Elektriske håndtørrere VS papir

Alle produkter vi tar i bruk har et livsløp. Hvert steg i dette livsløpet krever energi og ressurser, det skaper utslipp og miljøpåvirkninger. Uansett om det er et biobasert eller oljebasert produkt, så har det et fotavtrykk som påvirker naturen.

Studenter fra NMBU fikk etter påske tilsendt elektriske håndtørrere fra Norsirks avfallsstrøm, for å se på sammensetningene av materialer i disse – og gjennomføre en LCA analyse av hårtørrerne. LCA = Life Cycle Assessment  = livsløpsanalyse på norsk.

Tre grupper jobbet sammen og laget materialister, veide opp delene og sammenlignet med tørkepapir. Den praktiske jobben tok tre timer på verkstedet på NMBU – og alle studentene synes dette var en artig del av oppgaven! 

Det skal bli spennende å få resultatene av undersøkelsen – for analysen setter fokus på en aktuell problemstilling. Det er viktig at tiltak som innføres ikke fører til det som kalles for et problemskifte, dvs. at man reduserer et problem, men at tiltaket skaper et nytt problem.  Er elektrisk håndtørring bedre eller verre, sett i et miljøperspektiv? Studenter ved NMBU sitter på fasiten.

119,000 tonnes of old electronics transformed into valuable raw materials

In 2017, Norwegian take-back companies collected a total of 143,000 tonnes of waste electrical and electronic equipment (WEEE). 83% of the waste was transformed into valuable raw materials.

WEEE contains enormous quantities of valuable metals that are both resource-intensive and environmentally harmful to extract from mines.
«Norwegians do a great job of handing in WEEE every year. Their efforts prevent environmental pollution, reduce the consumption of resources and are also of great economic benefit because the raw materials are sold and reused,» says Heidi Austlid, the CEO of ICT-Norway, a branch organization and also an owner of the EPR company NORSIRK.

Enormously valuable waste

EEE contains valuable metals such as gold, silver, copper, iron and aluminium. The UN estimates that the WEEE the world throws away each year is worth around NOK 550 billion, about half of the annual Norwegian national budget.
«Advanced technology and efficient systems allow treatment plants to separate out the environmental toxins and recover most of the metals and raw materials in the waste,» says Stig Ervik, the CEO of NORSIRK.
The 119,000 tonnes of recovered materials are sold on commodity exchanges around the world. Components that are functioning properly are sold to companies and reused in new products.
«Microprocessors are a good example. They can be found in mobile phones, computers and even escalators. When a microprocessor is melted down the metal is worth NOK 10, but the component could be worth up to NOK 900 when it is reused. For us, cities are the new mines,» says Ervik.
Reduces resource use and greenhouse gas emissions
These urban mining activities also reduce energy consumption and greenhouse gas emissions. Digging one tonne of copper out of the ground takes seven times as much energy as recovering one tonne of copper from waste.
«After all, the earth has finite resources, so it makes good sense to make better use of the raw materials that are available,» says Ervik.
A life cycle analysis carried out by the research institute Østfoldforskning shows the total savings in greenhouse gas emissions to which the take-back scheme for WEEE contributes.
«In 2017, the recovery and reuse of WEEE contributed to 120,000 tonnes of CO2 not being emitted. That is equivalent to the emissions from 46 million litres of fossil fuels or the consumption of more than 23,000 cars a year,» says Ervik.

 

Norway wants to be a leader in the circular economy

Norway’s government wants to utilise natural resources more efficiently and set a goal in its new government programme of Norway becoming a leader in the circular economy.
«Norway is a world leader in collecting and recovering WEEE. But we still have some way to go when it comes to becoming a leader in the circular economy,» says the CEO of ICT-Norway, Heidi Austlid.
New EU legislation specifies that countries must collect 65% of the goods supplied to the market. In February, the Norwegian parliament decided that Norway should sign up to the EU ambitions. This means that Norway must collect 43,000 tonnes more WEEE every year from 2019.
«The politicians are setting high ambitions on behalf of the people and then we as private individuals and companies must find the solutions. To achieve the target, we are completely dependent on Norwegians becoming even better at handing in outdated products so that resources can be recycled,» says Austlid.

