Pant verktøy

Nå kan du tjene penger på ditt brukte verktøy

Over hele landet samler tonnevis med elektrisk og elektronisk verktøy støv fordi det ikke lenger er i bruk. For eieren er dette tapte inntekter, for miljøet er det en trussel.

Norsirk lanserer nå en enkel tjeneste som gjør at aktører i byggenæringen tjener penger på verktøy som ikke lenger brukes.

Les alt om ordningen her

– Verktøy er spesialavfall som har en verdi for den som eier det. Å la oss hente brukt verktøy handler om mer enn samfunnsansvar, det er smart prosjektstyring og lønnsom bedriftsøkonomi. Vi hjelper næringen å bli kvitt avfallet, og i mange tilfeller vil vi også betale for utstyret, sier Stig Ervik som er administrerende direktør i Norsirk.

Hans selskap byttet i fjor navn fra Elretur, kjent som landets fremste aktør på miljøhåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall) med nærmere 20 års spesialkompetanse på området.

– De som «panter» verktøyet hos oss får inntekter på avfallet. Det er enkelt, smart, og man følger lover og regler, sier Ervik.

– De som har avfall i form av verktøy ringer og bestiller et stort avfallsbur som plasseres på byggeplass. Til avtalt tid blir den hentet, og verktøyet blir en ressurs i avfallsstrømmen, sier Ervik.

Bestill pantebur direkte hos våre partnere

Stort og smått av verktøy

Verktøy er i denne sammenhengen det meste som går på strøm eller batteri. Dette kan være alt fra industrimaskiner store som hus og komponenter fra gamle sagbruk til håndverktøy som borremaskiner, driller, slipemaskiner, sveiseverktøy eller andre produkter av lignende art. Panteordningen er derfor relevant for hele byggenæringen siden alle byggeplasser av en viss størrelse har krav om avfallsplan og sortering av avfallet.

– Når man skal redegjøre for kildesortering av 60 prosent av avfallets vekt, er det ingen grunn til å la ubrukt utstyr ligge i veien på lageret, verkstedet eller byggeplassen. Defekt og utrangert verktøy hører hjemme i godkjente systemer for miljømessig korrekt gjenvinning, sier Ervik.

I tillegg til returordningen for EE-avfall, samler Norsirk også inn batterier (les mer) og emballasje.

SLIK FUNGERER ORDNINGEN

– Ring og bestill avfallsbur for innsamling av verktøy
– Fyll opp med elektrisk og elektronisk verktøy
– Ring og bestill henting
– Verktøyet veies, og «panten» utbetales

Hvis verktøyet er for stort til å fraktes kan demontering og henting avtales. Norsirk har samarbeidsavtaler med landets flinkeste partnere på området, på alt fra logistikk til resirkulering og trygg avhending.

Les mer på www.norsirk.no/verktoypant

I dag slukker FM-nettet på Østlandet

Fra klokken 11.11.11 onsdag er det digitalradio som gjelder i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold. -Vi er klare til å ta imot de radioene som nå kasseres, når mange nå kommer til å kjøpe seg ny radio, sier kommunikasjonsdirektør i NORSIRK, Guro Kjørsvik Husby. Flere har kontaktet returselskapet for å få vite om det er kapasitet til å ta imot radioer som kasseres, og kommunikasjonsdirektøren understrekker at det ikke er noe problem. -Selv om det potensielt kan bli kassert en del flere radioer enn vanlig, så er vi og våre samarbeidspartnere godt vant med å håndtere store tonnasjer med EE-avfall, og ser ikke på FM-radioene som en stor logistikkutfordring, forsikrer Husby.

Høy gjenvinningsprosent

Gjenvinningsprosentene på radioer som kasseres er svært høy. Plasten og metallene i gamle radioer blir til nye råvarer, som selges og benyttes i nye produkter. NORSIRKs statistikk viser at for alt EE-avfall som havner i deres avfallsstrømmer, ender 2% til ombruk, 83% til råvaregjenvinning, 10% til energigjenvinning og 5% på deponi/destrueres.

