God jul fra alle oss i Norsirk

Nok et år er gått, det første med nytt navn for Norsirk. Navnebyttet lever vi godt med, og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra kunder etter navnebyttet.
Bakgrunnen for byttet var at vi har utvidet satsningen på å ivareta lovpålagte produsentansvar for kundene våre.
Når vi nå ivaretar både EE-produkter, batterier og emballasje i vårt system, var det nødvendig med et navn som favnet om flere ordninger enn kun Elretur-navnet.

Forskriftsfesting
Så hvordan har året gått? Det viktigste er nok forskriftsfestingen av produsentansvaret på emballasje. At dette ble forskriftsfestet er noe vår inntreden i markedet har fått æren for, og det er vi godt fornøyde med. En forskrift regulerer et marked på en helt annen måte enn en bransjeavtale. Fra og med 1. januar 2018 skal nå alle som importerer mer enn 1000 kilo pr fraksjon emballasje være med i et godkjent produsentansvarsselskap.

Færrest mulig gratispassasjerer
Norsirk har oppfordret alle som importerer produkter med emballasje til å ta sitt produsentansvar for emballasje, selv om mengdene ikke kommer opp på 1000 kilo. Derfor belønnes alle som har samlet alle tre produsentansvarsordningene hos oss med kroner null i administrasjonsgebyr.
Vi velger denne løsningen for at flest mulig skal med og dekke kostandene ved innsamling og gjenvinning av emballasje. Dersom man pr år importerer 900 kilo plast, 900 kilo kartong, 900 kilo glass og 900 kilo eps – så behøver man per definisjon ikke ta produsentansvaret for emballasje.
Det synes vi ikke er riktig – for noen må uansett betale for innsamlingen og behandlingen av også disse kiloene. Derfor velger Norsirk, gjennom redusert administrasjonskost, å oppfordre alle våre kunder til å ta sitt produsentansvar på emballasje – uavhengig av mengdene satt på markedet.

Håper på mer samarbeid
Året som er gått har vært preget av noe støy som følge av konkurranse i et tidligere monopol. Det er noe vi ikke er svært fornøyde med. Dog er det slik at når monopoler får konkurranse, kan det bli mer bråk enn ellers. Nå er det 3 år siden vi startet med satsningen vår på emballasje, og vi håper markedet vil falle mer til ro i 2018. Vi ønsker og har invitert vår konkurrent til å få til gode løsninger for clearing, sjablongbruk og lovpålagt informasjonsarbeid – og så får vi vente og se hva neste år bringer.

Vokser på batterier
På batterisiden økes omsetningen for hvert år – flere store batteri-importører ser at det er gunstig å være kunde hos Norsirk, ikke minst fordi vi sørger for å ta med oss kundene våre inn i den sirkulære verdikjeden, og gir payback til kunder der det er mulig. Dette er et område vi satser enda mer på i 2018, og kommer med mer informasjon i løpet av Q1 neste år.

Clearing på plass
Produsentansvaret for EE-produkter er hjørnesteinen i vår virksomhet, og nå på tampen av året ser det ut til at vi kommer i mål på en del områder hvor vi har jobbet hardt for de gode løsningene. Clearing er på plass med en aktør allerede, et viktig virkemiddel for å komme i mål med innsamlingsforpliktelsene våre. Vi er og i dialog med å få til dette med andre.

Differensierte kommuneavtaler
Størstedelen av EE-avfallet i vår innsamling kommer fra kommunene, og på dette området har vi også fått noen viktige avklaringer denne høsten. Miljødirektoratet har presisert hvilke plikter vi som selskap har ovenfor kommuner og IKS’er, og derfor har vi nå differensierte kontrakter å tilby for innhent av EE-avfall. Det ene tilbudet er en standardavtale, som ikke krever mer av partene enn det som er forskriftsfestet. Den andre er en tilleggsavtale hvor kommunen/IKS’et utfører tjenester for oss. I en slik avtale vil Norsirk dekke kostnader tilknyttet disse tjenestene basert på dagens markedsnivå.

Vi i Norsirk ønsker alle en god jul og et innholdsrikt nytt år.