 

NORSIRK’s challenges for consumers:
• Go on a treasure hunt in cupboards and drawers at home
• Sell usable products on platforms such as Finn, Tise, Shpock, LetGo or similar
• Deliver unusable products to your nearest municipal collection point or in-store return point
NORSIRK’s challenges for shops and companies:
• Encourage customers to hand in old products when they buy new ones
• Make it easier for customers to hand in waste in shops
• Tell customers that more than 80% of WEEE is transformed into new raw materials or reused
• Find out how much your waste is worth and ensure your company shares in the value of these resources.

Fact box:
1 – Norway generates the most WEEE per inhabitant in the world (28.5 kg/inhabitant per year)
60 – Number of elements from the periodic table that can be recovered from WEEE
287,000 – Total tonnes of EEE supplied to the market in Norway in 2017
143,000 – Total tonnes of WEEE collected by Norwegian take-back companies in 2017
119,000 – Total tonnes of materials recovered from WEEE in 2017
50% – Norway’s average collection rate in the last 10 years, according to the national register. The collection rate is calculated by dividing the quantity collected by the total supplied to the market in the current year.
39% – The EU countries’ average collection rate in the last 10 years.
65% – The EU countries’ mandatory collection rate from 2019 with which the Norwegian parliament has asked the government to comply.
43,000 tonnes – The annual increase in the quantity Norway must collect to comply with the EU target in 2019.
120,000 tonnes – Reduction in CO2 emissions due to the collection and treatment of WEEE, according to life cycle analyses carried out by the research institute Østfoldforskning. Emissions from fossil fuels and consumption from cars were converted using the United States Environmental Protection Agency’s calculator.

About NORSIRK: NORSIRK is a nationwide, industry-owned producer responsibility scheme, which collects, recovers and environmentally treats WEEE, packaging and batteries. NORSIRK was established in 1998 and is a non-profit company. NORSIRK is owned by the Consumer Electronics Trade Foundation (30%), ICT-Norway (30%), Hvitevareretur (30%) and Abelia (10%).
About ICT-Norway: ICT-Norway is an independent interest group that works to strengthen the overall framework conditions for the ICT industry. Our members are large and small enterprises from various industries across Norway with a common outlook on technology and digital solutions.

Hva er mest miljøvennlig – ombruk eller gjenvinning?

Det anerkjente forskningsinstituttet Østfoldforskning vant Norsirks miljøpris 2017. På oppdrag fra Norsirk skal forskere ved instituttet finne ut hvor miljøvennlig ombruk er.

John Baxter, seniorforsker i Østfoldforskning

John Baxter, seniorforsker i Østfoldforskning

– Vi er veldig glad for å ha vunnet prisen, og for å fortsette samarbeidet med Norsirk, sier John Baxter, seniorforsker i Østfoldforskning.

Husk Norsirk-frokosten 24. mai: Meld deg på her!

Baxter sitter i Fredrikstad sammen med instituttets rundt 20 andre forskere, hvor halvparten har doktorgrad. Sammen arbeider de med en rekke forskningsprosjekter innen miljø- og bærekraft.

Dere skal forske på ombruk på vegne av Norsirk – kan du fortelle litt om prosjektet?

– Vi vil hjelpe Norsirk med innhenting av mest mulig kunnskap om ombruk, og gi dem det siste på forskningsfronten. I dette prosjektet skal vi kort fortalt se på og sammenlikne miljøeffekten av å ombruke og å gjenvinne.

Ombruk ikke alltid best
Der andre gjør antakelser, baserer Østfoldforskning sine råd på data og fakta. Det kan gi mange en overraskelse. For eksempel at ombruk ikke alltid er bedre enn gjenvinning.

«Bildet er ikke svart-hvitt. Selv om man gjerne intuitivt tenker at å gjenbruke noe alltid er mer miljøvennlig enn å gjenvinne det, behøver det ikke alltid være slik.»