Adapter en mulighet til livsforlengelse

-Våre samarbeidspartnere, Stena Recycling, Revac og Metallco, har merket en økning i innsamlede mengder radioer etterhvert som FM-nettet slukkes. I snitt kommer det ca 10 tonn med FM-radioer til Stena Recycling per måned nå, sier Husby. Hun minner om at en radio gjerne kan påmonteres en adapter – så den kan leve lengre. -Vi har, sammen med Clas Ohlson og Miljøagentene, hatt et prosjekt hvor nettopp det å forlenge levetiden på FM-radioene har vært et tema. For å sette søkelys på temaet bygget to kunstnere en «dab-bot», forteller Guro Kjørsvik Husby.

 

Treghet i kastemønsteret

I NORSIRK forventer man ikke at alle radioene som skal kasseres leveres inn de neste ukene. -Det er ofte en treghet i vårt kastemønster. Har vi en fin radio som vi har betalt litt ekstra for, er det ikke så lett å bare kvitte seg med den. Da ender den gjerne i et skap, i boden eller garasjen en tid, før den kasseres – det er ganske typisk, avslutter Husby.

 

Klargjør for store kunder

NORSIRK tar emballasjeansvaret sitt på alvor og er godt foran skjema til forskriften trer 100% i kraft den 1.1.2018

Produsentansvaret på emballasje er nå på plass – hvilket betyr at NORSIRK er i full gang med innsamling som svarer til kravene i det nye kapittelet i Avfallsforskriften. -Vi prioriterer å samle inn en del ekstra emballasje nå, slik at det ikke skal bli noe problem å få på plass store kunder de siste månedene før jul, sier direktør i NORSIRK, Stig Ervik. Til nå i år har NORSIRK samlet inn større mengder enn forpliktelsen tilsier av både plast og papp, så de ligger godt foran kravene i forskriften.

Gratispassasjerer er en joker
-Forpliktelsene våre på innsamling er fullstendig avhengig av det kundene setter på markedet av varer (med emballasje), og for å kunne håndtere store kunder som nå ønsker å få på plass avtaler om produsentansvar på emballasje, samler vi heller inn litt mer enn vi skal – så vi er rustet til å ta på oss disse kundene, sier Stig Ervik i NORSIRK.  Ervik understreker at det for NORSIRK nå er viktig å tilpasse seg den nye forskriften, og være rustet til å ta ansvaret når det kommer. Han påpeker at det fortsatt er mange gratispassasjerer der ute som nå snart er nødt å ta produsentansvaret sitt på alvor.

Ingen clearing på plass
Direktøren i NORSIRK hadde håper at det kunne komme på plass en dialog om clearing i markedet, slik at returselskapene kunne kjøpe mengder av hverandre – hvis det blir nødvendig.
-Vi har invitert den tidligere monopolisten på emballasjemarkedet til å være med på en clearing-ordning om emballasje, men har ikke fått positivt svar på dette dessverre.  Han påpeker at det i Tyskland er kommet på plass en slik ordning, etter at myndighetene måtte få på plass et mer konkret lovverk, for å sikre lik konkurranse. -Vi hadde håper å få med Grønt Punkt Norge på dette fra starten av, sier Ervik. -Allerede i 2014 inviterte vi dem med, nettopp fordi vi vet at for å opprettholde konkurranse på like vilkår, er det en del momenter som bør være på plass. Det er erfaringer vi har med oss etter årene med konkurranse på EE-siden, sier Ervik.  Han forteller at NORSIRK har møtt motgang på dette området, men at han allikevel håper at dialogen vil gå seg til etter hvert. -Det var heller ikke greit da monopolisten Tine fikk konkurranse for en del år tilbake – men nå ser det ut til at det markedet fungerer greit, avslutter Ervik.

Vindmøller – hvor mye er et EE-produkt?

Vindmøller er per definisjon et elektrisk produkt, og er derfor omfattet av Avfallsforskriftens kapittel om produsentansvar og EE-produkter. Det betyr at kunder av NORSIRK som importerer vindmøller, skal belastes med et miljøgebyr som skal dekke avfallshåndteringen av vindmøllene, når de en dag skal kasseres.
Utfordringen i saken er at når en vindmølle importeres, importeres sokkel og fundament sammen med vindmøllen – på samme tolltariffkode. Denne tollkoden representerer et EE-produkt – og den samlede vekten er avgjørende for de tonnasjene vi skal samle inn og gjenvinne – altså vår innsamlingsforpliktelse.

