Morten.

Sommervikar hos Norsirk

Siden 1. juli har en ung bergenser daglig kommet inn dørene til Norsirk på Helsfyr. Mia Bjerkestrand har master i Fornybar Energi med fordypning i forvaltning og utnyttelse av avfallsressurser fra NMBU, og har sommerjobb hos Norsirk.
Produsentansvarsordningen hun foreløpig jobber med hos Norsirk, er emballasje. Bjerkestrand er godt fornøyd med å få relevant erfaring på CV’en og å lære mer om hvordan produsentansvarsselskaper jobber gjennom et sommervikariat hos Norsirk.

Det er spennende å få se litt av innsiden av et produsentansvarsselskap, og særlig hos Norsirk, hvor 3 ordninger ivaretas under samme tak.
Mia Bjerkestrand


Emballasjeoptimering

Mia er i gang med et forprosjekt for Norsirk denne sommeren, som blant annet retter seg mot et av forskriftskravene i Avfallsforskriftens kapittel 7 om produsentansvar på emballasje. -Emballasjeoptimering er et viktig krav som ligger ute hos våre produsentansvarskunder, opplyser Eva T. Maritdatter, fagsjef for emballasje hos Norsirk. Mia Bjerkestrand forteller at hun er i ferd med å kartlegge alle eksisterende emballasjekunder hos Norsirk. Målet med forprosjektet er å lage et analyserbart datasett over Norsirks kunder som kan brukes til videre utvikling av emballasjesjablong og til arbeid med emballasjeoptimering.

 

Anbefaler flere å ta inn studenter og nyutdannede

Dette er første gang Norsirk har innleid en sommerressurs, og Eva T. Maritdatter er godt fornøyd med hjelpen fra Mia. -Jeg vil absolutt anbefale andre i bransjen å ta inn sommerhjelper, og anbefaler alle sjekke ut REdu for å finne interesserte og dyktige kandidater, sier fagsjefen.
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. Hovedformålet med REdu er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter. Og det å ta inn nyutdannede i sommervikariater (eller summer internships), er en god måte å både vise frem en spennende bransje – og gi studenter relevant arbeidserfaring. REdu er et initiativ av bransjeorganisasjonen Avfall Norge i tett samarbeid med medlemmene og universiteter.

Mia Bjerkestrand var for øvrig en av de som var med og arrangerte lanseringen av REdu  i 2015 på NMBU sammen med karrieresenteret, engasjert på vegne av Avfall Norge.

Jeg syns det er utrolig spennende å få et innblikk i et selskap som jobber for sirkulær økonomi. Det er så utrolig viktig for fremtiden at produkter går inn i et lukket kretsløp.
                                                                                                                                                   Mia Bjerkestrand