Mvh Stig Ervik
Administrerende Direktør

Ny fagsjef på emballasje på plass

Fra 8. januar 2018 har Norsirk på plass en egen fagsjef for produsentansvarsområdet emballasje. Eva Therese Maritdatter er Norsirks nye fagsjef på området.

Eva Therese Maritdatter har bakgrunn fra Miljødirektoratet, Oslo kommune og Hjellnes Consult. Eva er utdannet kjemiker fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med avfall og miljøgifter gjennom stort sett hele sitt yrkesaktive liv. -Jeg ser frem til å jobbe i en så fremtidsorientert produsentansvarsordning som Norsirk er, smiler Eva Therese Maritdatter. Den kommende fagsjefen er opptatt av emballasjeoptimering, og ser frem til å komme i tett kontakt med produsentene for å se på mulighetene for reduksjon av emballasje, forbedringer i emballasjebruk og å diskutere forsøplingsproblematikk.

Flere fagsjefer kommer
Zlatko Kazaz, driftsdirektør i Norsirk, ser og frem til å få en egen fagsjef med på laget. -Vi bemanner nå Norsirk med egne fagsjefer på de forskjellige produsentansvarsordningene vi ivaretar, og å få Eva Maritdatter med på laget nå når forskriften trer 100% i kraft fra 1. januar, skal bli bra. Vår nye fagsjef kommer til å få ansvar for dialog med både produsenter og avfallsbesittere, samt å bygge en løsning som er optimal for både Norsirks kundemasse og miljøet, avslutter driftsdirektøren.

Viktig oppstartsfase
Eva Maritdatter mener det er stort potensiale for å se på nye løsninger i produsentansvarsordningene. -Det å være med og påvirke og se etter nye løsninger for å optimalisere for eksempel ressursbruk er noe jeg gleder meg veldig til. I så måte er det bra å komme inn allerede nå i startfasen, med en ny forskrift, med nye krav til gjenvinningsgrader fra EU – og dermed muligheter for nytenkning i Norsirk. Dette skal bli bra, smiler Eva Maritdatter.

NORSIRKs nye fagsjef på emballsje, Eva Therese Maritdatter, tiltrer stillingen den 8.1.2018.

Røykvarslere og den store byttedagen

I dag, den 1. desember, er den årlige røykvarslerdagen – den dagen du skal bytte batteriene i røykvarsleren din. Brannvesen i hele Norge oppfordrer til å bytte i dag – og konseptet med å henge dette på den 1. desember, gjør det også enklere å huske.

Hvis den gamle røykvarsleren ikke virker lengre, så skal den leveres inn for gjenvinning. Røykvarslere er et såkalt EE-produkt, som vi i NORSIRK gjenvinner.

Radioaktivt avfall
Det er to hovedtyper av røykvarslere, og den ene typen er det svært viktig at vi mottar for riktig gjenvinning, Ioniske røykvarslere inneholder et lite element av et stoff som er radioaktivt, og krever derfor spesialbehandling. Alle ioniske røykvarslere sorteres spesielt ut fra NORSIRKs nedstrømsløsninger, og leveres til IFE (Institutt for Energiteknikk) på Kjeller. Der plukkes plasten av røykvarslerne, så kun en mindre del, med det radioaktive elementet, blir sendt på et spesialedeponi for atomfarlig avfall!

Høy gjenvinning av batterier
Batteriene i røykvarslerne skal også leveres inn for gjenvinning, og de leveres kostnadsfritt til enhver forhandler som selger batterier. EE-avfall leveres enten kostnadsfritt tilbake til en forhandler av samme type produkter, eller til din kommunale gjenvinningsstasjon.

Eget symbol på produktene
Både batteriene og røykvarslerne er merket med en overkrysset søppelbøtte/avfallsbeholder. Dette symbolet er satt på for å informere forbruker om at produktet ikke skal kastes sammen med restavfallet, men leveres inn for miljøsanering og gjenvinning i spesielle returordninger.

Spørsmål om gjenvinning av batterier og røykvarslere? Ta kontakt med NORISRK (www.norsirk.no)
– og husk å bytte batteri i dag!