En vindmølle kan ikke sammenlignes med en vaskemaskin
NORSIRK har tatt initiativ ovenfor norske myndigheter for å få på plass en reduksjonsfaktor på vindmøller. Det er ikke sannsynlig at hele vindmøllen skal inn i våre retursystemer. Det er kun mindre (men allikevel ganske store) deler av vindmøllen som har komponenter som er elektriske, og det er disse elementene vi som returselskap skal sørge for å gjenvinne. Ikke sokkelen og fundamentet.

98% reduksjonsfaktor
Det er derfor en gladnyhet til alle vindmølle-importører at vi har fått på plass en reduksjonsfaktor på 98% av vekten på vindmøllene. Det betyr at det ikke skal betales miljøgebyr for 100% av produktet – men kun 2%. I praksis betyr dette, for en større kunde av NORSIRK, at han akkurat har fått en kreditnota på over 3 millioner kroner fra oss. Det kunne vi gjøre etter at Miljødirektoratet godtok vår argumentasjon for hvorfor ikke hele vindmøllen skal regnes for et EE-produkt. Det er forøvrig strenge begrensninger på å få aksept for en reduksjonsfaktor. Forrige gang er 11 år siden, så vi er godt fornøyde med gjennomslaget vi fikk.

Noen flere produkter med reduksjonsfaktor
Det finnes noen flere slike produkter som har en reduksjonsfaktor ved seg. Rulletrapper er et godt eksempel. Der er det snakk om en elektromotor nederst i trappen som driver et bånd – og det er kun motoren som er elektronikk, resten er stål.

Kontakt oss på adm@norsirk.no dersom det er spørsmål til reduksjonsfaktorer og EE-produkter.

Grønt punktum?

I Finansavisen i går har direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen skrevet en kronikk om merkemonopolister og den store merkejungelen.

«Med lovpålagt produsentansvar får alle det bedre, men unntak av merkemonopolistene og bedriftene som i dag ikke betaler miljøgebyrer» skriver Jan A. Røsholm.
Han mener at når forskrift på produsentansvar for emballasje er innført, etter 1. september i år, er det ikke bruk for betalingsmerker på emballasjen mer.

Essensen i kronikken er at merkejungelen allerede er svært stor og uoversiktlig. Røsholm viser til at det finnes over 465 forskjellige miljømerker på verdensbasis, og påpeker at nå står noen merker for fall. «Det er på tide å sette et grønt punktum for overflødig emballasjemerking. Norske produsenter og importører kan istedet fokusere på å gjøre egen emballasje mer miljøvennlig», avslutter Røsholm i Elektronikkbransjen.

 

 

Vi trenger flere folk

Vi er i sterk vekst, produsentansvar er i vinden som aldri før – og vi trenger flere folk.
Vi har ledig tre fagsjef-stillinger; innen kategorienen EE, batterier og emballasje.
I tillegg trenger vi en management assistant.

Kanskje blir du vår nye kollega – eller kjenner du noen som er midt i blinken?

Hjelp til innhent av avfall?

NORSIRK tilbyr kunder og andre som har ekstraordninære behov for å kvitte seg med kassert EE-avfall. Vi har produsert nye bigbags, og leverer til hele landet. Det er typisk på byggeplasser, i næringsbygg eller ved sanering av størrre kontorfellesskap at det kan være mye EE-avfall somskal kasseres, og da er vår bigbag en aktuell løsning.

For mer informasjon om levering, innhent og priser, ta kontakt på adm@norsirk.no  Mer informasjon om vårt logistikktilbud leser du her.

Informasjon om produsentansvar på emballasje

Fra i dag, den første september 2017, er produsentansvaret for emballasje en del av Avfallsforskriften. Det betyr at alle som importerer emballasje, skal være med i et produsentansvarsselskap. Miljødirektoratet offentliggjorde datoen for kun tre virkedager siden.

For NORSIRKs kunder som ikke allerede har på plass en avtale om produsentansvar på emballasje, må dette nå ordnes (gjelder de som importerer mer enn 1000 kilo pr år). Siste frist er 31.12.2017.