– La oss si at du kjøper et brukt, eldre kjøleskap på et loppemarked. Kjøleskapet vil gjerne ha dårligere miljøteknologi, og bruke mer energi, enn nye kjøleskap. Spørsmålet blir da hvor store utslipp som vil være knyttet til å lage nye, miljøvennlige produkter – og hvordan de utslippene sammenlikner seg med fortsatt bruk av de gamle, mindre miljøvennlige produktene. Ser man på smarttelefoner er ikke dette like relevant, fordi de bruker mindre energi. Derfor er det viktig å også differensiere effekten av ombruk på ulike produkter, fortsetter Baxter.

Analysen behøver stopper ikke der, skal vi tro Baxter.

Komplisert materie

– Det er også slik at man i noen tilfeller vil få ulike konklusjoner ut fra hvilken miljøpåvirkning man ser på. Et tiltak kan være bra for å begrense CO2-utslipp, men samtidig gjøre ting verre med tanke på forurensing og ressursbevaring.

Det er komplisert materie. Nettopp derfor er Østfoldforskning hyret til å bistå.

«Vår jobb er å se hva som faktisk lønner seg, og under hvilke forutsetninger. Norsirk har et mål om å øke graden av ombruk – da vil vi bistå med å vise hvor dette kan lønne seg.»

Kan det være demotiverende at bildet er så komplisert, og at det ikke finnes enkle svar for hvilke miljøtiltak som fungerer?

Krever åpenhet: Er du klar til å rapportere om bedriftens bærekraftsatsing?

– Selv om det er komplisert, betyr det ikke at det ikke er håndterlig. Det er givende å dykke dypt ned i denne materien, og så komme ut med noe lettforståelig og motiverende som forbrukere kan forstå. Vi gleder oss til å bidra med ny innsikt som igjen kan hjelpe Norsirk i deres viktige arbeid med å øke både graden av ombruk og graden av gjenvinning, avslutter Baxter.

Ditt avfall – ditt ansvar

Søppelkaos på Grünerløkka gjennom påsken – fordi noen ikke gadd å rydde opp etter seg. 

Rett før påske ble vi i Norsirk gjort oppmerksomme på at det stod to Norsirk-merkede bigbags fulle av treverk og gipsplater på Grünerløkka, til sjenanse for naboer og andre. Mange i nærområdet mente mye om at vi ikke hentet disse, både i sosiale medier og pr telefon til oss.

Søpla di er ditt ansvar
Om du jobber i en bedrift og genererer avfall, eller er privatperson som genererer avfall – det er du som skal besørge og bekoste at avfallet transporteres bort og behandles skikkelig. Uavhengig av hvilken sekk/kasse/pall/plastpose som benyttes for å ha avfallet oppi, og uavhengig av hva som står på oppsamlingsutstyret.

Forsøpling av offentlig område
Vedkommende som hadde pusset opp en leilighet på Grünerløkka, eller håndverkerne som han sikkert hadde betalt for å gjøre jobben, skulle ryddet opp. Det ble ikke gjort. Naboer og forbipasserende prøvde å finne ut av hvilken leilighet som hadde ansvaret, men fant ikke ut av det. Dermed stod søpla der – til stor irritasjon for alle som gikk forbi.

Rot skaper mer rot
Og avfallsmengdene vokste – for slik er det dessverre ofte, ligger det noe og slenger et sted, finner flere sitt snitt til å kvitte seg med annet avfall også; en gammel seng (jepp!), en gammel sofa (jepp!), enda en seng (jepp!) og en stol (jepp!).

Er blitt ryddet
Nå er gata ryddet, alt er kjørt bort på Norsirks regning. Det våre bigbags skal brukes til, er oppsamling av elektrisk og elektronisk avfall på byggeplasser. Dette var ikke vårt ansvar, men med merkevarenavnet vårt godt synlig midt oppi denne søppelhaugen, hadde vi i grunn ikke så mange valg.