Godkjenning fra myndighetene
I forskriftsteksten står det at selskapene som kan ivareta dette produsentansvaret, skal være godkjente av myndighetene. NORSIRK er allerede i dialog med Miljødirektoratet om saken. Siden det har gått svært raskt etter at Klima- og Miljødepartementet besluttet implementeringen i forskriften, er ikke Miljødirektoratet klar til å motta søknader om godkjenning enda. Vi vil holde våre kunder løpende oppdatert om denne prosessen. EE-produkter og batterier har en ordning med myndighetsgodkjenning i dag, og vi i Norsirk er godkjent for begge. Vi er allerede i gang med forberedelsene for å få emballasje-godkjennelsen.

 

De beste tjenestene til den beste prisen
Norsirk har siden 1998 drevet effektive retursystemer. Med produsentansvar for EE-produkter, batteri og emballasje får du enkelt oversikt med en faktura, ett kontaktpunkt, samt tilgang til underlag i vår webportal, Miljøportalen.

 

NORSIRK kjemper mot monopoler
Gjennom vår inntreden på markedene for batteri og emballasje har vi på kort tid brutt to monopoler, og vi tilbyr, ifølge flere av våre kunder, de beste tjenestene til den beste prisen. I motsetning til hva mange tror, er man ikke avhengig av å benytte Grønt Punkt-merket for å ivareta produsentansvar på emballasje. Men, av hensyn til de av våre kunder som har symbolet på emballasjen sin i dag, jobber vi fortsatt for å kunne tilby emballasjemerket Grønt Punkt til våre kunder.

 

Emballasjemerking
Den eneste konkurrenten vår, den tidligere monopolisten med over 98% markedsandel i dag, har formidlet aktivt utad at NORSIRK ikke har anledning til å benytte emballasjemerket Grønt Punkt. Mange av våre kunder har mottatt informasjon om dette direkte fra Grønt Punkt. Til denne saken er det to aspekter som er viktig å ta med seg.

1)      Vi er uenige i grunnlaget for avgjørelsen som er tatt. Vi har ei heller mottatt varsel om at lisensen er bortfalt og det er en dialog med Grønt Punkt om veien videre. Kort fortalt er vi uenige, og NORSIRK har også henvendt seg til lisenseieren i Tyskland for videre dialog.

2)      Vi mener også at emballasjemerket nå står i en helt annen stilling enn tidligere. Nytt kapittel 7 i forskriften trer i kraft i dag, og det er dette regelverket som fremover regulerer krav til returselskap som håndterer emballasje. Det er intet krav om Grønt Punkt merking eller noen grunn til at man skal merke emballasjen med Grønt Punkt. Grønt Punkt er et betalingsmerke som kun viser at man har betalt for ivaretakelsen av produsentansvaret. Nå skal alle med – det er loven, og hensikten med merket er på mange måter bortfalt.

 

Ta ansvar allerede i dag
Ønsker du å få på plass produsentansvaret for emballasje allerede i dag? Vi har på plass en web-løsning som løser dette for deg – følg denne lenken.

Korte oppsigelsestider
Hvis du mot formodning skulle få behov for å si opp emballasjeavtalen med oss, så opererer vi med kun tre måneders oppsigelse. Som kunde hos oss kan du være trygg på at vi arbeider for både ditt og bransjens beste. Hver dag.

Hvis du har spørsmål, ring oss på 4000 4201 eller send e-post på adm@norsirk.no

Les mer om produsentansvar på emballasje: norsirk.no/emballasje

Produsentansvar i Europa

Gjennom WEEE Europe tilbyr NORSIRK alle som trenger å ivareta produsentansvar i flere land enn Norge en europeisk løsning. Et kontaktpunkt som hjelper deg og ditt selskap i det noe uoversiktlige området som dreier seg om produsentansvarsordnigner, lovgivning  og løsningner for EE-produkter i Europa – der er det WEEE Europe kommer inn.

Til sammen 18 godkjente produsentansvarsselskaper i hele EU er med i ordningen. I Norge er NORSIRK partner, i Sverige El-kretsen og i Danmark er Elretur partner. Bare i disse tre nordiske landene er lovgivningen forskjellig – så for å forenkle egen arbeidshverdag kan det være greit å kontakte WEEE Europe.

 

Do you know what your legal obligations are?

In the wake of WEEE and batteries legislation (ElektroG and BattG in Germany), many companies are facing a number of questions – particularly important questions, seeing as they could be facing six-figure penalties.