Vær en miljøagent
Neste gang du du ser søppel henslengt på gata, slik som i Thorvald Meyersgate på Grünerløkka, ta gjerne en snakk med den eller de som bærer avfallet ut – og hør om de har ordnet med avfallshåndteringen. Det er et ansvar og en kost man er forpliktet til selv å ta.

Guro K. Husby
Kommunikasjonsdirektør i Norsirk

Sikker boks

Fylkesmannen følger opp forhandlere

I Rogaland er Fylkesmannen nå ute og sjekker at forhandlere av EE-produkter er sitt ansvar bevisst. I Haugesund har de allerede vært innom en av de store kjedene, for å sikre at Avfallsforskriften følges.

Pliktene forhandlere av EE-produkter har kan oppsummeres i to hovedbolker: mottaksplikt (inkluderer også oppbevaringspliktene) og informasjonsplikten. Det ikke alle er klar over er at det å få noen fra Fylkesmannen innom, det å få et tilsyn, bekostes av forhandler som får tilsynet. Ikke alle er klar over dette.

 

Mottaksplikt
Alle som selger produkter som går på strøm og/eller batterier – skal ta imot EE-avfall fra privatpersoner vederlagsfritt. Dette skal det også informeres om. Avfallsforskriften presiserer også hvordan EE-avfallet skal oppbevares, og dersom du som forhandler er usikker på om dine løsninger er tilfredsstillende – ta gjerne en telefon til Norsirk og hør om løsningene vi kan tilby, særlig når det gjelder sikring av EE-avfall med sensitive data. Vi tilbyr en S-boks som låses av, for nettopp dette formålet.

1-5.Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall

Forhandler skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Forhandler skal iverksette tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall. Det skal være et tilbud om at EE-avfall som kan inneholde sensitive data kan oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring.

 

Informasjonsplikt
Avfallsforskriften er svært klar på at det skal informeres mye og informasjonen skal være godt synlig. Dersom du trenger hjelp til tekst eller en gjennomgang av hvordan dere informerer – er det også noe vi i Norsirk hjelper våre kunder med, og vi har vært sparringspartner for flere forhandlere for at de skal løse sine forpliktelser på en god måte. For øvrig anbefaler vi alle til på egne nettsider å henvise til kildesorteringsguiden sortere.no, hvor det er mye og god informasjon om de aller fleste avfallstypene – ikke kun EE-avfall.

§ 1-6.Plikt til å informere 

Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas i mot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske og papirbaserte medier. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

 

Miljøsertifikater
Kundene våre etterspør oftere sertifikater på at de tar sitt produsentansvar. Alle Norsirks kunder har tilgang til å laste ned sertifikater på de produsentansvarsordningen de ivaretar gjennom oss (EE, emballasje, batterier), fra vår Miljøportal (kontakt oss på adm@norsirk.no hvis du ikke har tilgang). Sertifikatene er også dokumentasjon som kan benyttes til egne sertifiseringer- eksempelvis i Miljøfyrtårnsertifiseringer eller ISO-sertifiseringer.

 

Hele Avfallsforskriftens kapittel om forhandlers plikter kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

Globus EE-avfall

Er du klar til å fortelle om din bedrifts bærekraftsatsing?

Økt etterspørsel etter åpenhet og rapportering av bedrifters samfunnsansvar er tema når Norsirk inviterer til årets frokostseminar den 24. mai.

Både investorer, myndigheter og kunder vil ha mer informasjon om den negative og positive påvirkningen bedriften din har på omverdenen.
Er du forberedt på å gripe mulighetene?

 

Problemstillinger som skal belyses er:

– Greenwashing eller verdiskaping?
– Produsentansvar som virkemiddel for sirkulær økonomi?
– Trusler og muligheter for din bedrift?

 

 

Tid: 24. mai kl 0800 – 1100

Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Sett av datoen allerede nå – vi kommer tilbake med mer informasjon om program, påmelding, innleggsholdere og panelet. Spørsmål om Norsirkfrokosten? Send en e-post til adm@norsirk.no