  • Which devices have to be registered in which categories and quantities?
  • What collection and recycling costs (WEEE costs) will I be paying?
  • In which countries does my business need to be registered?
  • What are my take-back obligations?
  • What information do I have to provide?

Do you know what this legislation REALLY means for your company?

WEEE Europe – an experienced and competent network

The structure of the umbrella organization enables WEEE Europe to cost effectively call on any of its members in Europe. Data confidentiality, cost transparency and reliability are paramount. The member take-back systems know the legal situation in each country and, together with you, we compile their contracts to be “ready to sign“. And you always have a single point of contact – giving you more time to get on with your core business

Forskrift på produsentansvar for emballasje trer i kraft 1.9.2017

Miljødirektoratet melder nå at produsentansvaret for emballasje implementeres i Avfallsforskriften allerede fra 1.9. 2017. Det innebærer at alle som importerer eller i Norge produserer mer enn 1000 kg av en emballasjetype pr år, skal finansiere innsamling, sortering og materialgjenvinning av emballasje.

Konkurranse på like vilkår
Stig Ervik, direktør i NORSIRK, er glad for at produsentansvaret trer i kraft. -Dette betyr at konkurransen blir lik for alle aktører som opererer i dette markedet. Bransjeavtalen som tidligere har regulert dette produsentansvaret har nå utspilt sin rolle, og alle selskaper som ønsker å kunne tilby kunder å ta produsentansvar for emballasje, skal gjennom en myndighetsgodkjenning, og slipper å basere seg på tidligere bransjeavtaler. Det innebærer at konkurransen nå skjer på like vilkår med klare føringer som ligger i en forskriftstekst, hvilket vi er svært glad for, sier Ervik.

Blitt hørt i høringen
Klima- og miljøverndepartementet har gjort presiseringer i forskriftsteksten etter at den var på høring. – I det første høringsutkastet var det med noen uheldige bestemmelser om eierskap og styresammensetning i returselskaper som ønsket å drive med produsentansvar for emballasje, påpeker Ervik. – I NORSIRK reagerte vi på dette; at en forskrift skulle definere hvem som skulle sitte i styret og at utbytte ikke kunne utbetales. Å legge begrensinger på eierskap og businessen hører ikke hjemme i noen norsk forskriftstekst fra 2017, påpeker direktøren i NORSIRK. Han fortsetter; -Konkurransetilsynet ha vært klare i sine anbefalinger. Konkurranse er viktig i avfallsbransjen, og det ville vært bakstreversk å legge konkurransebegrensninger inn en forskriftstekst, påpeker Ervik. Han er godt fornøyd med at argumentene fra NORSIRK på dette området er blitt hørt, og at disse elementene er fjernet fra forskriftsteksten som nå kan leses på Lovdata.

Slutt på gratispassasjerer
Fra NORSIRK begynte å tilby sine egne kunder å ta produsentansvar på emballasje, har et hovedargument vært å komme gratispassasjerproblematikken til livs. Når forskriften trer i kraft 1.9.2017, må alle som importerer produkter med emballasje være med og betale for riktig håndtering av emballasje. Siste frist for å ta ansvaret ifølge forskriften er 1.1.18.

Emballasjemerket Grønt Punkt utspilt sin rolle
Med en forskrift på plass, som krever at alle tar sitt miljøansvar for emballasjen, har også emballasjemerket Grønt Punkt utspilt sin rolle. -Et merke på emballasjen som ikke sier noen ting annet enn at det er betalt for at emballasjen skal håndteres riktig, er utdatert når vi får et produsentansvar i Avfallsforskriften, sier Ervik. -Nå skal alle med, og dermed er dette merket overflødig. Ervik viser til andre land i EU hvor denne diskusjonen også er tatt.

Elektronikkbransjen vil ha miljømerking
Jan Røsholm, direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, ser heller ikke poenget med emballasjemerket Grønt Punkt. -Når alle er lovpålagt det samme ansvaret, ser vi i Elektronikkbransjen ikke hensikten med dette merket lengre. Fokus fremover må heller være å ha miljøvennlig emballasje, satse på emballasjeoptimering og benytte eksempelvis Svanemerket. Det er miljømerking på emballasjen som nå blir viktig – ikke hvorvidt du har betalt for produsentansvaret – når det likevel er en del av den norske Avfallsforskriften, avslutter Røsholm.